Prohlášení o ochraně osobních údajů

Když společnost Adyen zpracuje vaši transakci

Společnost Adyen je poskytovatelem platebních služeb a z této pozice poskytuje svým zákazníkům služby pro příjem plateb. To znamená, že společnost Adyen přijímá platby z pověření příslušného obchodníka a převádí peněžní prostředky uhrazené kupujícím („vámi“) obchodníkovi. Úkolem společnosti Adyen je požadovat od příslušného systému plateb, jako je Mastercard, Visa nebo iDeal, povolení transakce a odeslat toto povolení bance kupujícího ke schválení. Pokud banka schválení udělí, obdrží společnost Adyen od příslušného systému plateb informaci a odešle platbu bance obchodníka.

Když našim zákazníkům poskytujeme takové služby pro příjem plateb, můžeme coby správce osobních údajů zpracovávat vaše osobní údaje. Je pro nás důležité, aby se s vašimi osobními údaji nakládalo s náležitou péčí a abyste byli dobře informováni o způsobu zpracování těchto osobních údajů.

Zpracováváme údaje, které potřebujeme pro oprávněný zájem poskytování služeb pro příjem plateb našim obchodníkům, což jsou v tomto kontextu většinou e-shopy a kamenné obchody, které prodávají zboží a služby. To znamená, že jménem obchodníka obdržíme vaši platbu a řešíme záležitosti týkající se těchto finančních transakcí. Pokud obchodník navíc požaduje strhávat z vaší karty opakovanou platbu a platnost karty vypršela, může společnost Adyen za účelem uskutečnění platby požádat příslušný platební systém nebo vyhledat aktuální údaje o vaší kartě na platformě Adyen.

Kromě toho zpracováváme údaje za účelem dodržování právních závazků peněžního ústavu, jako je například sledování finančních transakcí z důvodu předcházení podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu. Pro tyto účely můžeme shromažďovat číslo vaší debetní nebo kreditní karty (které šifrujeme podle standardů PCI DSS), datum vypršení platnosti (měsíc a rok) vaší karty, podrobnosti o bankovním účtu včetně kódu IBAN a SWIFT/BIC, částku transakce a měnu, ve které byla transakce uskutečněna, datum, čas a místo transakce a kategorii a také identifikaci obchodníka, u kterého nakupujete.

V případě nutnosti můžeme jakékoli z výše uvedených údajů zpracovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv, například v souvislosti s právními nároky a pokud nám zpracování údajů předepisuje zákon.

Kromě toho společnost Adyen zpracovává osobní údaje pro následující účely:

poskytování služby v souladu s dohodami, které máme s našimi zákazníky a konkrétními způsoby plateb nebo bankami;

optimalizace provádění plateb a zlepšování našich produktů a služeb;

dodržování platných zákonů a nařízení;

provádění analýzy pro statistické, strategické a vědecké účely;

ochrana platformy, systémů a služeb před zneužíváním, podvodem, finanční kriminalitou nebo jinou neoprávněnou nebo protizákonnou činností.

V souvislosti s převodem peněžních prostředků může společnost Adyen zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné k výplatě prostředků nebo inkasování prostředků z našeho účtu.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

Údaje, které shromažďujeme za účelem provádění transakcí, uchováváme v souladu s platnou legislativou. Ve většině jurisdikcí je to období 7 let po skončení příslušné transakce, abychom splnili naše fiskální, korporátní a další zákonné povinnosti.

Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost tyto údaje uchovávat déle podle ustanovení jiného platného zákona nebo k vykonávání naší obchodní činnosti. Pokud musíme tyto údaje uchovávat pro oprávněný zájem o ochranu našich zákonných práv po delší dobu, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

Komu tyto údaje zpřístupňujeme?

V některých jurisdikcích můžeme spolupracovat s třetími stranami, abychom vám mohli nabídnout naše služby přijímání plateb. To bude záviset na vaší poloze, použitém způsobu platby a vydávající bance (třetí straně). Kromě toho zpřístupňujeme vaše údaje také obchodníkovi, u kterého nakupujete, a pokud je to relevantní, také platformě na které je nákup realizován. Některé vaše údaje můžeme zpřístupnit také kompetentním úřadům anebo regulačním orgánům v případě, že je to zapotřebí ke splnění našich povinností jakožto finanční instituce – například za účelem prevence praní špinavých peněz či financování terorismu.

Jinak vaše údaje nezpřístupňujeme žádné třetí straně, nemáme-li k tomu váš souhlas, není-li to nezbytné v souvislosti s výše uvedenými účely nebo v souvislosti s právními nároky nebo není-li to naší zákonem stanovenou povinností.