Policies and disclaimer

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Pro více informací o způsobu, kterým společnost Adyen a společnosti z její skupiny v různých zemích světa (dále jen „Adyen“ popř. „my“) shromažďují a dále zpracovávají vaše osobní údaje, si prosím přečtěte toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány s náležitou péčí a abyste byli dobře informování o způsobu zpracování těchto osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme sepsali toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, ve kterém najdete informace o tom, jaké údaje zpracováváme, proč a jak dlouho, včetně informací o vašich právech.

Pokud navštívíte webové stránky Adyen provozované společností Adyen, kontaktujete nás, jste (nebo v dohledné době budete) jedním z našich zákazníků či partnerů nebo zpracováváme vaši transakci z pozice nabyvatele, zpracováváme osobní údaje jako správce údajů.

Verze březen 2023.

Hi there!

We have updated our Privacy Statement as of the 21st March 2023! We have made a few changes to comply with US state privacy obligations (in line with global privacy requirements), and also included additional information to capture Adyen’s financial products and services.

To see the older (April 2022) version, please click here.

 • Kdo je Adyen?

  Adyen je poskytovatelem technologie plateb s bankovní licencí. To znamená, že společnost Adyen může svým zákazníkům poskytovat platební a finanční služby, které zahrnují zpracování plateb zákazníků a platforem prostřednictvím kreditní karty, bankovního převodu nebo jinými způsoby platby, vydávání karet, poskytování služeb (firemních) bankovních účtů, služby odhalování podvodů a další služby zákazníkům. Mějte na paměti, že dozor nad společností Adyen N.V. jako bankou podle nizozemských zákonů má Nizozemská centrální banka. Společnost Adyen a společnosti spadající do její skupiny jsou kromě toho pod dohledem různých regulačních orgánů a úřadů po celém světě.

 • Přehled informací o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje

  V tabulce níže je uveden přehled kategorií osobních údajů, které shromažďujeme a zpřístupňujeme poskytovatelům služeb a dalším třetím osobám.

  <p>Informace v rámci požadavku „Poznej svého zákazníka“ („KYC“ - Know Your Customer). </p>

  Příklady

  Jméno, datum narození, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu.

  Kdy a z jakého důvodu společnost Adyen tyto údaje shromažďuje?

  Při registraci ke službám společnosti Adyen. Společnost Adyen tyto údaje shromažďuje za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností.

  Kterým třetím osobám a za jakým obchodním účelem je zpřístupňujeme

  Společnost Adyen tyto údaje poskytuje poskytovatelům služeb ověřování totožnosti a partnerům provádějícím prověřování, jako jsou agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, a může je na požádání nebo za účelem povinného hlášení poskytnout regulačním orgánům.


  <p>Obchodní informace.</p>

  Příklady

  Vaše jméno, firemní e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti a adresa webové stránky.

  Kdy a z jakého důvodu společnost Adyen tyto údaje shromažďuje?

  Při vyplnění našeho prodejního formuláře a prostřednictvím naší komunikace s vámi. Společnost Adyen tyto údaje shromažďuje pro účely marketingu a poskytování svých produktů a služeb.

  Kterým třetím osobám a za jakým obchodním účelem je zpřístupňujeme

  Společnost Adyen tyto údaje zveřejňuje v našich systémech pro řízení vztahů se zákazníky („CRM“) za účelem informování pro budoucí obchodní vztahy.


  <p>Finanční informace o zákaznících nebo uživatelích.</p>

  Příklady

  Čísla bankovních účtů a čísla kreditních karet.

  Kdy a z jakého důvodu společnost Adyen tyto údaje shromažďuje?

  Při registraci ke službám společnosti Adyen. Společnost Adyen tyto údaje shromažďuje za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností a poskytování našich produktů a služeb.

  Kterým třetím osobám a za jakým obchodním účelem je zpřístupňujeme

  Společnost Adyen tyto údaje sděluje poskytovatelům karetních programů v souvislosti s vydáváním našeho produktu a orgánům činným v trestním řízení na základě zákonem stanovených příkazů.


  <p>Informace o transakcích prováděných nakupujícími.</p>

  Příklady

  Údaje o kreditní kartě, údaje o debetní kartě, částka transakce, datum a čas transakce.

  Kdy a z jakého důvodu společnost Adyen tyto údaje shromažďuje?

