Prohlášení o ochraně osobních údajů

Marketing

Jak zpracováváme údaje pro účely informačního zpravodaje a marketingu

Můžete se přihlásit k odběru marketingové komunikace (např. náš zpravodaj), personalizovaných zpráv s cílem vytvoření obchodního vztahu či pozvání na akce. K tomu je zapotřebí poskytnout vaše jméno a e-mailovou adresu prostřednictvím přihlašovacího formuláře na naší webové stránce. Vyplněním tohoto formuláře udělujete svůj souhlas se zasíláním našeho zpravodaje, pozvánek na akce a další relevantní marketingové komunikace. Ze zasílání těchto e-mailů se můžete kdykoli odhlásit, a to podle pokynů uvedených v příslušné komunikaci.

Pokud jste jedním z našich obchodníků, můžeme vás kontaktovat v souvislosti s příslušnými produkty nebo službami, z důvodu našeho oprávněného zájmu o rozvoj obchodní činnosti naší společnosti. Můžeme vás oslovit například prostřednictvím e-mailu, spojení na síti LinkedIn anebo odesláním zprávy přes síť LinkedIn. Pokud ještě nejste jedním z našich obchodníků, kontaktujeme vás pouze s nabídkami nebo v souvislosti s našimi produkty nebo službami. Pokud vás za tímto účelem kontaktujeme e-mailem, budete mít možnost zasílání komunikace zrušit podle pokynů uvedených v takovém e-mailu, nebo tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů („Kontaktujte nás“). Na tuto aktivitu se vztahují platná omezení zákonů vaší jurisdikce.

Pomocí formulářů určených k tomuto účelu si můžete z našich webových stránek stahovat například obsah příruček a výzkumných zpráv. Shromažďujeme údaje poskytnuté v tomto formuláři včetně vašeho jména, společnosti, země a e-mailové adresy. Údaje poskytnuté prostřednictvím tohoto formuláře zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu sledovat, kdo si náš obsah stahuje, a zasílat relevantní marketingovou komunikaci.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Zpracovávané údaje uchováváme v důsledku vaší registrace k odběru informačního zpravodaje nebo na základě souhlasu s odběrem informací o našich produktech a službách či nabídkách, a to do doby, než se rozhodnete, že tyto e-mailové zprávy již nechcete dostávat.

Když nás kontaktujete nebo nás požádáte, abychom kontaktovali my vás

Máte možnost nás přímo kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek a nebo nás požádat, abychom vás v souvislosti s vašimi otázkami, podněty, požadavky (na podporu), připomínkami nebo stížnostmi kontaktovali my. Kromě toho můžete vyplnit formulář žádosti a stát se obchodníkem nebo partnerem, případně se registrovat k používání zkušebního účtu. Pokud tak učiníte, shromažďujeme poskytnuté údaje, včetně vašeho jména, společnosti, kontaktních údajů, důvodu kontaktu, ověření toho, že nejste robot, a ostatních údajů, které se rozhodnete uvést. Můžete nás kontaktovat i tak, že nám zavoláte nebo nám pošlete e-mail s využitím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách. Pokud tak učiníte, ukládáme vaše jméno, společnost a jiné údaje nezbytné k tomu, abychom vás kontaktovali a/nebo s vámi komunikovali. Pokud s námi budete hovořit telefonicky, můžeme zpracovávat také záznam vašeho rozhovoru se zaměstnanci společnosti Adyen. Záznam vašeho telefonického hovoru budeme zpracovávat za účelem zajištění kvality a pro potřeby školení v souvislosti s vaším používáním našich produktů a služeb. Tyto údaje zpracováváme s vaším souhlasem, abychom vám mohli adekvátně pomoci s používáním našich produktů a služeb a současně jsme mohli naše služby zlepšovat a optimalizovat.

Jak je uvedeno výše, údaje využíváme k tomu, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, podněty nebo stížnosti, reagovat na vaše dotazy a požadavky (podpory) a posoudit vaši žádost o registraci jako budoucího zákazníka nebo partnera. Tyto údaje používáme k vytvoření nebo plnění (budoucí) smlouvy a k následné spolupráci, která je v našem oprávněném zájmu. Výše uvedené údaje používáme v rámci našich oprávněných zájmů také k realizaci obchodní činnosti a interní správy, pro účely školení, vytvoření a plnění smlouvy, pro oprávněný zájem na průzkumu trhu, zlepšování produktů a služeb a nabídku individuálních produktů a služeb pro (budoucí) zákazníky.

Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

Údaje o dotazech, komentářích nebo žádostech (o poskytnutí podpory), které jste nám zaslali, uchováváme pouze po dobu přiměřeně nezbytnou k výše uvedeným účelům nebo pro splnění naší povinnosti uchovávání údajů.