Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Chcete-li získat více informací o tom, jakým způsobem Adyen a společnosti v rámci koncernu po celém světě (dále jen „Adyen“ nebo „my“) shromažďuje a dále zpracovává vaše osobní údaje, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány s náležitou péčí a abyste byli dobře informování o způsobu zpracování těchto osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme sepsali toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, ve kterém najdete informace o tom, jaké údaje zpracováváme, proč a jak dlouho, včetně informací o vašich právech.

Pokud navštívíte webové stránky Adyen provozované společností Adyen, kontaktujete nás, jste (nebo v dohledné době budete) jedním z našich zákazníků či partnerů nebo zpracováváme vaši transakci z pozice nabyvatele, zpracováváme osobní údaje jako správce údajů.

Verze dub 2022.

Hezký den!

K​ 8.​ ​dubnu 2022 jsme aktualizovali naše Prohlášení o​ochraně soukromí.Provedli jsme několik změn, abychom zohlednili nové produkty a​ služby Adyen a​ ​abychom vyhověli povinnostem z​ hlediska ochrany soukromí mimo země EHP (v​ souladu s​nbsp​globálními nároky na ochranu soukromí).

Starší verze (z​ ledna 2021) se dá zobrazit kliknutím sem.

Kdo je Adyen?

Adyen je poskytovatelem technologie plateb s bankovní licencí. To znamená, že společnost Adyen může svým zákazníkům poskytovat platební a finanční služby, které zahrnují zpracování plateb zákazníků a platforem prostřednictvím kreditní karty, bankovního převodu nebo jinými způsoby platby, vydávání karet, poskytování služeb (firemních) bankovních účtů, služby odhalování podvodů a další služby zákazníkům. Mějte na paměti, že dozor nad společností Adyen N.V. jako bankou podle nizozemských zákonů má Nizozemská centrální banka.

Kdy, proč a jak údaje zpracováváme?

Pokud si prohlížíte naše webové stránky, zpracováváme vaši IP adresu, ID pro službu Google Analytics, typ internetového prohlížeče a zařízení, údaje o poloze a používání webových stránek a aplikace, včetně navštívených stránek, formy přístupu na webové stránky, doby a délky návštěvy a jazykových předvoleb. 

Tyto údaje používáme pro oprávněné zájmy a zajištění řádného fungování našich webových stránek včetně ladění, za účelem poskytování obsahu, minimalizace útoků DDoS na našich webových stránkách, zlepšování webových stránek a provádění statistických analýz s cílem optimalizace webových stránek. Tyto údaje používáme také pro poskytování individuálních nabídek podle potřeb a přizpůsobení obsahu podle předvoleb, a to na základě vašeho souhlasu.

Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a obdobných technologií, jako jsou značky/signály a JavaScript. Více informací o těchto technologiích najdete v dokumentu Zásady souborů cookie.

Pokud shromažďujeme údaje o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte, například navštívené cílové stránky a zobrazované položky, činíme tak proto, abychom mohli určit nejlepší způsob poskytování služeb. Pokud si například na našich webových stránkách čtete o našich produktech a službách, můžeme vás klasifikovat jako uživatele nebo návštěvníka webových stránek, který se zajímá o naše produkty a služby, a můžeme vás tedy považovat za potenciálního prodejce. Na základě přiřazení k pravděpodobné cílové skupině vás můžeme kontaktovat například s nabídkami produktů a služeb, pokud k tomu máme váš souhlas a v souladu s omezeními podle zákonů příslušné jurisdikce.

Abychom mohli co nejpřesněji posoudit cílovou skupinu, ke které pravděpodobně patříte (a jak si můžete přečíst také v dokumentu Zásady souborů cookie), používáme rovněž soubory cookie pro sledování. Tyto soubory cookie sledují informace o tom, jak naše webové stránky používáte; například za účelem zobrazování reklam, pokud se domníváme, že by vás mohly naše produkty a služby zajímat. Tyto soubory cookie pro sledování používáme pouze s vaším souhlasem. Více informací o souborech cookie pro sledování najdete v dokumentu Zásady souborů cookie.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Například údaje o návštěvách našich webových stránek budou uchovávány až do ukončení relace používání nebo procházení, s výjimkou údajů získaných pro účely analýz a marketingu uvedené výše. V takových případech budeme údaje uchovávat po dobu 1 roku od jejich získání.