  Při vašem nákupu u zákazníka společnosti Adyen. Společnost Adyen tyto údaje shromažďuje pro účely poskytování svých produktů a služeb.

  Kterým třetím osobám a za jakým obchodním účelem je zpřístupňujeme

  Společnost Adyen tyto informace sděluje svým zákazníkům v zákaznické zóně, úřadům na základě zákonem stanovených příkazů a poskytovatelům platebních schémat, jako jsou Visa a Mastercard, na jejich žádost.


  <p>Činnost na internetu nebo podobné síti.</p>

  Příklady

  Soubory cookies

  Kdy a z jakého důvodu společnost Adyen tyto údaje shromažďuje?

  Při vaší návštěvě webové stránky společnosti Adyen. Společnost Adyen tyto údaje shromažďuje pro marketingové účely.

  Kterým třetím osobám a za jakým obchodním účelem je zpřístupňujeme

  Společnost Adyen tyto údaje poskytuje poskytovatelům IT, poskytovatelům CRM, poskytovatelům sociálních médií a reklamním sítím pro vlastní reklamní účely.


  <p>Citlivé osobní údaje definované zákony USA o ochraně osobních údajů.</p>

  Příklady

  Číslo sociálního pojištění, řidičský průkaz nebo doklad totožnosti a cestovní pas.

  Kdy a z jakého důvodu společnost Adyen tyto údaje shromažďuje?

  Při registraci ke službám společnosti Adyen. Společnost Adyen tyto údaje shromažďuje za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností.

  Kterým třetím osobám a za jakým obchodním účelem je zpřístupňujeme

  Společnost Adyen poskytuje tyto údaje poskytovatelům služeb pro ověřování totožnosti a partnerům provádějícím prověření, jako jsou agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a daňové úřady, a může je na požádání nebo za účelem povinného hlášení poskytnout regulačním orgánům.

  Společnost Adyen nepoužívá ani nezveřejňuje citlivé osobní údaje pro žádné jiné účely.

  Jak je uvedeno výše, společnost Adyen předává údaje o vaší aktivitě na internetu nebo podobných sítích marketingovým agenturám, aby jim usnadnila poskytování reklamních a marketingových služeb, což může být podle některých zákonů považováno za „prodej“ nebo „sdílení“. Máte právo odmítnout sdílení vašich osobních údajů společností Adyen. Kliknutím zde se dozvíte více a můžete uplatnit své právo na zrušení.

  Společnost Adyen vědomě „neprodává“ ani „nesdílí“ osobní údaje osob mladších 16 let.

  Vyhrazujeme si právo používat anonymizované nebo souhrnné údaje k jakémukoli účelu bez omezení a nebudeme se pokoušet o jejich opětovnou identifikaci.

  Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou to bude přiměřeně nezbytné k výše uvedeným účelům nebo po kterou to bude vyžadováno jiným zákonem.

 • Kdy, proč a jak údaje zpracováváme?

 • Jak dlouho údaje uchováváme?

  Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou to bude přiměřeně nezbytné k výše uvedeným účelům.

  Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost uchovávat údaje podle ustanovení platného zákona nebo pro řízení obchodní činnosti ještě déle. Pokud musíme tyto údaje uchovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv po delší dobu, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

 • Tlačítka na sociálních sítích

  Na našich webových stránkách používáme zásuvné moduly sociálních sítí, jako je Facebook, LinkedIn a Twitter. Řazení těchto zásuvných modulů můžete změnit podle log. Používáme zásuvné moduly také pro integrované přehrávače videí, které najdete na našich webových stránkách. Naše zásuvné moduly nebudou ukládat osobní údaje, ledaže na tato loga nebo videa kliknete. Pokud na ně kliknete, tyto zásuvné moduly se aktivují a automaticky přenášejí údaje poskytovateli zásuvných modulů.

  Nemáme vliv na to, jaké údaje tito poskytovatelé shromažďují, ani nemáme informace o rozsahu zpracování údajů ze strany těchto poskytovatelů. Pokud byste požadovali více informací o zpracování dat ze strany těchto poskytovatelů, najdete je v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách těchto poskytovatelů.

