Kundberättelser

Adyen och Karmas hemliga recept: mer service, mindre admin

Maträddarappen Karma grundades 2016 och används av bland annat Stureplansgruppen, Vassa Eggen, och Regeringsgatan21. Vi träffar Koen Brörmann, Product and Engineering Manager på Karma för att höra om hur de hjälper restauranger minimera tiden för administrativa uppgifter och möjliggör upplevelser i världsklass.

17 oktober, 2022
 ·  6 minuter
 Personer som beställer mat via Karma

Restauranger förväntas idag leverera service utifrån gästens önskemål, oavsett om servicen förväntas vara effektiv och smidig eller personlig och väletablerad. För att restauranger ska kunna leverera på det löftet behöver de fokusera på deras huvudingredienserna - maten och den personliga servicen. Bästa restaurangupplevelsen får gästen när personalen kan fokusera helhjärtat på service - inte på administrativa uppgifter. Med hjälp av Karmas webbaserade plattform, Order & Pay, kan restauranger minimera tiden för administrativa uppgifter och istället fokusera på att erbjuda gästerna upplevelser i världsklass.

Karmas mål är att varje restaurang skall kunna erbjuda en anpassad och förhöjd gästupplevelse genom att förenkla beställning- och betalningsmomentet.

Men så såg inte planen alltid ut.

Gör betalningar till kärnan i plattformen eller marknadsplatsen

Ta reda på hur användare kan registrera sig, sälja och få betalt genom att kontrollera upplevelsen från början till slut i vår guide

Läs mer

Från räddningstjänst till recept för bättre upplevelser

För ett par år sedan var Karmas mål att rädda - och följaktligen sälja - restaurangmat som inte blivit såld innan utgångsdatum, till en förmånlig peng för såväl restaurang som gäst. Nu har man utökat produkten till att erbjudarestaurangeren webbaserad plattform där gäster kan beställa själva på ett enkelt, smidigt och skräddarsytt sätt som ger restaurangpersonal möjlighet att ta hand om fler kunder på samma tid - med mer fokus på service, mindre fokus på formaliteter. Hållbarhetsaspekten bygger Karma vidare på då varje beställning via plattformen automatiskt klimatkompenseras.

- Pandemin blev lite av en perfekt storm för oss där det var svårt att försvara den tidigare affärsmodellen och våra partners fick akuta problem där vårt samarbete hamnade i skymundan. I och med vårt skifte från matleveranser av matöverskott till en plattform för beställningar fick vi ett större ansvar för restaurangernas betalningar. Detta ställde i sin tur höga krav på en heltäckande betalningsleverantör som kan tillgodose såväl våra somrestaurangernasbehov i en ständigt föränderlig bransch. Här var Adyen ett solklart val för oss, säger Koen Brörmann, Product and Engineering Manager på Karma.

Att skifta affärsmodell innebär ofta flertalet farthinder. Koen berättar om tre specifika utmaningar nu och framgent som den nya affärsmodellen för med sig.

Karma | Adyen

1. Betalningsfrekvens

Snabbare utbetalningar till restaurangägare har varit centralt i Adyens initiala uppdrag hos Karma, men även återbetalningar är en ständigt aktuell fråga.Restaurangerbehöver, på grund av tunna marginaler och likviditetsbehov, tillgång till sina intäkter snabbt - och detsamma kan sägas om gäster som begär pengarna tillbaka.

2. Pålitlighet

Karmas kunder vill aldrig behöva tänka “kommer min betalning/återbetalning att gå igenom?” Med Adyen slipper såväl Karma som deras kunder denna oron. Karma arbetar just nu med att implementera Adyens drop in-betalningar för att effektivisera transaktioner ochöka konverteringän mer. Snabbare transaktioner innebär fler (och bättre) möten med slutkund.

Nyligen släppt: Så betalar Norden

Så kan lokala betalningsmetoder öka konverteringen och minska kostnader

Ta reda på mer

3. Tokenisering

Karmas utmaningar kommer i framtiden att handla om hur man gör transaktionen till en minimal del av interaktionen. Tokenisering - där kortuppgifter kan krypteras, lagras och reducera kortanvändandet för framtida transaktioner - kommer att vara ovärderligt i det arbetet. Drömmen, säger Koen Brörmann, är att ha bluetooth-stationer som kan ta betalt av kunder utan att de måste ta fram sina kort, mobiler eller dylikt. Kunden beställer bara sin mat och lämnar restaurangen när det behagar. Karma tror att man kan genomföra det här i framtiden med Adyen och lösningenAdyen for Platforms.