Můžete být prodejcem, platformou, distributorem (například tím, že máte účet nebo platformu), držitelem karty, vlastníkem bankovního účtu nebo poskytovatelem programu karet pro společnost Adyen. Pokud se stanete jedním z našich zákazníků tím, že se společností Adyen uzavřete smlouvu, shromažďujeme údaje nezbytné pro uzavření a plnění takové smlouvy, včetně kontaktních údajů, adresy, dokladů totožnosti, daňových údajů a podrobností o platbě. Tyto údaje používáme pro nastavení produktů a služeb, včetně poskytování podpory, zprovoznění, propojení s naší platformou, nastavení stránky Adyen Customer Area, přímých služeb pro prodejní terminály, instalace prodejních terminálů v obchodech a zpětného odběru starých/poškozených prodejních terminálů a ostatních aktivit nezbytných pro uzavření a plnění smlouvy. Kromě toho údaje používáme pro oprávněné zájmy interní správy a dodržování zákonných závazků, jako jsou závazky podle zásad KYC a daňové povinnosti.

Shromažďujeme také údaje o tom, jak naše produkty a účet Customer Area používáte, včetně přihlašovacích údajů a dotazů, podnětů, komentářů a stížností, které jste nám zaslali nebo o které jste se podělili v rámci našeho obchodního vztahu. Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou s vámi poskytováním další podpory a pro oprávněný zájem na optimalizaci a zlepšování produktů a služeb naší společnosti.

Vaši (firemní) e-mailovou adresu můžeme používat pro: zasílání novinek týkajících se produktů a služeb; přizpůsobování nabídek vašim potřebám (tedy produkty a služby obdobné těm, které jste si od nás již zakoupili); nebo zasílání pozvánek na akce.

Jsme povinni postupovat podle platných zákonů a nařízení a zamezovat podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu. Vzhledem k tomu, že působíme v oblasti finančních služeb, nesmíme přijmout žádného zákazníka bez ověření a musíme posoudit, zda se nejedná o podezřelou transakci, případně ji nahlásit. Pokud se tedy chcete stát jedním z našich zákazníků (a také v rámci plnění smlouvy), musíme shromažďovat údaje a dokumenty pro následující účely:

 • ověření totožnosti;
 • ověření výhradního uživatele požitků z vaší obchodní činnosti;
 • stanovení účelu a zamýšlené povahy budoucího obchodního vztahu s naší společností;
 • sledování chování a transakcí napříč platformou společnosti Adyen pomocí automatizovaných systémů, které zjišťují rizika a ověřují původ kapitálu/aktiv; 
 • ověření oprávněnosti zastupující osoby (a ověření totožnosti takové osoby);
 • ověření skutečnosti, zda jednáte za sebe nebo z pověření třetí strany.

Abychom mohli výše uvedené kontroly provádět, zpracováváme vámi poskytnuté údaje (včetně osobních údajů) a další údaje vytvořené při používání služeb společnosti Adyen. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje, kopii dokladu totožnosti, DIČ nebo rodné číslo (vyžaduje-li to zákon), adresu zákonného zástupce a akcionářů, číslo bankovního účtu, informace obsažené v korespondenci mezi vámi a naší společností, bankovní výpisy, váš podpis a výpis z obchodního rejstříku. Můžeme využívat služeb identifikace a ověřování třetích stran (včetně agentur pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele), které nám pomáhají ověřit vaši totožnost a doklady poskytnuté společnosti Adyen.

Tyto údaje používáme pro zajištění bezpečnosti a integrity finančního sektoru tím, že analyzujeme a minimalizujeme nezákonné jednání a bojujeme proti němu, s cílem dodržování zákonných povinností v oblasti KYC a boje proti praní špinavých peněz, například podle nizozemského zákona o dozoru nad finančním sektorem (Wft) a nizozemského zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Wwft) 

V rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vašeho souhlasu může společnost Adyen při uzavírání nebo plnění smlouvy používat pro rozhodování automatizované logaritmy, včetně profilace. Pokud by toto rozhodnutí mělo právní účinky nebo by na vás mělo obdobný významný vliv, máte právo na zásah přímého pracovníka, vyjádřit svůj názor nebo rozporovat rozhodnutí, které bylo učiněno výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilace.