 • Soubory cookies

  Používáme soubory cookie a obdobné technologie, jako jsou značky/signály a JavaScript, což jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vaše zařízení. Používání souborů cookie představuje jeden ze způsobů, jakým můžeme naši webovou stránku neustále zlepšovat, splňovat vaše požadavky a používat jako nástroj pro optimalizaci marketingové strategie. Pro tento účel používáme funkční soubory cookie pro provoz webových stránek a marketingové soubory cookie, které nám pomáhají zaměřit se na správnou cílovou skupinu a zobrazovat reklamy. Některé z těchto souborů cookie sledují, jakým způsobem naše webové stránky používáte a jaké další webové stránky navštěvujete, a umožňují zobrazovat reklamy při procházení dalších webových stránek.

  Další informace o používání souborů cookies naleznete v našich Zásadách používání cookies.

  • Komu tyto údaje sdělujeme?

   Abychom vám mohli nabízet webové stránky, produkty a služby, potřebujeme pomoc třetích stran. V případě potřeby vaše údaje sdělujeme našim poskytovatelům služeb a odborným poradcům (např. poskytovatelům IT, partnerům v oblasti KYC, poskytovatelům služeb v oblasti CRM, poskytovatelům marketingových služeb (např. agenturám spravujícím naše účty na sociálních sítích), poskytovatelům sociálních sítí, jako je LinkedIn, analytikům, poskytovatelům zákaznických služeb, poskytovatelům služeb pro rozvoj podnikání a poskytovatelům právních služeb). S poskytovateli služeb jsme uzavřeli příslušné smlouvy týkající se ochrany osobních údajů.

   Dojde-li k prodeji naší společnosti nebo sloučení s jinou divizí, budou vaše údaje předány našim poradcům, poradcům potenciálního kupujícího a novému vlastníkovi společnosti.

   Údaje můžeme sdělovat třetím osobám v souvislosti s právními nároky nebo je-li to naší povinností v souladu se zákonem. Údaje můžeme sdělovat také s vaším souhlasem (např. máme-li v úmyslu zpřístupnit vaše údaje jiné společnosti ve skupině za účelem náboru zaměstnanců).

 • Jak údaje chráníme?

  Naším cílem je zabezpečení vašich osobních údajů, a v této věci jsme podnikli příslušné kroky. Abychom zabránili přístupu nepovolaných osob a stran k vašim údajům, zavedli jsme celou řadu technických a organizačních opatření pro zabezpečení a zajištění zpracovávaných údajů.

 • Komu údaje předáváme?

  Některé údaje, které nám budou vámi zaslány, mohou být zpřístupněny jiným společnostem v rámci skupiny Adyen mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), je-li to nezbytné pro výše uvedené účely. Mezi tyto země spadají státy, v nichž působíme (jejich seznam najdete zde). Zahrnuje také země, ve kterých sídlí někteří naši poskytovatelé služeb, například Spojené státy americké.

  Na ochranu údajů při jejich převodu do zemí mimo EHP jsme zajistili příslušné bezpečnostní mechanismy. Předáváme-li údaje společnostem ze skupiny Adyen, jsou tyto přenosy chráněny interní dohodou v rámci skupiny obsahující standardní smluvní doložky (více informací naleznete zde). V případě poskytovatelů ze Spojených států amerických a poskytovatelů služeb mimo EHP vycházíme ze standardních smluvních doložek. Chcete-li získat více informací o těchto bezpečnostních mechanismech, můžete nás kontaktovat na základě níže uvedených údajů („Jak nás kontaktovat“).

 • Vaše práva

  V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete mít následující práva, s výhradou platných výjimek:

  • Právo na přístup. Můžete mít právo požadovat, aby vám byly námi zpřístupněny konkrétní části vašich osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, a to v přenosném a snadno použitelném formátu - v rozsahu, v němž je to technicky proveditelné.

  • Právo být informováni. Můžete mít právo obdržet od nás potvrzení o tom, že jsme o vás shromáždili osobní údaje, a být informováni o tom, které osobní údaje jsme o vás shromáždili, včetně případných kategorií osobních údajů, které jsme shromáždili, o zdrojích, z nichž jsme tyto osobní údaje získali, dále o obchodních nebo komerčních účelech, pro které byly tyto vaše osobní údaje námi shromážděny, prodány a poskytnuty, o kategorii osobních údajů, které byly námi prodány, sdíleny a zpřístupněny třetím osobám pro obchodní účely, a o kategoriích třetích osob, kterým byly vaše osobní údaje námi prodány, sdíleny nebo poskytnuty. Můžete nás kontaktovat, pokud požadujete další informace o pracovávání svých údajů pro oprávněné zájmy naší společnosti.

