Guider och rapporter

Förebygg bedrägerier på marknadsplatser

Vi går igenom varför marknadsplatser kan vara i riskzonen för skadliga attacker och vad vi gör för att skydda dem.

27 januari, 2022
 ·  6 minuter
Förebygg bedrägerier på marknadsplatser

Marknadsplatser fortsätter att vara helt centrala för varumärken och privatpersoners affärer. Samtidigt ser vi en ökning av skadliga attacker. Så frågan är: hur bibehåller vi den globala tillväxten – samtidigt som vi effektivt förebygger bedrägerier?

Eftersom fler och fler marknadsplatser övergår till att bli betalningsförmedlare för de som säljer på plattformen, så har risknivån ökat exponentiellt. Att bli betalningsförmedlare för plattformens användare är både naturligt och skalbart men det ökar också risken för bedrägerier på flera sätt, vilket kan leda till både ekonomisk skada och minskat förtroende.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på marknadsplatser och hur vi hjälper företag förebygga bedrägerier. Det är värt att notera att majoriteten av de bedrägerier som drabbar marknadsplatser kan hända i alla företag som hanterar betalningar. Speciellt är bedrägerier av de som säljer påplattformenvanliga – något som vi kommer att belysa i artikeln. I en plattformsmiljö kan ohederliga användare bedriva skadlig verksamhet under täckmanteln av vara hederliga aktörer.

Guide: Adyen for Platforms

Vad har Marknadsplatser, SaaS och on-demand plattformar gemensamt? De har alla komplexa betalflöden. Få konkreta tips i vår guide.

Till guiden

Risk på marknadsplatser

Den krassa verkligheten är att ju mer en marknadsplats växer, desto större är sannolikheten att den kommer att utsättas för bedrägerier, av både köpare och säljare. Eftersom marknadsplatsmodellen är så enkel och tillgänglig har den blivit mycket populär, vilket även ökar risken för bedrägerier. Vad är egentligen riskerna? För marknadsplatser finns det tre olika nivåer av risker:

Risk vid betalningstransaktioner

När en kund genomför ett köp. Det här brukar vi kalla för en traditionell risk, där bedragaren betalar för varor eller tjänster med stulna kreditkortsuppgifter. Vi berättar mer om de risker som uppkommer med transaktioner på plattformar här.

Risk förknippad med onboarding och kundkännedom (Know Your Customer, KYC)

Detta uppstår när en ny användare som vill sälja på plattformen registrerar sig. Genom att använda falsk information kan bedragarna skapa riktiga konton. Vi delar tips på hur företag bäst kickstartar strategin för onboarding här.

Risk med säljare på plattformen

Risken uppstår när ett varumärke eller en privatperson som vill sälja på plattformen har registrerat sig och är verksam med försäljning. Vi kommer att ägna resten av inlägget åt denna risk eftersom den är så djupgående till sin natur.

Här kommer vi alltså att fokusera särskilt på risken för bedrägeri orsakade av plattformens säljare. Denna typ av risk blir allt vanligare bland plattformsbaserade affärsmodeller. De är inte särskilt välkända men de kan snabbt bli ett stort hot mot marknadsplatsen.

Hur går ett bedrägeri gjort av plattformens säljare till?

Denna typ av bedrägeri uppstår när ett företag eller en privatperson har registrerats och bedriver falsk verksamhet på marknadsplatsen samtidigt som de utger sig för att vara äkta. Det har kommit att begränsa skalbarheten av marknadsplatser. Det blir allt svårare att bekämpa dessa bedrägerier och samtidigt försöka åstadkomma en smidig upplevelse i samband med registrering och onboarding eftersom det är såpass enkelt för säljarna att skapa nya konton.

Det finns tyvärr otaliga möjligheter att överlista systemet under KYC-kontrollerna, men med ett smart riskverktyg som Adyens Score ökar transparensen dramatiskt.

Bedragare döljer sin aktivitet genom att registrera flera konton eller gör flera försök med samma om de misslyckas vid onboarding. Tack vare data från vårt verktyg Score har vi i genomsnitt sett två länkade konton för varje illvilligt konto som upptäcks.

Bedrägeri kan första tillväxten. När vi idag pratar om bedrägeri menar vi inte bara traditionella sorter som kortbedrägeri utan även mer sofistikerade och effektiva bedrägerier som:

Kontoövertaganden

Kontoövertaganden är en växande trend inom bedrägerier. Det innebär att bedragaren skaffar sig tillgång till en legitim användares konto med hjälp av stulna eller Darknet-sålda kortuppgifter för att komma åt tillgångar eller utföra bedrägerier.

Maskopi

Maskopi uppstår när den som säljer på plattformen och den som köper på plattformen är samma person. Kontona använder stulna kreditkort eller behandlar olagligt förvärvade medel och utnyttjar marknadsplatsen för att flytta pengar från A till B snabbt och effektivt.

