RevenueAccelerate icon  RevenueAccelerate

Frigör mer intäkter med hjälp av data och maskininlärning

Upptäck verktygen som ger bästa tänkbara användarupplevelse inom betalningar. Få ut större intäkter från varje transaktion och missa inga fler möjligheter att konvertera besökare till kunder.

Öka intäkterna

Automatisk minimering av risken för misslyckade transaktioner på grund av att betalningar inte kan genomföras, av flera olika anledningar.

Höj auktoriseringsgraden

Bättre kundupplevelser

Minska det ofrivilliga bortfallet av kunder 

Lägre betalningskostnader

Person med telefon som betalar med Adyen

Optimera varje transaktion, från kassan till returer

Den heltäckande verktygssatsen för betalningar som hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje transaktion, i alla delar av betalningsresan.

Checkout

Skapa friktionslösa köpupplevelser genom att be konsumenterna autentisera sig endast när det krävs, och minska enkelt andelen kunder som hoppar av.

 

Autentiseringsmotor
Avgör automatiskt huruvida en bank behöver autentisera en köpare, och hur det i så fall ska göras.

Routing

Alla transaktioner utförs med de metoder som presterar bäst, vilket leder till högre konverteringsgrader och lägre kostnader. 

 

Smart betalningsdirigering
Väljer den metod som har bäst chans till godkännande. 

Meddelanden

Varje kortutgivande bank har sina egna riskpreferenser och teknologier. Skicka automatiskt rätt betalningsdata varje gång för maximal godkännandegrad.

 

Smarta betalningsmeddelanden
Anpassar betalningsmeddelandets format så att det uppfyller den aktuella utgivarens specifika krav.  

Account Updater
Ger tillgång till uppdaterad kortinformation i realtid.

Optimering av nätverkstoken
Byter ut kortnummer mot token för att höja godkännandegraden. 

Recovery

Rädda automatiskt intäkter från nekade betalningar med färre omförsök, även om det inte finns tillräckligt med pengar. Maskininlärning identifierar de dagar och tidpunkter som är bäst för att försöka genomföra betalningar på nytt, vilket minimerar risken för misslyckade betalningar.

 

Automatisk räddning
Rädda nekade betalningar med automatiska, intelligenta omförsök. 

Automatiska omförsök
Omedelbara omförsök av transaktioner som nekas på grund av tekniska fel.

Adyen-kontrollpanel med produkten RevenueAccelerate

“Adyens tjänst RevenueAccelerate och uppsättningen dataverktyg har hjälpt oss rädda transaktioner som annars skulle ha gått förlorade – det hjälper Farfetch att erbjuda våra kunder ett överlägset betalningsalternativ.”

Mark Hobbs ・ Senior Payments Manager

Större intäkter för ditt företag

Vi hittar alltid sätt att få ut mesta möjliga av varje enskild betalning så att ditt företag kan växa snabbare än någonsin.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?