Guider och rapporter

Vad betyder felkoden "Do Not Honor"?

Korttransaktioner går inte alltid igenom. Vad innebär felkoden “Do Not Honor” och vilka strategier kan man använda för att minska andelen nekade transaktioner?

10 maj, 2020
 ·  4 minuter
Vad betyder felkoden "Do Not Honor"?

Vad är en felkod när det kommer till betalningar?

Företag som tar emot betalningar får felkoder när köp inte går igenom. Varje kod motsvarar en anledning till varför köpet nekades, t.ex. att det inte fanns tillräckligt med pengar på konsumentens konto eller att betalningsleverantören flaggat köpet som bedrägeri.

Vill du veta mer om hur man ökar sin konvertering?

Webinar: Ta din konvertering till nästa nivå

Förstå hur olika faktorer påverkar din Checkout och hur du skapar bättre resultat

Anmäl dig här

Vilken tillgång man har till varför köp inte går igenom beror på hur mycket data man kan se.Adyen hanterar alla transaktioner på en plattform, vilket betyder att vi samlar alla köp - oavsett kanal och marknad - i en vy. Det gör det enklare attanalysera informationen och ta datadrivna beslutför att köp ska gå igen. Ett enkelt sätt att öka sin konvertering helt enkelt. 

Felkod do not honor

Felkod do not honor

Vad ska man göra när man ser den något vaga felkoden ”05: Do Not Honor”?

Vi går igenom fem orsaker till att felkoden uppstår och hur man som handlare kan omvandla det till godkända transaktioner i framtiden.

1. Täckning saknas på kontot

I omkring hälften av fallen är ”Do Not Honor” bara ett annat sätt att säga att täckning saknas. Detta beror på att vissa utfärdare (eller betalväxlar) inte återger korrekt felkod. Delvis beror det på gamla system hos utfärdarna, delvis på brist på mandat eller övervakning från kortnätverkens sida. Så i brist på bättre alternativ låter kortutfärdarna ofta felkoden ”Do Not Honor” täcka alla former av avvisningar. 

Vi har analyserat felkoderna hos de fem största bankerna i Storbritannien och USA. I de flesta fall finns det en oproportionerligt hög andel ”Do Not Honor” och en låg andel ”Insufficient Funds”. Med tanke på att ”Insufficient Funds” är den vanligaste orsaken till avvisade köp tyder det på att den ena är förklädd till den andra.

Do not honor hos de fem största bankerna i GB och US

2. Felaktiga kunduppgifter

Ibland misslyckas transaktioner på grund av ett fel från adressverifieringssystemet AVS eller en felaktig CVC-kod. Det beror på att det inte finns felkoder för dessa scenarier. Därför använder många kortutfärdare ”Do Not Honor” i dessa fall. Det är ofta värt att kontrollera andra datapunkter i betalningssvaret, som CVC-svar, sista giltighetsdag och AVS-svar för att få veta mer.

3. Bedrägeriförsök

Den mest lämpliga användningen av ”Do Not Honor” är misstänkt aktivitet med kortet. Det är upp till utfärdaren att avgöra vad som utgör misstänkt aktivitet. Så även om ett kort inte har rapporterats förlorat eller stulet kan en kombination av andra faktorer göra att utfärdaren tar det säkra före det osäkra.

Bedrägeri och felkoden do not honor

Ett exempel på detta är en internationell transaktion med högt värde klockan tre på morgonen, utan ytterligare autentisering. Även om utfärdarna kan identifiera varför de nekade transaktionen, har de ingen möjlighet att kommunicera det till er. Istället måste de välja ett av de tillgängliga svarsalternativ som finns definierade i ISO-standard 8583.

Utfärdare borde kunna använda ”59: Suspected fraud” (”misstänkt bedrägeri”) i dessa fall, men VisaNet döper om alla avvisningar med kod ”59: Suspected fraud” till ”05: Do Not Honor”. Förmodligen är detta ett arv från äldre system. Det undviker även besvärande situationer i butik, när kunden står öga mot öga med kassapersonalen och de tvingas förklara varför köpet inte gick igenom.

4. Kundaktivitet i närtid

Om utfärdaren märker av ovanlig eller suspekt aktivitet på kortet en liten tidsram kan “Do Not Honor” komma att användas. Kunden kan just ha genomfört ett stort köp på en högrisk-webbsida eller spenderat ovanligt mycket. 

I de fallen kan utfärdaren besluta om ett ”Do Not Honor” på grund av kundens senaste aktivitet. Det kan dock hjälpa att ha rätt betal- och omförsöksstrategier för att på så sätt minimera ert antal ”Do Not Honor”-kunder.

5. Avkoda ”Do Not Honor” med hjälp av Adyens ”Inferred Refusal Reason”

Även om felkoden ”Do Not Honor” är svår att tolka så kan ett datadrivet angreppssätt ge nya insikter. Adyens tjänst  Inferred Refusal Reason, eller förmodad avvisningsorsak, som ger insikter i avvisningens troliga orsak. Genom att syna all vår transaktionsdata på plattformen kan vi identifiera troliga anledningar till att felkoden ”Do Not Honor” används.

Adyen hjälper dig hantera felkoder

Kontakta oss idag så återkommer vi inom 36 timmar

Ta kontaktAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.