Adyen for Platforms – del 1 av 4

Hantera pengaflödet kontrollerat och regelrätt

I den här guiden tar vi upp:

Fördelarna med att utföra betalningar in-house

Hur pengaflöden definieras

Tips för att hålla koll på olika regelverk och att hantera pengaflödet regelrätt

Vad en betalleverantör bör erbjuda

Plattformar blir mer avancerade och det blir även betalningar

Mycket har förändrats sedan marknadsplatsernas tidigaste dagar när företag som Amazon och eBay gjorde online shopping till det normala. Idag, decennier senare, är marknadsplatserna inte den enda typen av affärsplattform som utmanar status quo.


Software as a Service (SaaS) och on-demand-plattformar väcker oväntad efterfrågan hos konsumenterna och experterna förutspår idag att digitala ekosystem kan komma att stå för mer än 30 % av de globala företagens intäkter år 2025.


Resultatet som vissa av dessa plattformar medför är helt nya arbetssätt (som de som byggs för passions-, delnings- och gig-ekonomin), medan andra förändrar traditionella industrier (som fintech, legaltech och Business as a Service). Även om de skiljer sig åt så har alla liknande utmaningar när det kommer till betalningar: komplexitet, kontroll och global skalbarhet.


Osmidiga betalningssystem är alltför ofta ett hinder för tillväxt. Om ert företag delar någon av följande upplevelser är vår guide som är uppdelad i fyra olika delar, allt om betalningar via plattformar något för er.

Sju tecken på att det är dags att uppgradera betallösning

Det tar lång tid att lägga till nya betalsätt och betalmetoder (som digitala plånböcker) eller att lansera på nya marknader.

Ni ser inga fördelar när det gäller kostnaderna för betalningshantering, och olika initiativ (som att lägga till POS) kräver stora investeringar.

Det är svårt och tidskrävande att utföra enkla uppgifter som returer eller att se varför en specifik transaktion har avvisats.

Ni ser fler övergivna kundkorgar vid checkouten i vissa geografiska eller demografiska områden på grund av icke lokaliserade checkout-lösningar och betalningsmetoder.

Ni använder flera olika system för riskhantering, rapportering och onboarding av nya kunder och alla kräver mycket underhåll.

Ni måste hantera olika komplexa avtals- och leverantörsinställningar i olika regioner.

Ni har svårt att möta användarnas önskemål som till exempel möjligheten att betala var som helst i butik eller att köpa en vara online men returnera i butik.

Lock icon

Lås upp innehåll

Läs hela guiden om Adyen for Platforms

Fördelarna med att sköta betalningarna in-house

Precis som alla fysiska marknadsplatser är plattformar i slutändan platser där handel görs. Varor och tjänster handlas mellan användare (säljare, tjänsteleverantörer, kurirer, chaufförer, värdar) och kunder (köpare, shoppare, passagerare, gäster) via din plattform. Pengar flödar mellan alla parter, vilket gör överföringshastighet och precision till nyckelmarkörer för plattformens hälsa.

Ta Ancon till exempel. Ancon Order är en plattform gör det enkelt att beställa mat från restauranger runtom i Sverige. Med Ancon Order kan gästen enkelt välja sin mat och beställa, för att antingen få hemleverans eller hämta upp sin order.

Ancon har funnits sedan 1987. I tillägg till Ancon Order har de ett klassiskt kassasystem med 1 150 kunder. De flesta av Ancons restaurangkunder finns utanför storstäderna, och utbudet på hemleverans har tidigare varit glest.  Men i början av pandemin lanserade dom en och tre veckor senare hade 130 företag redan anslutit sig. Kunden kan välja om de vill lägga en order och betala i kassan eller om de vill betala direkt i appen. 

Eftersom Adyen hanterar alla transaktioner på en plattform så ökar flexibiliteten. Valfriheten gör att lösningen passar för verksamheter i alla storlekar, och att man som krögare kan skapa den kundupplevelse man är ute efter.

Så ser du till att dina pengaflöden är rätt för din verksamhet i två steg.

Definiera era pengaflöden

Pengar rör sig hela tiden genom er plattform. Att optimera hur det går till kan innebära enorma effektivitetsvinster för alla inblandade. Resultatet? Nöjdare användare av er plattformsverksamhet – och dessutom nöjdare kunder.

Säg exempelvis att ert företag är en marknadsplats för sneakers-fantaster. Ni vill lyfta och hjälpa era användare med lättkörda kampanjer inför högtiderna. Men eftersom era betalningar är outsourcade kan det ta era säljare flera dagar att stämma av en betalning med en kampanjkod – vilket vanligtvis innebär enorma förseningar i flödet. Det är ingen fantastisk upplevelse, utan något som irriterar även de mest tålmodiga konsumenterna.

