Infrastruktur

Det finns många frågor att besvara när man ska implementera en betallösning. Är min och mina kunders information i säkra händer? Får jag betalt i tid? Kommer kunderna alltid att kunna nå min betalningssida?

Adyens infrastruktur uppfyller de högsta branschkraven på säkerhet, integritet och stabilitet. Och vi har kontrollmekanismerna som kan säkerställa det.

 • Tillgänglighet, driftsäkerhet och bearbetningshastighet

  Adyens system har designats för maximal driftsäkerhet genom en redundant och tjänsteorienterad systemarkitektur (SOA) som tar emot betalningar samtidigt på flera fysiska hostingplatser.

  Adyens standardiserade kontrollpanel visar SLA-rapporter i realtid. Processtiden är i normalfallet under en sekund, inklusive riskkontroller, avhängt på hastigheten hos de underliggande inlösarna och/eller utgivarna. Det har designats för att hantera stora volymer, inklusive utförliga bedrägerikontroller.

 • Hostinganläggningar

  Adyen hostar för närvarande sina huvudsystem i separata datacenter i Europa, USA och Australien. Vi administrerar och sköter själva alla våra servrar. Alla betalningar som genomförs lagras i Europa. Vi outsourcar inte någon administration, och vi använder inte heller några publika molntjänster för arbete med våra betalningar.

  Alla system är kopplade med en dubbel internetanslutning. Med ethernet-bonding genom flera redundanta switchar och strömmatning från oberoende källor uppnår Adyen maximal redundans åt sina kunder.

 • Mjuk- och hårdvara

  Adyen bygger på öppen mjukvara. Det ger oss maximal kontroll över våra mjukvarukomponenter, samtidigt som vi håller oss oberoende från någon tredje part. All utveckling, all system-, nätverks- och databasadministration samt alla säkerhetsaktiviteter utförs internt av Adyens egna experter.

 • Utveckling

  Majoriteten av våra programmerare är anställda vid Adyens huvudkontor i Amsterdam, och vi samarbetar nära med andra avdelningar inom Adyen över hela världen. Vi släpper nya versioner av vårt huvudsystem varje vecka – systemet uppdateras utan att behöva startas om och utan att våra kunder behöver göra något.