  • Právo na vymazání. Můžete mít právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které jsme od vás získali. Vynaložíme veškeré z komerčního hlediska přiměřené úsilí k tomu, abychom vašemu požadavku vyhověli v souladu s platnými zákony. Vezměte však prosím na vědomí, že můžeme potřebovat nebo být povinni takové údaje uchovávat, například pro naše oprávněné obchodní účely nebo pro dodržení platných zákonů.

  • Právo odmítnout prodej a sdílení osobních údajů třetím osobám za účelem kontextové behaviorálně cílené reklamy. Máte právo odmítnout prodej vašich osobních údajů třetím osobám a případně odmítnout sdílení svých osobních údajů třetím osobám za účelem kontextové behaviorálně cílené reklamy. Prodej a sdílení vašich osobních údajů můžete odmítnout tak, že navštívíte naše Zásady používání cookies a zakážete reklamní, marketingové soubory cookies a soubory cookies v sociálních sítích, nebo nás můžete kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů. Pokud jste ve svém webovém prohlížeči, zařízení nebo platformě povolili mechanismus globální kontroly soukromí, budete při interakci s našimi webovými stránkami automaticky vyloučeni z jakéhokoli „sdílení“. Společnost Adyen zpracovává signál Globální kontroly soukromí (GPC) hladce a nerušivým způsobem, pokud je povolen ve vašem prohlížeči, zařízení nebo platformě. Další informace o povolení GPC naleznete zde.

  • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Vůči zpracování údajů včetně profilace můžete podat námitku. V některých případech můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů a v případě, že jsme si od vás vyžádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Mějte na paměti, že společnost Adyen uchovává záznamy zrušení souhlasu, a to proto, abychom vás nekontaktovali v budoucnu.

  • Právo na opravu vašich osobních údajů. Můžete mít také právo na opravu nepřesností v údajích, které o vás zpracováváme.

  • Právo na uplatnění práv bez diskriminace. Máte právo na to, aby s vámi bylo zacházeno nediskriminujícím způsobem, uplatňujete-li práva, která vám přísluší na základě platného zákona o ochraně osobních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že tato práva mohou být omezena platnými zákony a podléhají požadavku na technickou proveditelnost. Pokud například shromažďujeme vaše osobní údaje jakožto poskytovatel služeb zákazníkovi, musíte kontaktovat přímo na tohoto zákazníka, máte-li v úmyslu uplatnit svá práva.

  Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás na základě níže uvedených údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že pro účely ověření vaší totožnosti a zpracování vaší žádosti od vás můžeme požadovat další údaje. Žádost můžete podat také prostřednictvím oprávněného zástupce prostřednictvím níže popsaných metod kontaktu. Využijete-li svého oprávněného zástupce, můžeme si vyžádat podepsané oprávnění tohoto zástupce k jednání, přímo ověřit vaši totožnost a požádat vás o potvrzení oprávnění zástupce.

 • Jak nás kontaktovat, dotazy a stížnosti

  Žádost o přístup k údajům nebo jejich vymazání můžete podat zde.

  Dotazy, připomínky, žádosti nebo stížnosti týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a způsobu, jímž zpracováváme vaše osobní údaje, jsou vítány a můžete je zasílat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@adyen.com nebo lgpd@adyen.com (pokud se nacházíte v Brazílii) nebo na adresu Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko. Zaměstnanci společnosti Adyen odpovědní za ochranu osobních údajů přezkoumají a posoudí obdržené stížnosti v souladu se zásadami a postupy společnosti Adyen.

  Chcete-li znát také kontaktní údaje třetích osob, kterým jsou vaše osobní údaje prodávány nebo předávány, účel jejich zpracování a způsob, jakým jsou údaje zpracovávány a jak můžete s takovou třetí osobu komunikovat a uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, obraťte se na adresu dpo@adyen.com nebo lgpd@adyen.com (pokud se nacházíte v Brazílii).

  Máte-li stížnost týkající se způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete či pracujete, nebo v zemi, ve které působí naše společnost.