Policies and disclaimer

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Chcete-li získat více informací o tom, jakým způsobem Adyen a společnosti v rámci koncernu po celém světě (dále jen „Adyen“ nebo „my“) shromažďuje a dále zpracovává vaše osobní údaje, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány s náležitou péčí a abyste byli dobře informování o způsobu zpracování těchto osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme sepsali toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, ve kterém najdete informace o tom, jaké údaje zpracováváme, proč a jak dlouho, včetně informací o vašich právech.

Pokud navštívíte webové stránky Adyen provozované společností Adyen, kontaktujete nás, jste (nebo v dohledné době budete) jedním z našich zákazníků či partnerů nebo zpracováváme vaši transakci z pozice nabyvatele, zpracováváme osobní údaje jako správce údajů.

Verze dub 2022.

Hezký den!

K​ 8.​ ​dubnu 2022 jsme aktualizovali naše Prohlášení o​ochraně soukromí.Provedli jsme několik změn, abychom zohlednili nové produkty a​ služby Adyen a​ ​abychom vyhověli povinnostem z​ hlediska ochrany soukromí mimo země EHP (v​ souladu s​nbsp​globálními nároky na ochranu soukromí).

Starší verze (z​ ledna 2021) se dá zobrazit kliknutím sem.

 • Kdo je Adyen?

  Adyen je poskytovatelem technologie plateb s bankovní licencí. To znamená, že společnost Adyen může svým zákazníkům poskytovat platební a finanční služby, které zahrnují zpracování plateb zákazníků a platforem prostřednictvím kreditní karty, bankovního převodu nebo jinými způsoby platby, vydávání karet, poskytování služeb (firemních) bankovních účtů, služby odhalování podvodů a další služby zákazníkům. Mějte na paměti, že dozor nad společností Adyen N.V. jako bankou podle nizozemských zákonů má Nizozemská centrální banka.

 • Kdy, proč a jak údaje zpracováváme?

 • Jak dlouho údaje uchováváme?

  Údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

  Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost uchovávat údaje podle ustanovení platného zákona nebo pro řízení obchodní činnosti ještě déle. Pokud musíme tyto údaje uchovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv po delší dobu, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

 • Tlačítka na sociálních sítích

  Na našich webových stránkách používáme zásuvné moduly sociálních sítí, jako je Facebook, LinkedIn a Twitter. Řazení těchto zásuvných modulů můžete změnit podle log. Používáme zásuvné moduly také pro integrované přehrávače videí, které najdete na našich webových stránkách. Naše zásuvné moduly nebudou ukládat osobní údaje, ledaže na tato loga nebo videa kliknete. Pokud na ně kliknete, tyto zásuvné moduly se aktivují a automaticky přenášejí údaje poskytovateli zásuvných modulů.

  Nemáme vliv na to, jaké údaje tito poskytovatelé shromažďují, ani nemáme informace o rozsahu zpracování údajů ze strany těchto poskytovatelů. Pokud byste požadovali více informací o zpracování dat ze strany těchto poskytovatelů, najdete je v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách těchto poskytovatelů.

 • Soubory cookie

  Používáme soubory cookie a obdobné technologie, jako jsou značky/signály a JavaScript, což jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vaše zařízení. Používání souborů cookie představuje jeden ze způsobů, jakým můžeme naši webovou stránku neustále zlepšovat, splňovat vaše požadavky a používat jako nástroj pro optimalizaci marketingové strategie. Pro tento účel používáme funkční soubory cookie pro provoz webových stránek a marketingové soubory cookie, které nám pomáhají zaměřit se na správnou cílovou skupinu a zobrazovat reklamy. Některé z těchto souborů cookie sledují, jakým způsobem naše webové stránky používáte a jaké další webové stránky navštěvujete, a umožňují zobrazovat reklamy při procházení dalších webových stránek.

  Více informací o používání souborů cookie najdete v dokumentu Zásady souborů cookie.

  • Komu tyto údaje předáváme?

   Abychom vám mohli nabízet webové stránky, produkty a služby, potřebujeme pomoc třetích stran. V případě nutnosti předáváme vaše osobní údaje poskytovatelům služeb a profesionálním konzultantům (např. poskytovatelům IT, partnerům KYC, poskytovatelům CRM, poskytovatelům marketingové podpory (jako jsou agentury, které spravují naše účty na sociálních sítích), poskytovatelům sociálních sítí, jako je LinkedIn, analytikům, poskytovatelům podpory zákazníků, poskytovatelům rozvoje obchodu a poskytovatelům právních služeb). S poskytovateli služeb jsme uzavřeli příslušné smlouvy týkající se ochrany osobních údajů.

   Dojde-li k prodeji naší společnosti nebo sloučení s jinou divizí, budou vaše údaje předány našim poradcům, poradcům potenciálního kupujícího a novému vlastníkovi společnosti.

   Jinak údaje třetím stranám nepředáváme, ledaže bychom měli váš souhlas (pokud chceme vaše údaje předat například jiné společnosti skupiny pro účely náboru), nebo jsou tyto údaje nezbytné k plnění některého z výše uvedených účelů, uspokojení právních nároků nebo plnění právních závazků.