Společnost Adyen zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • poskytování služeb v souladu se smlouvou uzavřenou mezi společností Adyen a vámi;
 • zlepšování produktů a služeb; 
 • dodržování platných zákonů a nařízení;
 • pro statistické, strategické a vědecké účely;
 • na ochranu platformy, systémů a služeb před zneužíváním, podvodem, finanční kriminalitou nebo jinou neoprávněnou nebo protizákonnou činností, včetně prevence, šetření a odhalování podvodů (s platbami) na základě oprávněného zájmu;
 • pro účely tvorby přehledů a školení.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Pokud již jste nebo se chcete stát jedním z našich zákazníků, budeme údaje týkající se našeho obchodního vztahu uchovávat po dobu 7 let od skončení smlouvy nebo ke dni zamítnutí vaší registrace ze strany naší společnosti. Údaje shromážděné v souvislosti s naší zákonnou povinností ověřovat zákazníky budou uchovány v souladu s ustanovením zákona. Některé vaše údaje můžeme také předávat příslušným úřadům a/nebo regulačním institucím v případě, že tak stanovují povinnosti peněžního ústavu, například pro účely minimalizace praní špinavých peněz a financování terorismu.

Pokud se zaregistrujete k odběru služeb pro vydávání karet, může vám být poskytnuta debetní karta a příslušný elektronický účet (dále jen „služby ke kartám“) podle smlouvy o poskytování služeb ke kartám. Společnost Adyen v současnosti nabízí svým zákazníkům služby ke kartám; přečtěte si prosím stránku „Pokud jste jedním z našich zákazníků“. 

Pokud máte kartu, kterou vydal přímo jeden z bankovních provozovatelů Adyen (např. Sutton Bank). Pro splnění požadavků podle zásad KYC můžeme shromažďovat ještě další údaje.

Abychom vám mohli kartu vydat, můžeme zpracovávat některé osobní údaje, jako je jméno a adresa. Za účelem poskytování těchto služeb můžeme spolupracovat s výrobci karet.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Shromážděné údaje uchováváme, abychom mohli realizovat transakci v souladu s platným právem; v případě většiny jurisdikcí se jedná o období 7 let po dokončení příslušné transakce; dále pak z důvodu splnění daňových, firemních a ostatních zákonných povinností.

Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost uchovávat údaje podle ustanovení platného zákona nebo pro řízení obchodní činnosti ještě déle. Pokud musíme tyto údaje uchovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv po delší dobu, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

Adyen je poskytovatelem platebních služeb a z této pozice poskytuje společnost Adyen svým zákazníkům služby pro příjem plateb. Společnost Adyen plní roli nabyvatele, což znamená, že přijímá platby z pověření příslušného prodejce a převádí peněžní prostředky uhrazené kupujícím („vámi“) prodejci. Úkolem společnosti Adyen je požadovat od příslušného systému plateb, jako je Mastercard, Visa nebo iDeal, schválení transakce a předání bance kupujícího ke schválení. Pokud banka schválení udělí, obdrží společnost Adyen od systému plateb informaci a odešle platbu bance prodejce. 

Pokud našim zákazníkům poskytujeme takové služby pro příjem plateb, můžeme z pozice správce osobních údajů zpracovávat vaše osobní údaje. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány s náležitou péčí a abyste byli dobře informování o způsobu zpracování těchto osobních údajů. 

Důležité údaje zpracováváme pro oprávněný zájem na poskytování tzv. služeb pro příjem plateb našim obchodníkům, což jsou většinou e-shopy a kamenné obchody, které prodávají zboží a služby. To znamená, že obdržíme platbu jménem obchodníka a řešíme záležitosti týkající se těchto finančních transakcí. Pokud obchodník navíc požaduje zúčtování karty za opakovanou platbu a platnost karty vypršela, může společnost Adyen pro uskutečnění platby požádat příslušnou platební společnost nebo vyhledat aktuální údaje o vaší kartě na platformě Adyen.

