Guider och rapporter

Vad är kortinlösen och varför måste ni ha det?

Lär er allt om vad en kortinlösande bank är, hur den skiljer sig från kortutgivande bank och PSP samt varför ni behöver en för att acceptera betalningar.

27 februari, 2023
 ·  5 minuter
acquiring bank in transaction flow

En kund behöver bara blippa sitt kort för att en transaktion skall genomföras, men bakom varje betalning finns en komplex process mellan finansiella institutioner som görs möjligt av er kortinlösande bank.

Kortinlösande banker hanterar betalningar för handlaren.

När er kund skriver in sina kortuppgifter kommer kortinlösaren initiera en begäran om att auktorisera betalningen. Denna begäran går sedan till kundens bank (kortutgivande bank) via kortnätverken (t.ex.VisaochMastercard). Kortinlösande bank hämtar hem pengarna till handlaren när betalningen är auktoriserad. Om betalningen inte auktoriseras kommer kortinlösen förklara varför.

Kortinlösande banker måste tilldelas en särskild licens av lokala finansiella tillsynsmyndigheter (t.ex Finansinspektionen) och kortnätverken för att hantera betalningar. De får denna licens genom en lång och komplex administrativ process, som kräver efterlevnad av den finansiella tillsynsmyndighetens regulatoriska krav, såväl som krav från kortnätverken.

Just därför arbetar de flesta handlare med en kortinlösande bank för hantering av deras betalningar i utbyte mot en avgift.

Hur mycket kostar det?

Kortinlösaren tar ut en avgift som ofta kallas merchant discount rate. Avgiften tas vanligtvis ut i form av en procentsats baserat på antalet transaktioner som genomförs.

Avgiften kan dock bli lite komplicerad när era totala transaktionskostnader - som tas ut av er kortinlösen - kan brytas ner till flera olika avgifter. Dessa avgifter tas ut av övriga parter i transaktionsflödet.

Andra parter än den kortinlösande banken inkluderar kortnätverken och kortutgivande banker som tar ut en s.k scheme fee respektive interchange fee. Det kan även ingå andra parter som tar ut en avgift för tjänster kopplade till en transaktion, exempelvis autentisering (3D Secure), riskverktyg, tokenisering, POS-terminaler och gateway-tjänster.

NoteraOm er PSP också är er kortinlösare kan er PSP hantera dessa avgifter.

kredit och debet kort

Vissa kortinlösenavtal anger inte vilka avgifter som går till vilka parter, utan tar istället ut en enhetlig avgift för alla transaktioner. Denna prismodell kallas för en blended prismodell och gör det enklare att förstå hur mycket avgifter som tas ut för era betalningar, samtidigt som modellen är mindre transparent vad gäller parterna som tar ut vilken avgift.

Andra kortinlösenavtal redovisar vilka avgifter på fakturan som går till andra parter än kortinlösaren. Denna prismodell kallas Interchange+, Interchange++eller pass through. Fördelen med de mer transparenta prisstrukturerna är att ni som handlare endast betalar vad parterna faktiskt tar betalt. Med blended prismodell betalar ni oftast en fast avgift.

När ni väljer kortinlösare är det viktigt att förstå dessa kostnader så att ni kan avgöra om ni betalar ett rättvist pris för tjänsterna ni använder.

Lär dig hur förmedlingsavgifter beräknas

Läs artikeln

Exempel på kortinlösande banker

Ni känner säkert till globala banker som Wells Fargo, JP Morgan Chase och Bank of America. Bolag som Adyen, med ett fokus på tech, är också ett alternativ. Vi bygger lösningar som är skapade för att optimera det globala betalningsflödet.

Ni kan enkelt hitta rätt kortinlösenavtal för er marknad genom att använda lokala databaser hos kortnätverk som Visa och Mastercard. Om ni har tänkt er en specifik bank eller plattform kan ni kontakta dessa direkt och fråga om de agerar kortinlösare för handlare.

Hur fungerar det? Vad gör kortinlösaren?

Kortinlösares roll i betalningsflödet

Kortinlösares roll i betalningsflödet

Som handlare arbetar ni oftast direkt med en betaltjänstleverantör (payment service provider, PSP) men ni får era pengar från er kortinlösande bank.

