Prohlášení o ochraně osobních údajů

Webová stránka

Při prohlížení našich webových stránek zpracováváme vaši IP adresu, typ internetového prohlížeče a typ zařízení, údaje o poloze a informace o vašem používání našich webových stránek a aplikace, včetně informací o tom, které stránky jste navštívili, jak jste na naše webové stránky vstoupili, čas a délku trvání vaší návštěvy a vaše jazykové preference.

Tyto údaje používáme pro oprávněné zájmy a zajištění řádného fungování našich webových stránek včetně ladění, za účelem poskytování obsahu, minimalizace útoků DDoS, zlepšování webových stránek a provádění statistických analýz s cílem optimalizace webových stránek. Tyto údaje používáme také k poskytování individuálních nabídek podle potřeb a přizpůsobení obsahu podle předvoleb, a to na základě vašeho souhlasu.

Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a obdobných technologií, jako jsou značky/signály a JavaScript. Více informací o těchto technologiích najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Pokud shromažďujeme údaje o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte, například navštívené vstupní stránky a zobrazované položky, činíme tak proto, abychom mohli určit nejlepší způsob poskytování služeb. Pokud si například na našich webových stránkách čtete o našich produktech a službách, můžeme vás klasifikovat jako uživatele nebo návštěvníka webových stránek, který se zajímá o naše produkty a služby, a můžeme vás tedy považovat za potenciálního zákazníka společnosti Adyen. Na základě přiřazení k pravděpodobné cílové skupině vás můžeme kontaktovat například s nabídkami produktů a služeb, pokud k tomu máme váš souhlas a v souladu s omezeními podle zákonů příslušné jurisdikce.

Abychom mohli co nejpřesněji vyhodnotit cílovou skupinu, ke které pravděpodobně patříte (a jak si můžete přečíst také vzásadách používání souborů cookie), používáme rovněž sledovací soubory cookie. Tyto soubory cookie sledují údaje o tom, jak používáte naše webové stránky a které další webové stránky jste navštívili, například proto, aby se vám zobrazila reklama na naše produkty a služby, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Tyto sledovací/zacílené soubory cookie používáme pouze na základě vašeho předchozího souhlasu. Více informací o sledovacích souborech cookie najdete vzásadách používání souborů cookie.

Na našich webových stránkách vás můžeme požádat o poskytnutí zpětné vazby ohledně konkrétní stránky, kterou jste navštívili. Když poskytujete zpětnou vazbu, můžete dle vlastního uvážení poskytnout také své jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje můžeme použít k následnému navazujícímu kontaktu s vámi.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Například údaje o návštěvách našich webových stránek budou uchovávány až do ukončení relace používání nebo procházení, s výjimkou údajů získaných pro účely analýz a marketingu uvedené výše. V takových případech budeme vaše údaje uchovávat po dobu 1 roku od jejich získání.

Tlačítka na sociálních sítích

Na našich webových stránkách využíváme značky sociálních sítí, jako jsou Facebook, LinkedIn a X. Tyto značky poznáte podle příslušných log. Naše značky jsou sledovací pixely, které odesílají údaje o chování uživatele zpět do sítí. Sledovací pixely budou fungovat pouze v případě, že přijmete naše prohlášení o používání souborů cookie.

Nemáme vliv na to, jaké údaje tito poskytovatelé shromažďují, ani nemáme informace o rozsahu zpracování údajů ze strany těchto poskytovatelů. Pokud byste chtěli získat více informací o zpracování údajů ze strany těchto poskytovatelů, najdete je v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.