Kromě toho zpracováváme údaje za účelem dodržování právních závazků peněžního ústavu, například pro sledování finančních transakcí z důvodu minimalizace praní špinavých peněz a financování terorismu. Pro tyto účely můžeme shromažďovat číslo vaší karty (které šifrujeme v souladu se standardy PCI DSS), datum vypršení platnosti (měsíc a rok) kreditní karty, podrobnosti o bankovním účtu (většinou beze jména), včetně kódu IBAN a SWIFT/BIC, objemu transakce a měny, ve kterých byla transakce uskutečněna, data, času a místa transakce a kategorie a také identifikace obchodníka, u kterého nakupujete. 

V případě nutnosti můžeme jakékoli z výše uvedených údajů zpracovávat pro oprávněný zájem o ochranu zákonných práv, například v souvislosti s právními nároky, nebo pokud zpracování údajů předepisuje zákon. 

Kromě toho společnost Adyen zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • poskytování služby v souladu s dohodami s našimi zákazníky a konkrétními platebními společnostmi;
 • dodržování platných zákonů a nařízení;
 • pro statistické, strategické a vědecké účely;
 • na ochranu platformy, systémů a služeb před zneužíváním, podvodem, finanční kriminalitou nebo jinou neoprávněnou nebo protizákonnou činností.

V souvislosti s převodem peněžních prostředků společnost Adyen zpracovává osobní údaje, pokud je to nezbytné pro výplatu nebo úhradu prostředků z vašeho účtu.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Shromážděné údaje uchováváme, abychom mohli realizovat transakci v souladu s platným právem; v případě většiny jurisdikcí se jedná o období 7 let po dokončení příslušné transakce; dále pak z důvodu splnění daňových, firemních a ostatních zákonných povinností.

Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost uchovávat údaje podle ustanovení platného zákona nebo pro řízení obchodní činnosti ještě déle. Pokud musíme tyto údaje uchovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv po delší dobu, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

Komu tyto údaje předáváme?

V některých jurisdikcích můžeme pověřit třetí strany nabídkou služeb pro příjem plateb nebo vydávání karet, například platební společnosti, jako jsou Mastercard, iDeal a VISA. Preferovaná platební společnost bude záviset na lokaci, způsobu platby a vystavující bance. Kromě toho předáváme údaje prodejci, od kterého nakupujete. Některé vaše údaje můžeme také předávat příslušným úřadům a/nebo regulačním institucím v případě, že tak stanovují povinnosti peněžního ústavu, například pro účely minimalizace praní špinavých peněz a financování terorismu.

Jinak údaje třetím stranám nepředáváme, ledaže bychom měli váš souhlas, nebo jsou tyto údaje nezbytné k plnění některého z výše uvedených účelů, uspokojení právních nároků nebo plnění právních závazků.

Společnost Adyen nabízí svým zákazníkům různé typy služeb odhalování podvodů. V případě některých služeb pro odhalování podvodů plní společnost Adyen úlohu zpracovatele údajů z pověření prodejců. Více informací týkajících se tohoto zpracování osobních údajů najdete v zásadách prodejce o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení se vztahuje na odhalování, prevenci a sledování majetkové trestné činnosti, přičemž společnost Adyen plní funkci správce údajů.

(Mimo jiné) můžeme využít následující údaje: údaje o transakci (jako je číslo karty a jméno držitele karty); e-mailovou adresu; údaje o poloze; IP adresu; informace o sporných transakcích; informace o potvrzeném podvodu; podrobnosti o prodejci; mobilní zařízení a jedinečný identifikátor.

Společnost Adyen může používat vaše osobní údaje pro účely ochrany před podvodnými nebo neoprávněnými transakcemi a minimalizace a sledování podvodů na platformě Adyen. Sem patří odhalování podvodů s platebními údaji poskytnutými našimi prodejci nebo údaji o podvodech od třetích stran, jako jsou vystavující banky, nabyvatelé nebo majitelé společností. Kromě toto může společnost Adyen používat a slučovat osobní údaje pro vytváření a používání modelů a jiných metod pro přesnou identifikaci, predikování, prevenci a minimalizaci podvodů napříč platformou Adyen. Tyto modely a ostatní metody mohou být využívány za účelem poskytování produktů a nabídek služeb prodejcům, které souvisejí s odhalováním podvodů.

