Optimera verksamheten #4: Minimera nekade betalningar

I den här artikeln kommer vi att titta på varför betalningar nekas, hur man återställer dem och några av de produkter vi har byggt för att göra det.

I vår artikelserie Optimera verksamheten har vi berättat hur man bäst tar emot betalningar, hanterar betalningar och förebygger bedrägeri. I den sista och avslutande artikeln berättar vi allt ni behöver veta om nekade betalningar. Varför nekas betalningar, hur räddar man dessa förlorade intäkter och vilka produkter har vi tagit fram för att minimera förlorade köp?

Varför nekas betalningar?

En betalning kan nekas av flera skäl och “problemet” ligger sällan hos samma part.

Inte tillräckligt med pengar på kortet

Vem har inte råkat få en misslyckad betalning av ett autogiro dagen innan löning? Hela 72% av nekade transaktioner beror på att där finns för lite pengar på kontot som pengarna dras ifrån.
Tekniska problem

Ett problem som konsumenten sällan märker är de som uppstår hos kortnätverken och kortutgivande bank. Dessa problem beskrivs oftast som “Tekniskt fel” i checkout/POS. I backend kan betalningen överskrida tidsbegränsning och kasta ut konsumenten ur betalningsflödet.

Fel information från konsumenten

Kortutgivande banker har olika riskpreferenser och lösningar. Riskpreferenserna berör även konsumentens information som exempelvis CVC-kod och postkod. Att testa att mata in annan information (exempelvis postkod) kan eventuellt rädda en betalning.

Att återställa en nekad betalning

Där finns, som vi beskrivit ovan, flera skäl till att man vill återställa en betalning. Detta måste inte göras manuellt dock. Adyen har två specifika lösningar: Auto retries och Auto Rescue. Med auto-retries försöker man genomföra samma transaktion omedelbart efter den nekade transaktionen, medan auto rescue gör samma sak men efter en längre period (annan dag eller tidpunkt).

Auto retries

Auto retries är en inbyggd funktion i RevenueAccelerate som gör det möjligt att försöka genomföra en (av tekniska skäl) nekad betalning på nytt. Det nya försöket genomförs omedelbart efter nekad betalning, vilket innebär att konsumenten inte behöver fylla i sin information på nytt. Funktionen är särskilt användbar för detaljhandlare, streamingtjänster och matleverantörer.

Vi genomför detta med samma (eller en sekundär) uppkoppling och använder data från vår plattform för att endast göra nya försök för de transaktioner som har hög sannolikhet att fullföljas samtidigt som vi reducerar mängden transaktionsavgifter för er verksamhet.

Exempel: Handlare skickar vidare betalning -> Nekad transaktion -> Auto Retries skickar transaktionen genom samma eller en annan uppkoppling = Framgångsrik transaktion

Som bekant är riskhantering en kontinuerlig process. Därför jobbar vi ständigt med att vidareutveckla funktioner som Auto Retries.

Handlare frågar oss ofta hur de kan hålla nere sina kostnader, framförallt i relation till nya försök på nekade transaktioner. Med machine learning får vi en bättre förståelse för vilka transaktioner som är värda att försöka rädda och vilka som bör nekas. Sedan vi lanserade machine learning för auto retries i juli 2021, har vi noterat en ökning av återställda transaktioner med över 300 procent.

Auto Rescue

Youtube video will be rendered here

Auto Rescue återställer nekade transaktioner genom automatiserade, intelligenta nya försök. Detta är framförallt användbart för transaktioner som sker genom autogiro/prenumerationer. Den använder logik, med hjälp av en mängd datapunkter från betalningar, som hjälper oss att urskilja vilka nekade transaktioner som är värda att försöka återställa samtidigt som processen genomför försöken vid bästa möjliga tillfälle. Funktionen är enkel att integrera; handlaren behöver endast uppdatera sin API för betalningar så att den märker betalningar för Auto Rescue, så hanterar vi resten. För varje försök till en Auto Rescue får handlaren en notis med resultat. Auto-rescue fanns initialt endast för kortbetalningar men vi erbjuder numera funktionen för SEPA-betalningar också.

“För Pinterest är det viktigt att vi tar hänsyn till dagen användare får lön när vi utformar vårt retry-system. Genom att använda data som hjälper oss utforma en ny strategi för varje land kan vi skräddarsy funktionen utifrån de olika ländernas kontext.”

Karla Hensley Senior Payments & Fraud Manager

Till skillnad från Auto retries försöker Auto Rescue att återställa betalningar vid ett senare tillfälle, vilket är optimalt för prenumerationstjänster som Spotify.

Återkommande betalningar

Spotify: återkommande betalningar

4 minuter

Optimera verksamheten mer: återställ nekade betalningar som gäller pengar på kortet

Vi använder data från hela vår betalplattform för att schemalägga retries, där vi tar hänsyn till faktorer som bankidentifieringsnummer (BIN), land och skäl till nekad transaktion. På så vis kan vi med precision avgöra vilken dag på månaden, i veckan och tid på dagen som lämpar sig för ett nytt försök för transaktionen, baserat på när konsumenten mest sannolikt har pengar på kontot.

Efter att man optimerat verksamheten

Att kunna acceptera, hantera, skydda och återställa betalningar är fyra grundpelare som varje företag bör prioritera. Vi hoppas att får artikelserie Optimera verksamheten har gett er verksamhet nyttiga råd kring dessa ämnen och hur ni bäst nyttjar digitala lösningar till ert förfogande. Här kan ni läsa de tidigare artiklarna i serien:


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Jag medger härmed att Adyen får skicka mig nyhetsbrev med information om Adyen, om företaget och branschen, våra partners och dotterbolag, produkter och tjänster samt nya lösningar och lanseringar. Genom att skicka in detta formulär intygar du att du har läst igenom vår Integritetspolicy och godkänner användningen av data i enlighet därmed.


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?