 • Jak údaje chráníme?

  Naším cílem je zabezpečení vašich osobních údajů, a v této věci jsme podnikli příslušné kroky. Abychom zabránili přístupu nepovolaných osob a stran k vašim údajům, zavedli jsme celou řadu technických a organizačních opatření pro zabezpečení a zajištění zpracovávaných údajů.

 • Komu údaje předáváme?

  Některé údaje, které jste nám poskytli, mohou být předány jiným společnostem skupiny Adyen mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), pokud to vyžadují výše uvedené účely. Tyto země zahrnují země, ve kterých provozujeme obchodní činnost (seznam najdete zde). Zahrnuje také země, ve kterých sídlí někteří naši poskytovatelé služeb, například Spojené státy americké.

  Na ochranu údajů při jejich převodu do zemí mimo EHP jsme zajistili příslušné bezpečnostní mechanismy. Při převodu v rámci společností skupiny Adyen jsou tyto údaje chráněny interní dohodou, která zahrnuje standardní smluvní doložky (více informací zde). V případě poskytovatelů ze Spojených států amerických a poskytovatelů služeb mimo EHP vycházíme ze standardních smluvních doložek. Chcete-li získat více informací o těchto bezpečnostních mechanismech, můžete nás kontaktovat na základě níže uvedených údajů („Jak nás kontaktovat“).

 • Vaše práva

  Vůči zpracování údajů včetně profilace můžete podat námitku. Můžete nás požádat také o přehled svých osobních údajů nebo vytvoření kopie. Můžete nás požádat rovněž o opravu nebo odstranění určitých údajů, omezení zpracování svých údajů nebo převod některých těchto údajů jiným organizacím. V některých případech můžete vůči zpracování údajů podat námitku; pokud je zpracování údajů podmíněno vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Mějte na paměti, že společnost Adyen uchovává záznamy zrušení souhlasu, a to proto, abychom vás nekontaktovali v budoucnu.

  Můžete nás kontaktovat, pokud požadujete další informace o pracovávání svých údajů pro oprávněné zájmy naší společnosti.

  Na tato práva se však vztahují výjimky. Údaje nemůžeme odstranit například tehdy, pokud je jejich uchovávání podmíněno zákonem nebo je uchováváme podle smlouvy uzavřené mezi vámi a naší společností. Analogicky lze přístup k údajům odmítnout, pokud by zpřístupněním údajů došlo ke zveřejnění údajů jiné osoby nebo pokud nám utajení takových údajů ukládá zákon.

  Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás na základě níže uvedených údajů.

 • Jak nás kontaktovat, dotazy a stížnosti

  Zde můžete požádat o přístup ke svým údajům nebo o jejich vymazání.

  Dotazy, podněty, žádosti nebo stížnosti týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a způsobu zpracování osobních údajů můžete zaslat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu dpo@adyen.com nebo na poštovní adresu Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko.

  Máte-li stížnost týkající se způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete či pracujete, nebo v zemi, ve které působí naše společnost.

  • Osoby s trvalým bydlištěm mimo EHP

   Mějte na paměti, že společnost Adyen bude zpracovávat osobní údaje uživatelů s trvalým bydlištěm mimo EHP v souladu s nařízením GDPR nebo platnými místními zákony na ochranu osobních údajů.

   Například zákon Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (dále jen „LGPD“) se vztahuje na zpracování osobních údajů uživatelů s trvalým bydlištěm v Brazílii a zákon Californian Consumer Privacy Act („CCPA“, Zákon státu Kalifornie o ochraně osobních údajů spotřebitelů) se vztahuje na zpracování osobních údajů uživatelů s trvalým bydlištěm v Kalifornii.

   Výše (a v kapitole Zásady souborů cookie) uvádíme, jaké kategorie a konkrétní osobní údaje ukládáme; rovněž uvádíme podrobnosti kategorií zdrojů, ze kterých údaje získáváme, obchodní účely pro shromažďování údajů s nimi a kategorie třetích stran, kterým údaje předáváme. 

   Mějte na paměti, že společnost Adyen nezveřejňuje osobní údaje k marketingovým účelům jiných stran a s osobními údaji neobchoduje. Pokud by se tak stalo, společnost Adyen vám zaručuje právo na ukončení obchodování s údaji v souladu se zákonem CCPA.

   Pokud chcete požádat o výše uvedené údaje nebo o odstranění uložených údajů, klikněte zde; na tyto úkony se budou vztahovat omezení podle místních zákonů na ochranu osobních údajů a technických možností.

   Pokud byste požadovali také kontaktní údaje třetích stran, kterým vaše osobní údaje předáváme, účel jejich zpracování a způsob, jakým jsou údaje zpracovány a jak můžete tuto třetí stranu kontaktovat ve věci uplatňování svých práv, kontaktujte dpo@adyen.com nebo lgpd@adyen.com (pokud máte trvalé bydliště v Brazílii).