V zákonem rozsahu povoleném pro automatické logaritmy rozhodování se může prodejce z důvodu používání těchto modelů odhalování podvodů a/nebo ostatních metod rozhodnout, zda produkt nebo službu zpřístupní a/nebo zda transakci schválí či nikoli.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Zadáním jména a e-mailové adresy do registračního formuláře na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho informačního zpravodaje nebo přijímat pozvánky na akce. Vyplněním tohoto formuláře udělujete souhlas s příjmem informačního zpravodaje a pozvánek. Příjem těchto e-mailů můžete kdykoli odhlásit podle pokynů v informačním zpravodaji.

Pokud jste jedním z našich prodejců, můžeme vás kontaktovat v souvislosti s příslušnými produkty nebo službami, z důvodu oprávněného zájmu o rozvoj obchodní činnosti naší společnosti. Můžeme tak učinit prostřednictvím e-mailu, spojení na síti LinkedIn a/nebo odesláním zprávy přes síť LinkedIn. Pokud ještě nejste jedním z našich prodejců, kontaktujeme vás pouze s nabídkami našich produktů nebo služeb, například e-mailem nebo přes LinkedIn. Pokud vás v této souvislosti kontaktujeme e-mailem, vždy máte možnost odběr kdykoli zrušit podle pokynů v e-mailu, nebo nás kontaktujte na základě níž uvedených kontaktních údajů („Jak nás kontaktovat“). Na tuto aktivitu se vztahují platná omezení zákonů vaší jurisdikce.

Pomocí formulářů určených k tomuto účelu si můžete z našich webových stránek stahovat například obsah příruček a výzkumných zpráv. Shromažďujeme údaje uvedené v tomto formuláři, včetně vašeho jména, společnosti, země a e-mailové adresy. Údaje poskytnuté prostřednictvím tohoto formuláře zpracováváme pro oprávněný zájem na sledování toho, kdo si obsah stahuje.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Zpracovávané údaje ukládáme v důsledku registrace odběru informačního zpravodaje nebo na základě souhlasu s odběrem informací o našich produktech a službách nebo nabídkách do doby, než se rozhodnete, že tyto e-mailové zprávy již nechcete dostávat.

Prostřednictvím naší webové stránky nás můžete kontaktovat nebo nás požádat o kontaktování ve věci dotazů, žádostí, požadavků (podpory), podnětů nebo stížností, vyplnit formulář přihlášky a stát se prodejcem či partnerem, nebo si zaregistrovat zkušební účet. Pokud tak učiníte, shromažďujeme vyplněné údaje, včetně vašeho jména, společnosti, kontaktních údajů, důvodu kontaktu, ověření toho, zda nejste robot, a ostatních údajů, které se rozhodnete uvést. Můžete nás kontaktovat i tak, že nám zavoláte nebo nám napíšete e-mail s využitím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách. Pokud tak učiníte, ukládáme vaše jméno, společnost a jiné údaje nezbytné k tomu, abychom vás kontaktovali a/nebo s vámi komunikovali.

Tyto údaje využíváme k tomu, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, podněty nebo stížnosti, reagovali na vaše dotazy a požadavky (podpory) a posoudili vaši registraci budoucího zákazníka nebo partnera. Tyto údaje se používají pro vytvoření nebo plnění (budoucí) smlouvy a oprávněné zájmy o následnou spolupráci. Výše uvedené údaje používáme také pro oprávněný zájem o realizaci obchodní činnosti a interní správy, pro účely školení, vytvoření a plnění smlouvy, pro oprávněný zájem na průzkumu trhu, zlepšování produktů a služeb a nabídku individuálních produktů a služeb pro (budoucí) zákazníky.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Informace o dotazech, podnětech nebo požadavcích (podpory) budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud budou vyžadovány pro výše uvedené účely, tedy nejméně dva roky.