Konton kopplade till varandra

Med hjälp av personligt identifierbar information skapas många säljarkonton för att sprida sin falska aktivitet över flera konton, och på så sätt hålla sig under radarn. På stora marknadsplatser är det i genomsnitt 37 % risk för att ett flaggat bedrägligt konto även är kopplat till andra konton. Det här visar tydligt att denna taktik används av kriminella.

Syntetiskt bedrägeri

När en bedragare kombinerar riktiga personliga uppgifter med påhittade för att på det sättet skapa en ny identitet kallas det för syntetiskt bedrägeri. Informationen används sedan för att öppna falska konton.

Fler sätt att utföra bedrägeri på plattformen

Svindlerier (t.ex. falska annonser, varor som inte levereras) genomförs via plattformen för att stjäla pengar eller personuppgifter. Det kan även handla om att plattformens policy missbrukas (t.ex. återbetalningsbedrägeri eller artificiell etablering av säljarens rykte).

Förmarknadsplatsermed många användare kan säljarbedrägerier växa till ett allvarligt ekonomiskt problem. Förr handlade bedrägerisystemen oftast om efterlevnad. Skillnaden idag är skalan på det hela. Pengar som förloras på grund av bedrägerier leder till rejäla ekonomiska förluster för marknadsplatsen. Dessutom lever vi i en värld där vi håller oss uppdaterade dygnet runt och där rykten spelar stor roll. För plattformar som får dåligt rykte på grund av illegitima användare kan detta bli ett mycket allvarligt problem.

Score förebygger bedrägerier på marknadsplatser

Bedragarna är beredda att gå långt för att infiltrera en marknadsplats men vi går ännu längre för att stoppa dem.

Vi har studerat den ständiga kampen som marknadsplatser och plattformar utkämpar mot falska användare. Baserat på vad vi har sett har vi skapat en funktion som gör det möjligt för oss att förebygga de ökande skadliga aktiviteterna. En smart funktion som lär sig av tidigare drabbade användares erfarenheter i olika branscher. En funktion som sammanför alla insikter för att bättre avvärja attacker. Det är Score.

Med hjälp av Adyens interna nätverksanalys och maskininlärningsmodeller kan Score upptäcka avvikande beteenden hos plattformens användare, skapa risksignaler och utföra en bedömning av profilens risknivå.

Om ni som företag redan har en robust infrastruktur för riskhantering på plats så kan Score spåra och blockera bedragarna före utbetalning. Dessutom anpassar sig funktionen efter bedragarnas strategier och beteenden allt efter som de utvecklas. Den här tekniken gör det möjligt för ert riskteam att skaffa sig helt nya insikter. De får möjlighet att enkelt vidta åtgärder i kampen mot aktiva bedragare på marknadsplatsen.

Så fungerar Score

FunktionFördelar
TransaktionsövervakningTa emot varningar från maskininlärningsalgoritmer om ovanliga mönster i säljarens transaktioner. Plattformen kan reducera antalet återbetalningar på grund av maskopi mellan säljare/köpare samt bedrägeri.
Riskpoäng per användareTillämpa en dynamisk och konfigurerbar riskpoäng per användare och prioritera riskhanteringen baserat på graden av ovanligt beteende. Stoppa automatiskt utbetalningen till en säljare på plattformen som överträder tröskelvärde för riskpoäng.
Anpassning av risksignalerKonfigurera reglerna för marknadsplatsen så att de blir tillämpliga för specifika användare baserat på transaktions- och KYC-data. Vi kontrollerar om reglerna överträds och skickar tidiga varningar om kända riskscenarion.
Plattformsoberoende högrisklistorVarnar om en användare visar ett KYC-attribut (t.ex. bankkontonummer) som har bekräftats som bedrägligt någon annanstans i Adyens ekosystem.
NätverksanalysSer kopplingar mellan plattformsanvändare och identifierar återkommande falska användare, syntetiskt bedrägeri och bedrägeriringar.

Kostnaderna förknippade med gamla riskverktyg överstiger de som uppkommer genom utbetalningar och återbetalningar. När en plattform uppfattas som mottaglig för bedrägeri orsakar det skador och blir ett bestående finansiellt problem. Böter kan snabbt ackumuleras för vissa typer av bedrägerier. Det kan vara svårt att vinna tillbaka konsumenternas förtroende när det naggats i kanten och de riktiga kunderna vänder sig ofta någon annanstans.

Marknadsplatser utgör värdefulla nav för innovation och globalisering och skapar möjligheter för småföretag att nå framgång i vertikala segment där de tidigare haft svårt att hävda sig. Marknadsplatserna har i grunden förändrat vårt sätt att köpa och sälja. I stället för att acceptera bedrägerier arbetar vi proaktivt och heltäckande med smarta verktyg. På så vis säkerställer vi att verksamheter kan fortsätta växa samtidigt som vi skapar en säker handel där köpare och säljare kan interagera med varandra - utan oro för bedrägerier.

Adyen för plattformar

Smidiga betalningar för plattformar och marknadsplatser

Läs merAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.