- Adyen for Platforms har framförallt inneburit att vi kan göra utbetalningar dagligen. Det är tyvärr vanligt att plattformar endast har kapacitet att göra utbetalningar till sina användare på månadsbasis. Inom restaurangbranschen är detta ohållbart. Marginalerna och likviditeten är ansträngd. Därför blir Karma - och som en förlängningAdyen for Platforms- centralt för att våra restauranger ska kunna betala ut löner, underleverantörer och fakturor. Vi har signat vissa kunder enbart på grund av möjligheten att göra dagliga utbetalningar, säger Koen Brörmann.

Vi har signat vissa kunder enbart på grund av möjligheten att göra dagliga utbetalningar

Koen BrörmannProduct and Engineering Manager på Karma
Personer som äter | Karma och Adyen

Bättre service - med data som hemlig ingrediens

När Karma började jobba med Adyen fanns två huvudsakliga målsättningar. Dels ville Karma kunna göra transaktioner snabbare och mindre märkbara i restaurangbranschen, dels ville man skapa värde för alla sina anslutna restauranger genom att förädla den massivadatasom producerades genom Karmas system. Med hjälp av Adyen for Platforms kunde datan samlas på en plattform samtidigt som transaktionerna blev mer effektiva. Idag är lösningen central för Karmas hantering av betalningar.

- Jag tror att mitt team jobbar mer i Adyens system än vår egna mjukvara överlag. Vi har ett eget lager ovanpå Adyens lösning men vi börjar röra oss bort från det, vilket ger mig färre saker att hålla koll på i mitt dagliga arbete. Vi är experter på restaurangernas verklighet i första hand och vill inte behöva ha flera plattformar för hantering av alla betalningar som går genom oss. Relationen med Adyen har också banat väg för samarbetets fantastiska resultat. Båda parter behandlar detta som ett partnerskap, inte en transaktionell relation där vi endast hörs genom statistik och rapporter, säger Koen Brörmann.

Relationen med Adyen har också banat väg för samarbetets fantastiska resultat. Båda parter behandlar detta som ett partnerskap, inte en transaktionell relation där vi endast hörs genom statistik och rapporter

Koen BrörmannProduct and Engineering Manager på Karma

Trimma svinn och ge näring till tillväxt

Karma är ett snabbväxande bolag med starkast tillväxt i sitt segment i Sverige, men med stora satsningar kommer stora trögflytande processer. Av naturliga skäl blir därför kostnadseffektivitet en av de saker som en plattform likt Karma prioriterar.

- Genom Adyen sparar vi mycket tid och resurser på de transaktioner som sker hos Karma. Adyen har hjälpt oss att effektivisera flera processer med plattformen och det är av stor betydelse för ett snabbväxande bolag som Karma, säger Koen.

Internationella ambitioner - lokala betalningsmetoder

Just nu finns Karma i Sverige, Frankrike och Storbritannien, med ambitioner om att ta verksamheten till resten av Europa. Med varje ny marknad kommer nya förutsättningar och utmaningar. För ett bolag som Karma, där beställningar och betalningar utgör kärnan, blir lokalabetalningsmetoderen av de viktigaste sakerna för Adyen att hantera under en expansion till nya marknader.

- Relevanta betalningsmetoder för konsumenten är centralt för allt vi gör. Dagen vi började erbjudaSwishgenom Adyen blev samtidigt Swish vår mest populärabetalningsmetod. Adyen for Platforms gör det busenkelt för oss att implementera en ny betalningsmetod med ett enda klick, säger Koen Brörmann.

Framtiden för Karma

Karma är fortfarande ett ungt bolag med en lång tillväxtresa framför sig. Bolaget kommer att vara närvarande på många nya marknader, men visionen är densamma. I framtiden hoppas Koen och hans team att alla transaktioner inombesöksnäringengår genom Karma. Företaget vill skapa en bättre och mer hållbar restaurangupplevelse för restaurang och gäst. Karma är den snabbast växande tjänsten inom sitt segment i Sverige och hoppas på sikt kunna skapa samma position i resten av Europa. Steg ett är att fortsätta driva målet om en service i världsklass för restaurangernas gäster.

- Världens bästa restauranger blir bäst genom att fokusera på sin service. Vi är otroligt fokuserade på detta. Hur kan vi skapa eller förbättra upplevelser genom mönster i datan? Hur kan vi hjälpa restauranger att träna upp världens bästa personal inom service?

Karma är en av många plattformar som arbetar med Adyen for Platforms för att hantera ett allt mer komplext betalningsflöde med många aktörer.

Är ni nyfikna på hur Adyen kan hjälpa er att ta plattformen till nästa nivå?

Kontakta oss härAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.