Guider och rapporter

Optimera verksamheten #4: Minimera nekade betalningar

I den här artikeln kommer vi att titta på varför betalningar nekas, hur man återställer dem och några av de produkter vi har byggt för att göra det.

3 juni, 2022
 ·  3 minuter
Optimera verksamheten #4: Minimera nekade betalningar

I vår artikelserie Optimera verksamheten har vi berättat hur man bästtar emot betalningar,hanterar betalningarochförebygger bedrägeri. I den sista och avslutande artikeln berättar vi allt ni behöver veta om nekade betalningar. Varför nekas betalningar, hur räddar man dessa förlorade intäkter och vilka produkter har vi tagit fram för att minimera förlorade köp?

Varför nekas betalningar?

En betalning kan nekas av flera skäl och “problemet” ligger sällan hos samma part.

Inte tillräckligt med pengar på kortet

Vem har inte råkat få en misslyckad betalning av ett autogiro dagen innan löning? Hela 72% av nekade transaktioner beror på att där finns för lite pengar på kontot som pengarna dras ifrån.
Tekniska problem

Ett problem som konsumenten sällan märker är de som uppstår hos kortnätverken och kortutgivande bank. Dessa problem beskrivs oftast som “Tekniskt fel” i checkout/POS. I backend kan betalningen överskrida tidsbegränsning och kasta ut konsumenten ur betalningsflödet.

Fel information från konsumenten

Kortutgivande banker har olika riskpreferenser och lösningar. Riskpreferenserna berör även konsumentens information som exempelvis CVC-kod och postkod. Att testa att mata in annan information (exempelvis postkod) kan eventuellt rädda en betalning.

Att återställa en nekad betalning

Där finns, som vi beskrivit ovan, flera skäl till att man vill återställa en betalning. Detta måste inte göras manuellt dock. Adyen har två specifika lösningar:Auto retries och Auto Rescue. Med auto-retries försöker man genomföra samma transaktion omedelbart efter den nekade transaktionen, medan auto rescue gör samma sak men efter en längre period (annan dag eller tidpunkt).

Auto retries

Auto retries är en inbyggd funktion iRevenueAcceleratesom gör det möjligt att försöka genomföra en (av tekniska skäl) nekad betalning på nytt. Det nya försöket genomförs omedelbart efter nekad betalning, vilket innebär att konsumenten inte behöver fylla i sin information på nytt. Funktionen är särskilt användbar fördetaljhandlare,streamingtjänsterochmatleverantörer.

Vi genomför detta med samma (eller en sekundär) uppkoppling och använder data från vår plattform för att endast göra nya försök för de transaktioner som har hög sannolikhet att fullföljas samtidigt som vi reducerar mängden transaktionsavgifter för er verksamhet.

Exempel: Handlare skickar vidare betalning -> Nekad transaktion -> Auto Retries skickar transaktionen genom samma eller en annan uppkoppling = Framgångsrik transaktion

Som bekant ärriskhanteringen kontinuerlig process. Därför jobbar vi ständigt med att vidareutveckla funktioner som Auto Retries.

Handlare frågar oss ofta hur de kan hålla nere sina kostnader, framförallt i relation till nya försök på nekade transaktioner. Med machine learning får vi en bättre förståelse för vilka transaktioner som är värda att försöka rädda och vilka som bör nekas. Sedan vi lanserade machine learning för auto retries i juli 2021, har vi noteraten ökning av återställda transaktioner med över 300 procent.

Auto Rescue

Auto Rescue återställer nekade transaktioner genom automatiserade, intelligenta nya försök. Detta är framförallt användbart för transaktioner som sker genom autogiro/prenumerationer. Den använder logik, med hjälp av en mängd datapunkter från betalningar, som hjälper oss att urskilja vilka nekade transaktioner som är värda att försöka återställa samtidigt som processen genomför försöken vid bästa möjliga tillfälle. Funktionen är enkel att integrera; handlaren behöver endast uppdatera sin API förbetalningarså att den märker betalningar för Auto Rescue, så hanterar vi resten. För varje försök till enAuto Rescuefår handlaren en notis med resultat. Auto-rescue fanns initialt endast för kortbetalningar men vi erbjuder numera funktionen förSEPA-betalningarockså.

“För Pinterest är det viktigt att vi tar hänsyn till dagen användare får lön när vi utformar vårt retry-system. Genom att använda data som hjälper oss utforma en ny strategi för varje land kan vi skräddarsy funktionen utifrån de olika ländernas kontext.”

Karla HensleySenior Payments & Fraud Manager

Till skillnad från Auto retries försöker Auto Rescue att återställa betalningar vid ett senare tillfälle, vilket är optimalt för prenumerationstjänster somSpotify.

Återkommande betalningar

Spotify: återkommande betalningar

4 minuter

Optimera verksamheten mer: återställ nekade betalningar som gäller pengar på kortet

Vi använder data från hela vår betalplattform för att schemalägga retries, där vi tar hänsyn till faktorer som bankidentifieringsnummer (BIN), land och skäl till nekad transaktion. På så vis kan vi med precision avgöra vilken dag på månaden, i veckan och tid på dagen som lämpar sig för ett nytt försök för transaktionen, baserat på när konsumenten mest sannolikt har pengar på kontot.

Efter att man optimerat verksamheten

Att kunna acceptera, hantera, skydda och återställa betalningar är fyra grundpelare som varje företag bör prioritera. Vi hoppas att får artikelserie Optimera verksamheten har gett er verksamhet nyttiga råd kring dessa ämnen och hur ni bäst nyttjar digitala lösningar till ert förfogande. Här kan ni läsa de tidigare artiklarna i serien:
Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.