Prohlášení o ochraně osobních údajů

Integrované finanční produkty

 • Vydávání karet

  Pokud máte kartu vydanou společností Adyen

  Pokud se vy nebo váš zaměstnavatel registrujete do našich karetních služeb, můžeme vám poskytnout debetní kartu, úvěrovou kartu nebo předplacenou kartu, a to v závislosti na typu účtu, který je s vaší kartou propojen (dále jen „karetní služby“), a smlouvě vašeho poskytovatele karetního programu se společností Adyen. Vaše osobní údaje včetně údajů typu KYC (např. jméno a adresa) budeme zpracovávat proto, abychom vám mohli tyto služby poskytovat. Abychom vám mohli poskytnout fyzickou kartu, můžeme vaše jméno, adresu a podrobnosti o kartě sdílet s výrobci karty.

  Je-li vám karta vydána přímo některou z partnerských bank společnosti Adyen, můžeme shromažďovat další osobní údaje, abychom splnili povinnosti v rámci procesu „Poznej svého zákazníka“ („KYC“).

  Když obdržíte kartu vydanou společností Adyen nebo jednou z partnerských bank společnosti Adyen, bude společnost Adyen zpracovávat také údaje o transakcích včetně jména majitele karty, čísla karty a datum konce platnosti.

  Při poskytování karetních služeb můžeme osobní údaje zpracovávat za těmito účely:

  • zpracování a monitorování neobvyklých transakcí;

  • ověření vaší identity pro potřeby autentizace;

  • zlepšování našich produktů a služeb.

  Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

  Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

  Údaje, které shromažďujeme za účelem provádění transakcí, uchováváme v souladu s platnou legislativou. Ve většině jurisdikcí je to období 7 let po skončení příslušné transakce, abychom splnili naše fiskální, korporátní a další zákonné povinnosti.

  Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost tyto údaje uchovávat déle podle ustanovení platné legislativy, nebo je potřebujeme k vykonávání naší obchodní činnosti. Pokud musíme tyto údaje uchovávat delší dobu na základě oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

 • Služba Capital

  Když získáte půjčku Adyen nebo zálohu pro obchodníky

  Jste-li uživatel nebo dílčí obchodník a zaregistrovali jste se do služby Adyen Capital (finanční produkt nabízený společností Adyen zákazníkům-platformám), můžete v závislosti na své poloze získat půjčku Adyen nebo zálohu pro obchodníky. Abychom vám mohli tyto produkty nabídnout, musí o vás společnosti Adyen shromažďovat údaje v rámci procesu KYC.

  Za účelem stanovení vaší způsobilosti pro Adyen Capital, budeme provádět počáteční kontroly vašeho používání produktů a služeb Adyen včetně aktuálních a očekávaných objemů prodeje. Při stanovení způsobilosti se můžeme spoléhat na zákazníkovy vlastní interní úvěrové kontroly a kontroly souladu s předpisy anebo se můžeme rozhodnout shromáždit dodatečné informace. Tento proces může zahrnovat automatizované rozhodování, které může na základě některých zákonů o ochraně soukromí zahrnovat mimo jiné profilování. Vy máte právo toto profilování odmítnout. Berte prosím na vědomí, že odmítnutí profilování bude znamenat, že již nebudete způsobilí k poskytnutí služby Adyen Capital. Více informací o svých právech a možnost odmítnutí najdete v části nazvané Vaše práva.

  Pokud vám poskytneme službu Adyen Capital, společnost Adyen bude zpracovávat informace o transakcích, které z takových půjček nebo záloh pro obchodníky realizujete. Takové údaje můžeme sdílet se zákazníky společnosti Adyen.

  Pokud je to nezbytné, můžeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami za účelem poskytování našich produktů a služeb, případně s agenturami pro vymáhání dluhů.

  Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

  Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše.

  Údaje, které shromažďujeme za účelem provádění transakcí, uchováváme v souladu s platnou legislativou. Ve většině jurisdikcí je to období 7 let po skončení příslušné transakce, abychom splnili naše fiskální, korporátní a další zákonné povinnosti.

  Výše uvedená doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost tyto údaje uchovávat déle podle ustanovení platné legislativy, nebo je potřebujeme k vykonávání naší obchodní činnosti. Pokud musíme tyto údaje uchovávat delší dobu na základě oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.

 • Firemní účet

  Když získáte firemní účet vydaný společností Adyen

  Pokud si zažádáte o firemní účet Adyen, budeme zpracovávat vaše osobní údaje jako jméno, adresu, název společnosti a adresu společnosti, abychom vám mohli firemní účet poskytnout. Kromě toho můžeme pro splnění požadavků procesu KYC nebo jiných povinností shromažďovat ještě další osobní údaje. Abychom mohli poskytovat služby související s vaším firemním účtem, budeme zpracovávat veškeré údaje relevantní pro firemní účet, financování účtu, číslo účtu a bankovní směrovací číslo související s firemním účtem.

  Jak dlouho tyto údaje uchováváme?

  Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených výše. Ve většině právních úprav jsme povinni uchovávat záznamy o transakcích na bankovním účtu po dobu 7 let.

  Doba uchovávání může být delší, pokud máme povinnost tyto údaje uchovávat déle podle ustanovení platné legislativy, nebo je potřebujeme k vykonávání naší obchodní činnosti. Pokud musíme tyto údaje uchovávat delší dobu na základě oprávněného zájmu ochrany našich zákonných práv, budeme údaje nezbytné pro tento účel uchovávat do doby, než budou uspokojeny všechny nároky.