RevenueAccelerate

Frigör mer intäkter med hjälp av data och maskininlärning

Upptäck verktygen som ger bästa tänkbara användarupplevelse inom betalningar. Få ut större intäkter från varje transaktion och missa inga fler möjligheter att konvertera besökare till kunder.

Person som tittar på en skärm

Få igenom fler köp med Adyen

Vår egenutvecklade maskininlärningsmodell lär sig av data från hela plattformen och skapar förutsättningar för högsta möjliga auktoriseringsgrad.

Minska bortfallet av kunder

Kortinformation hålls alltid uppdaterad och nekade transaktioner omprövas vid en optimal tidpunkt.

Lägre betalningskostnader

Optimera processen och sänk kostnaderna där det är möjligt samtidigt som auktoriseringsgraden ökar.

Optimera varje transaktion, från kassan till returer

Den heltäckande verktygssatsen för betalningar som hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje transaktion, i alla delar av betalningsresan.

Checkout

Skapa friktionslösa köpupplevelser genom att be konsumenterna autentisera sig endast när det krävs, och minska enkelt andelen kunder som hoppar av.

  •  Autentiseringsmotor: Avgör automatiskt huruvida en bank behöver autentisera en köpare, och hur det i så fall ska göras.

Exempel på checkout-autentisering

Routing

Alla transaktioner utförs med de metoder som presterar bäst, vilket leder till högre konverteringsgrader och lägre kostnader. 

  •  Smart betalningsdirigering: Väljer den metod som har bäst chans till godkännande

Illustration som visar routing

Meddelanden

Varje kortutgivande bank har sina egna riskpreferenser och teknologier. Skicka automatiskt rätt betalningsdata varje gång för maximal godkännandegrad.

  •  Smarta betalningsmeddelanden: Anpassar betalningsmeddelandets format så att det uppfyller den aktuella utgivarens specifika krav.  

  • Account Updater: Ger tillgång till uppdaterad kortinformation i realtid.

  • Optimering av nätverkstoken: Byter ut kortnummer mot token för att höja godkännandegraden. 

Exempel på slutförd betalning i checkout

Recovery

Rädda automatiskt intäkter från nekade betalningar med färre omförsök, även om det inte finns tillräckligt med pengar. Maskininlärning identifierar de dagar och tidpunkter som är bäst för att försöka genomföra betalningar på nytt, vilket minimerar risken för misslyckade betalningar.


Adyens tjänst RevenueAccelerate och uppsättningen dataverktyg har hjälpt oss rädda transaktioner som annars skulle ha gått förlorade – det hjälper Farfetch att erbjuda våra kunder ett överlägset betalningsalternativ.

Mark Hobbs Senior Payments Manager

Större intäkter för ert företag

Vi hittar alltid sätt att maximera effektiviteten av varje betalning, för att ni ska kunna utveckla ert företag ännu snabbare.