Kundberättelser

EasyPark – betalningar som driver tillväxt

Med visionen att skapa mer levande städer har EasyPark snabbt blivit ett av världens ledande företag inom parkering, laddning och betalning för modern mobilitet. Deras resa, mot långsiktig tillväxt och en marknadsledande position, kräver en partner som kan göra det komplexa lite enklare och få EasyParks ambitioner att bli verklighet.

25 april, 2024
 ·  5 minuter

Adyens lösning för digitala betalningar inom mobilitet

Adyen arbetar med marknadsledande företag inom mobilitet, en sektor som hela tiden förändras. I branschens pågående digitalisering har Adyen tagit fram skräddarsydda lösningar för de vanligaste utmaningarna. Vi kan anpassa vår finansiella plattform för att underlätta mobiliteten för både er och era kunder – oavsett om det handlar om att erbjuda de mest relevanta lokala betalningsmetoderna på varje marknad, förenkla er rapportering eller samla alla betalningar från olika försäljningskanaler och marknader på en och samma plattform.

Genom partnerskapet med Adyen ville EasyPark underlätta betalningar, skapa sammanhängande användarupplevelser och få en helhet som är större än summan av de olika delarna. Vi har talat med Jacob Hunsicker, Lead Product Manager, Payments, för att ta reda på hur partnerskapet gav en injektion för EasyParks tillväxt.

Från växtvärk till växande betalningar

EasyParks varumärkesportfölj omfattar många olika marknader och tjänster. Det har gjort det allt svårare att erbjuda en enhetlig kundupplevelse i alla delar av EasyParks universum. EasyPark behöver erbjuda sömlösa betalningar som upplevs lika enkla på alla marknader. 

– Som företag vill vi göra städer mer levande, världen över. Det innebär att lokaliseringen av betalningar på olika marknader är otroligt viktig. Vi behöver standardisera vårt erbjudande så att slutanvändarna känner att de får samma upplevelse var de än befinner sig i världen, säger Jacob.

Att hantera betalningsstrukturen i ett globalt företag på den konkurrensutsatta mobilitetsmarknaden är en utmaning i sig. Även om ingen dag är den andra lik så handlar den dagliga verksamheten ofta om att hantera kundernas förväntningar.

– Så fort vi får feedback på något frågar vi oss själva: är det här en användarupplevelse eller ett faktiskt problem? 

Efter att ha arbetat med betalningar i över ett decennium är Jacob van vid olika utmaningar, liksom att både kundernas krav och det digitala landskapet hela tiden förändras. Då är det till stor hjälp att ha en leverantör som verkligen backar upp.

– Jämfört med andra leverantörer som jag har stött på i den här branschen är Adyen en mycket mer samarbetsinriktad och proaktiv partner. Vår kontakt Richard Fogelberg är kundansvarig på Adyen och alltid beredd att hjälpa till med en ärlig bedömning av olika uppgifter. Samtidigt kan han och hans team proaktivt lyfta frågor som vi själva inte har tänkt på vilket sparar både tid och pengar, fortsätter Jacob.

Underlättar tillväxt

EasyPark är inne i en fas med kraftig expansion, driven av både organisk tillväxt och strategiska förvärv. En utmanande uppgift i en konkurrensutsatt bransch. Att expandera till nya vertikaler inom mobilitet kräver stor noggrannhet med vertikalernas olika nyanser. Det är även viktigt hur nyförvärv integreras i den befintliga varumärkesportföljen samt att arbeta med problemlösning och att utnyttja möjliga synergier.

EasyPark har ett starkt varumärke, men att förvärva företag som erbjuder kompletterande funktioner kan vara utmanande. Bristande enhetlighet i den tjänst som erbjuds slutkonsumenten och en omfattande integration av teknikstackar är några exempel. Det är Jacobs uppgift att få ihop allt till en sömlös betalningsresa – och han har lyckats bra!

– Vi valde Adyen som betalningsleverantör för att få hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder i dag, men också för att kvaliteten ska vara fortsatt hög när vi fasar in nya dotterbolag, förklarar Jacob.

Nyckeln till framgång – hur blir partnerskapet en drivkraft för EasyParks strategi och inte en broms?

– Det känns bra att inte behöva oroa sig för att systemen ska bli föråldrade, oavsett vilken marknad det gäller. Adyen är ett framtidsinriktat företag och deras tjänster är precis vad vi behöver. De får allt att fungera, för alla målsättningar och på alla marknader, säger Jacob.

Det är sällan som slutanvändaren är särskilt intresserad av eller engagerad i hur tekniken bakom betalningarna fungerar. Det är viktigt att komma ihåg när betalningarna ska optimeras – särskilt i ett stort ekosystem som EasyPark.

– Mitt mål när det gäller betalningar är att användaren inte ska behöva fundera. Att betala ska inte vara en uppgift som kräver aktivt tänkande. Med Adyens tjänster blir betalningen så smidig som den bara kan bli, särskilt eftersom vi också kan använda lokala betalningsmetoder, förklarar Jacob.

Effektivare rapportering

När ett företag expanderar till nya marknader och vertikaler ökar behovet av utförlig rapportering kring allt från finansiella siffror till viktiga mätvärden.

För EasyPark har det här blivit ett tidsödande arbete – som växer i takt med företaget. För att effektivisera hanteringen kontaktade EasyPark Adyen.

– Adyens rapporteringsverktyg är otroligt enkla att använda. Det känns fantastiskt att inte behöva ta fram ett eget verktyg. Att avstämningen av ekonomin har blivit enklare är bra, men att kunna använda paneler för att se och arbeta med sådant som betalningshantering, andelen godkända transaktioner, betalningarnas livscykler, nedgångar – det är ovärderligt, säger Jacob.

Vill du veta mer om hur Adyen kan hjälpa ert företag att ge kunderna en smidigare betalningsupplevelse? Kontakta oss.


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.