Pressmeddelanden

Köpenhamn - 27 november 2019

GANNI ökar takten med hjälp av Adyen

GANNI och den globala betalleverantören Adyen ingår nytt samarbete i syfte att riva barriärerna mellan befintliga och framtida handelskanaler

Stockholm - 19 november 2019

Adyen och Swish utökar samarbete för att erbjuda kunder möjligheten att betala med Swish i butik på stor skala

Betalningsleverantören Adyen erbjuder nu betalning via Swish direkt i betalterminalen med hjälp av QR-koder

Stockholm - 13 november 2019

Adyen lanserar kortutgivning

Adyen erbjuder den första globala, heltäckande kortutgivningslösningen, byggd in-house

Siffror för 2018

Vi bygger för framtidens betalningar sedan 2006 

Transaktionsvolym

47 % ökning på årsbasis

Nettoomsättning

ökar 60 % på årsbasis

EBITDA

upp 83 % på årsbasis

Aktuella nyheter

Fintech-stjärnan Adyen överträffar förväntad omsättning när kunderna växer

Forbes Cloud 100: Presentation av de hetaste företagen 2017 inom molntjänster

Adyens intäkter 2017 passerar milstolpen 1 miljard dollar, ökning med över 400 miljoner jämfört med 2016

Ladda ner våra mediaresurser

Hämta Adyens officiella information till journalister. För mer information, vänligen kontakta vår pressavdelning.

Email alerts (EN)

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?