För att leverera de sömlösa upplevelser som får kunderna att återkomma (och därigenom skapa samma känsla hos era användare), måste ni få klart för er vad ni vill med ert företag i främst två kategorier: tilldelning och överföring av medel.

Tilldelning av medel
Hur ni vill beräkna och dra av pengar längs flödet (t.ex. för avgifter eller provisioner).

Överföring av medel
Hur ni vill flytta belopp inom er plattform (t.ex. för krediter, återbetalningar och rabatter).

Dela upp medel

När en del av en försäljning som ni processar för era användare är uppdelad mellan två eller flera parter medför det vanligtvis tre åtgärder: att beräkna fördelningen (antingen som ett fast belopp eller som en procentandel av försäljningspriset), att genomföra utbetalningarna mellan flera plattforms-användare i realtid samt att redovisa och spåra betalningshändelsen.

Beräkna fördelningen

Genomför utbetalningarna

Redovisa och spåra

Genom att använda API:er kan ni anpassa fördelningen av inbetalningarna så att de delas upp automatiskt. På så sätt kan ni göra tilldelningar som att:

Ta provision

En kund köper ett par sneakers för 500 kr. En provision på 50 kr (10 %) går till er plattform och 450 kr till användaren. Alla pengar dirigeras direkt till användarens respektive er plattforms bankkonto.

Ta serviceavgift och provision

En kund beställer en leverans av bullar värda 500 kr. En avgift på 50 kr går till er plattform och betalas till ert bankkonto, en avgift på 50 kr går till budet och 400 kr går till bageriet och betalas ut till deras bankkonto.

Ta emot en donation

En kund spenderar 500 kr och lägger antingen till en extra gåva i kassan, eller så går en del av försäljningspriset som en donation till den ideella organisation som stöds av er plattform. Medel överförs direkt till välgörenhetsorganisationens och användarens konton.


Flytta pengar genom överföringar

Att behålla användarna på er plattform ger många fördelar, vilket är anledningen till att pengaöverföringar är populära. Pengarna kan antingen flyttas från plattformen till era användare eller mellan användare som sedan kan använda pengarna som kunder på er plattform.

Ursprungligen var pengaöverföringar utformade för att flytta månadsavgifter från användarnas konton till plattformskontot. Idag finns det även många andra kreativa tillämpningar:

En kampanjbonus som ges till en användare för att spendera på plattformen

Vid registreringar är det vanligt att beloppet dras från plattformens administratörskonto och krediteras användarkontot för att skapa lite incitament.

En återbetalning måste göras av plattformsadministratören

Medel från användarens konto dras och krediteras kundens konto. Observera att vissa plattformar har en gräns på lägsta kontosaldo för att på så sätt undvika negativa saldon vid återbetalningar.

Två plattformsanvändare har genomfört en försäljning sinsemellan

Saldot överförs från användaren till köparen i form av en kredit på deras plattformskonto. Detta är ett bra sätt att få användare att komma tillbaka till er plattform som säljare och köpare.

Användarna debiteras en månadsavgift

Avgiften beräknas, dras från användarnas konton och överförs regelbundet (exempelvis varje månad) till ett konto som tillhör plattformsadministratören. Tips: Sådana pengaöverföringar kan automatiseras med Adyen.

Skapa önskade betalupplevelse från början till slut med Adyen for Platforms och våra professionella API:er.

Läs mer

Checklista för pengaflöden

Att arbeta med rätt betalleverantör gör det enklare att välja hur pengaflöden ska se ut inom er plattform, men ni behöver fortfarande känna till ert företags behov. När ni väl har formulerat behoven av pengaflöden är det dags att förverkliga dem.
Vår checklista kan vara till hjälp.

Bestäm vad ni vill automatisera och hur ofta det ska ske, anpassat efter de regioner och tidszoner som ni gör affärer i.
Skapa ett ramverk för att experimentera med kampanjer och rabatter för att se vad som får användarna att återkomma.
Kontextualisera er plattformsverksamhet. Under 2020 var det exempelvis många varumärken som åtog sig att samla in donationer för att stödja globala ändamål, något som idag har blivit standardpraxis.
Få rätt prissättning med ett flexibelt system som testar priskänslighet såväl som nya prisstrukturer i takt med utvecklingen.

Följ alla regler, även när de ändras

Förr, när transaktioner mestadels utfördes personligen, var det enkelt att veta vem man gjorde affärer med och på så sätt minimera bedrägerier. Allt som behövdes var en UV-lampa bredvid kassan för att kontrollera vattenstämpeln på stora sedlar.