Nedan beskriver vi processen bakom en betalning, och de olika parternas roll, mer detaljerat:

Ni har accepterat en betalning online eller i butik via en POS-terminal med hjälp av er betaltjänstleverantör (PSP). Transaktionen är igång. Vad händer nu?

  • Er PSP kopplas ihop med en kortinlösare som skickar en förfrågan till kortnätverket för att auktorisera betalningen.
  • Denna förfrågan går till kortutgivande bank.
  • Kundens bank (kortutgivande bank) säkerställer att kontot har tillräckligt med pengar för att genomföra transaktionen.
  • När betalningen är autentiserad, kommer kortinlösare att samla in pengarna. Kortinlösaren reserverar pengarna (minus transaktionskostnaden) till handlarens konto. Inom några dagar kommer pengarna att överföras till handlarens företagskonto.
  • Om betalningen inte auktoriseras får kortinlösaren en notis, varpå de förmedlar skälet till nekad betalning.

Med alla dessa aktörer och delmoment kan det vara svårt att förstå vem som ansvarar för vilken tjänst i transaktionsflödet.

En PSP kan exempelvis hjälpa er att acceptera betalningar och erbjuda er kortinlösentjänster genom en tredje part. Detta kan vara bekvämt eftersom ni endast behöver förhålla er till en leverantör för era betalningar, men det kan även vara svårt att förstå vilken kortinlösande bank och kortinlösande processor som ligger bakom tjänsterna för er PSP.

Kortinlösare vs kortutgivande bank

Enkelt uttryckt är en kortutgivande bank slutkundens bank och kortinlösande bank är handlarens bank.

Kortinlösaren ger handlarna pengarna som slutkund har betalat genom att samla in pengarna från kortutgivande bank.

Kortutgivande bank är den finansiella institution som förser era kunder med kredit- eller debetkort som de använder när de betalar. När transaktionen är auktoriserad överför kortutgivande bank pengarna till kortinlösaren, som överför pengarna till handlaren.

Kortinlösare vs betalningsprocessor

En betalningsprocessor har en väldigt teknisk funktion. Processorn samlar in och matar in kundens kortinformation till kortnätverket.

Processorer jobbar vanligtvis med PSPs för att initiera transaktionen och med kortinlösen för att ge kortutgivande bank och kortnätverk rätten att processa transaktionen.

En PSP kan även erbjuda andra tjänster, som autentisering (3D Secure), riskhantering, tokenisering, betalterminaler och gateway-tjänster.

Er kortinlösare har en annan roll. Det är inte alltid en del av transaktionsflödet, men kortinlösaren kommunicerar med varje finansiell institution för att samla in pengar och säkerställa att ni får den summa som köpet utgörs av.

Kortinlösare internationellt

Säljer ni på den internationella marknaden? Då behöver ni en lokal kortinlösare, alternativt en kortinlösare som kan hantera transaktioner över marknader.

Gränsöverskridande transaktioner behöver inte vara krångliga, men de kan orsaka problem när man processar betalningar. Föreställ er att en transaktion initieras i Storbritannien, av en svensk konsument med ett kreditkort. Om kortutgivande bank i Sverige inte känner igen kortinlösaren, eller om någon dimension av deras auktoriseringsförfrågan inte uppfattas som korrekt, kan förfrågan och följaktligen betalningen nekas.

En lokal kortinlösare kan minimera antalet nekade betalningar. De har lägre avgifter, högreauktoriseringsgraderoch genomför utbetalningar snabbare. Nackdelen med lokala kortinlösen är att ni som handlare behöver hantera fler leverantörer på fler marknader.

Just därför har Adyen en lokal licens som kortinlösare på alla marknader ni kan tänkas vilja driva er verksamhet på.

Kortinlösare möjliggör betalningar

Er kortinlösare är motorn bakom era betalningar. Kortinlösaren säkerställer att de betalningar ni har rätt till också kommer er tillhanda genom att driva transaktionen genom alla tänkbara steg.

Upptäck Adyens Globala kortinlösen

Processa betalningar globalt med Adyen

Läs merAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.