V případě nutnosti můžeme jakékoli z výše uvedených údajů zpracovávat pro oprávněný zájem o ochranu zákonných práv, například v souvislosti s právními nároky, nebo pokud zpracování údajů předepisuje zákon. Vaše údaje můžeme předávat také v případě reorganizace, fúze nebo prodeje společnosti.

Jak dlouho údaje uchováváme?

Údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost uchovávat údaje podle ustanovení platného zákona nebo pro řízení obchodní činnosti ještě déle. Pokud musíme tyto údaje uchovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv po delší dobu, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

Tlačítka na sociálních sítích

Na našich webových stránkách používáme zásuvné moduly sociálních sítí, jako je Facebook, LinkedIn a Twitter. Řazení těchto zásuvných modulů můžete změnit podle log. Používáme zásuvné moduly také pro integrované přehrávače videí, které najdete na našich webových stránkách. Naše zásuvné moduly nebudou ukládat osobní údaje, ledaže na tato loga nebo videa kliknete. Pokud na ně kliknete, tyto zásuvné moduly se aktivují a automaticky přenášejí údaje poskytovateli zásuvných modulů.

Nemáme vliv na to, jaké údaje tito poskytovatelé shromažďují, ani nemáme informace o rozsahu zpracování údajů ze strany těchto poskytovatelů. Pokud byste požadovali více informací o zpracování dat ze strany těchto poskytovatelů, najdete je v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách těchto poskytovatelů.

Soubory cookie

Používáme soubory cookie a obdobné technologie, jako jsou značky/signály a JavaScript, což jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vaše zařízení. Používání souborů cookie představuje jeden ze způsobů, jakým můžeme naši webovou stránku neustále zlepšovat, splňovat vaše požadavky a používat jako nástroj pro optimalizaci marketingové strategie. Pro tento účel používáme funkční soubory cookie pro provoz webových stránek a marketingové soubory cookie, které nám pomáhají zaměřit se na správnou cílovou skupinu a zobrazovat reklamy. Některé z těchto souborů cookie sledují, jakým způsobem naše webové stránky používáte a jaké další webové stránky navštěvujete, a umožňují zobrazovat reklamy při procházení dalších webových stránek.

Více informací o používání souborů cookie najdete v dokumentu Zásady souborů cookie.

Komu tyto údaje předáváme?

Abychom vám mohli nabízet webové stránky, produkty a služby, potřebujeme pomoc třetích stran. V případě nutnosti předáváme vaše osobní údaje poskytovatelům služeb a profesionálním konzultantům (např. poskytovatelům IT, partnerům KYC, poskytovatelům CRM, poskytovatelům marketingové podpory (jako jsou agentury, které spravují naše účty na sociálních sítích), poskytovatelům sociálních sítí, jako je LinkedIn, analytikům, poskytovatelům podpory zákazníků, poskytovatelům rozvoje obchodu a poskytovatelům právních služeb). S poskytovateli služeb jsme uzavřeli příslušné smlouvy týkající se ochrany osobních údajů.

Dojde-li k prodeji naší společnosti nebo sloučení s jinou divizí, budou vaše údaje předány našim poradcům, poradcům potenciálního kupujícího a novému vlastníkovi společnosti.

Jinak údaje třetím stranám nepředáváme, ledaže bychom měli váš souhlas (pokud chceme vaše údaje předat například jiné společnosti skupiny pro účely náboru), nebo jsou tyto údaje nezbytné k plnění některého z výše uvedených účelů, uspokojení právních nároků nebo plnění právních závazků.

Jak údaje chráníme?

Naším cílem je zabezpečení vašich osobních údajů, a v této věci jsme podnikli příslušné kroky. Abychom zabránili přístupu nepovolaných osob a stran k vašim údajům, zavedli jsme celou řadu technických a organizačních opatření pro zabezpečení a zajištění zpracovávaných údajů.

Komu údaje předáváme?

Některé údaje, které jste nám poskytli, mohou být předány jiným společnostem skupiny Adyen mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), pokud to vyžadují výše uvedené účely. Tyto země zahrnují země, ve kterých provozujeme obchodní činnost (seznam najdete zde). Zahrnuje také země, ve kterých sídlí někteří naši poskytovatelé služeb, například Spojené státy americké.