Idag gör ett ständigt föränderligt betalningslandskap att ”risk” har blivit ett konstant hot. För att möta det har regleringen av betalningar ökat dramatiskt under de senaste två decennierna, och den är kopplad till många olika aspekter som är till för att skydda konsumenter och företag. Dessa inkluderar onlinesäkerhet, skattebeslut som fattas i olika regioner och till och med möjligheten att stoppa oavsiktlig finansiering av terrorism.

Reglerna skyddar er plattform mot risker och skyldigheter. Oavsett vilket tillvägagångssätt ni tar – om ni behåller pengar på plattformen eller lämnar ut dem via utbetalning – regleras dessa transaktioner i allt högre grad. Det är också viktigt att notera att om ni hanterar saldon kan det medföra att ni i juridisk mening utför finansiella tjänster, något som de flesta plattformar inte vill ha som kärnverksamhet.

”eBays globala marknadsplats verkar på över 190 marknader. Adyen tillför partnerskapet ett brett globalt fotavtryck med en flexibel och skalbar teknikplattform.”

Alyssa Cutright ・ VP of Global Payments, eBay

Exempel på obligatoriska regleringar:

Sanktionslistor

Dessa listor över individer utfärdas av regeringar över hela världen i ett försök att bekämpa ekonomisk brottslighet och illegal verksamhet. De förändras ständigt och har som syfte att begränsa eller förbjuda handel med kända, sanktionerade personer och enheter. Er plattform får inte tillåta försäljning eller utbetalningar till personer på listan och kan bötfällas/åtalas om den gör det.

Anti-penningtvätt (AML)

Penningtvätt är den olagliga process som döljer ursprunget till pengar som har erhållits illegalt genom att föra dem genom en komplicerad sekvens av banköverföringar eller kommersiella transaktioner. Det övergripande målet för denna process är att returnera de ''legitima'' pengarna till tvättaren på ett indirekt sätt som är svårt att spåra.

Kundkännedom (KYC)

KYC är processen att identifiera och verifiera identiteten hos era kunder. Betalningsbranschens regler kräver det som en förutsättning för att utbetalningar ska kunna göras till individer eller företag.

Betaltjänstdirektiv 2: stark kundautentisering (PSD2)

Förordningens bestämmelser är obligatoriska för europeiska transaktioner och ger en högre säkerhetsnivå för kunder när de handlar online.

Ligg steget före regeländringar och väx enkelt in i nya marknader med Adyen for Platforms.

Utforska vår dokumentation

Checklista för regelefterlevnad

Det enklaste sättet för er plattform att hantera alla regler är att hitta rätt betaltjänstleverantör (PSP) som kan göra det åt er – en PSP som har de licenser och resurser som krävs för att automatisera processen. Till exempel Adyen for Platforms, där funktionerna är integrerade direkt i vår lösning.

Det här ska du leta efter när du utvärderar en leverantör.

Licensiering
Erbjuder de kortinlösen, elektroniska överföringslicenser, en banklicens och kortutgivning? Är 3DS2 inbyggt i deras lösning? Är de PCI-kompatibla? Har de någon anknytning till grupper som reglerar branschen, till exempel EMVco?
Skapa ett experimentramverk för kampanjer och rabatter för att se vad som får användarna att komma tillbaka.
Inbyggd KYC-databas
Hjälper de er att utföra det här steget automatiskt när ni tar in nya användare? Hur uppdateras och underhålls deras KYC-databas?
Inbyggda sanktionslistor
Är listorna uppdelade efter land och uppdateras de regelbundet?
Bevisat resultat
Har de dokumenterad expertis inom viktiga betalningsdirektiv, som PSD2? Hur snabbt reagerar de på att implementera teknik vid nya regleringar?
Täckning
Vilka marknader finns de på och har de lokala kontor på plats? Detta möjliggör bättre förbindelser med centrala tillsynsmyndigheter och lagstiftare.

Gör betalningar till det centrala i er plattformsverksamhet

En guide till att hantera upplevelsen hela vägen

Del 1

Hantera pengaflöden med kontroll och efterlevnad

Ledande plattformar och marknadsplatser som eBay, BokaDirekt, Vestiaire Collective och SKIDATA använder Adyen för att ta emot betalningar över flera kanaler i stor skala och för att hålla sig konkurrenskraftiga när de tar sig in på nya marknader och regioner. Mer information om hur vår samlade globala plattform kan hjälpa ert företag att erbjuda en av marknadens bästa betalningslösningar finns i Adyen for Platforms. Ni är också välkomna att kontakta vårt team .

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?