Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ostatní

Shromažďujeme také údaje o tom, jak naše produkty, služby a účet Customer Area používáte, včetně přihlašovacích údajů a dotazů, podnětů, komentářů a stížností, které jste nám zaslali nebo o které jste se podělili v rámci našeho obchodního vztahu. Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou s vámi, poskytovat vám nezbytnou podporu a pro oprávněný zájem na optimalizaci a zlepšování produktů a služeb naší společnosti.

Vaši (firemní) e-mailovou adresu můžeme používat mimo jiné k: zasílání novinek ohledně našich produktů a služeb; přizpůsobování nabídek vašim potřebám (tedy nabízení produktů a služeb podobných těm, které jste si od nás již zakoupili); nebo zasílání pozvánek k účasti v průzkumech týkajících se našich produktů a služeb, popř. pozvánek na akce.

V případě nutnosti můžeme jakékoli z výše uvedených údajů zpracovávat pro oprávněný zájem o ochranu zákonných práv, například v souvislosti s právními nároky, nebo pokud zpracování údajů předepisuje zákon. Vaše údaje můžeme také předávat v případě reorganizace společnosti, obchodních transakcí, například v případě prodeje nebo úpadku.

Jak dlouho údaje uchováváme?

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost tyto údaje uchovávat déle podle ustanovení platné legislativy, nebo je potřebujeme k vykonávání naší obchodní činnosti. Pokud musíme tyto údaje uchovávat delší dobu na základě oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.