Na ochranu údajů při jejich převodu do zemí mimo EHP jsme zajistili příslušné bezpečnostní mechanismy. Při převodu v rámci společností skupiny Adyen jsou tyto údaje chráněny interní dohodou, která zahrnuje standardní smluvní doložky (více informací zde). V případě poskytovatelů ze Spojených států amerických a poskytovatelů služeb mimo EHP vycházíme ze standardních smluvních doložek. Chcete-li získat více informací o těchto bezpečnostních mechanismech, můžete nás kontaktovat na základě níže uvedených údajů („Jak nás kontaktovat“).

Vaše práva

Vůči zpracování údajů včetně profilace můžete podat námitku. Můžete nás požádat také o přehled svých osobních údajů nebo vytvoření kopie. Můžete nás požádat rovněž o opravu nebo odstranění určitých údajů, omezení zpracování svých údajů nebo převod některých těchto údajů jiným organizacím. V některých případech můžete vůči zpracování údajů podat námitku; pokud je zpracování údajů podmíněno vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Mějte na paměti, že společnost Adyen uchovává záznamy zrušení souhlasu, a to proto, abychom vás nekontaktovali v budoucnu.

Můžete nás kontaktovat, pokud požadujete další informace o pracovávání svých údajů pro oprávněné zájmy naší společnosti.

Na tato práva se však vztahují výjimky. Údaje nemůžeme odstranit například tehdy, pokud je jejich uchovávání podmíněno zákonem nebo je uchováváme podle smlouvy uzavřené mezi vámi a naší společností. Analogicky lze přístup k údajům odmítnout, pokud by zpřístupněním údajů došlo ke zveřejnění údajů jiné osoby nebo pokud nám utajení takových údajů ukládá zákon.

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás na základě níže uvedených údajů.

Jak nás kontaktovat, dotazy a stížnosti

Dotazy, podněty, žádosti nebo stížnosti týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a způsobu zpracování osobních údajů můžete zaslat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu dpo@adyen.com nebo na poštovní adresu Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko.

Máte-li stížnost týkající se způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete či pracujete, nebo v zemi, ve které působí naše společnost.

Osoby s trvalým bydlištěm mimo EHP

Mějte na paměti, že společnost Adyen bude zpracovávat osobní údaje uživatelů s trvalým bydlištěm mimo EHP v souladu s nařízením GDPR nebo platnými místními zákony na ochranu osobních údajů.

Například zákon Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (dále jen „LGPD“) se vztahuje na zpracování osobních údajů uživatelů s trvalým bydlištěm v Brazílii a zákon Californian Consumer Privacy Act („CCPA“, Zákon státu Kalifornie o ochraně osobních údajů spotřebitelů) se vztahuje na zpracování osobních údajů uživatelů s trvalým bydlištěm v Kalifornii.

Výše (a v kapitole Zásady souborů cookie) uvádíme, jaké kategorie a konkrétní osobní údaje ukládáme; rovněž uvádíme podrobnosti kategorií zdrojů, ze kterých údaje získáváme, obchodní účely pro shromažďování údajů nebo obchodování s nimi a kategorie třetích stran, kterým údaje předáváme. 

 Mějte na paměti, že společnost Adyen nezveřejňuje osobní údaje k marketingovým účelům jiných stran a s osobními údaji neobchoduje. Pokud by se tak stalo, společnost Adyen vám zaručuje právo na ukončení obchodování s údaji v souladu se zákonem CCPA.

Pokud chcete požádat o výše uvedené údaje nebo o odstranění uložených údajů, kontaktujte nás dpo@adyen.com; na tyto úkony se budou vztahovat omezení podle místních zákonů na ochranu osobních údajů a technických možností.

Pokud byste požadovali také kontaktní údaje třetích stran, kterým vaše osobní údaje předáváme, účel jejich zpracování a způsob, jakým jsou údaje zpracovány a jak můžete tuto třetí stranu kontaktovat ve věci uplatňování svých práv, kontaktujte dpo@adyen.com nebo lgpd@adyen.com (pokud máte trvalé bydliště v Brazílii).

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?