Guider och rapporter

Kostnadsoptimera betalningarna och öka vinsten

Gör verklighet av den dolda potentialen som gömmer sig i ert företag genom att optimera kostnader och effektivisera betalningar.

13 november, 2023
 ·  5 minuter

I en utmanande global ekonomi prioriterar digitala företag att minska kostnader och granska verksamheten för att säkra vinsterna. I den här artikeln kommer vi att utforska hur kunskap om betalningar kan hjälpa till att effektivisera processer, minska kostnader och öka tillväxten trots ekonomiska svårigheter.

Den stigande inflationen det senaste året har gjort företag försiktiga med att investera i tillväxt med tanke på sjunkande vinstmarginaler. För att hantera dessa utmaningar utvärderar och omvärderar företag sitt kostnadsläge för betalningar. För att göra detta effektivt måste företag identifiera och förstå varje komponent i den totala kostnaden för betalningar. Först då är det möjligt för företag att fatta informerade beslut om minskade kostnader som inte kommer att medföra oförutsedda negativa konsekvenser.

Minska kostnaden för betalningar utan att offra resultat

Att optimera betalningar är en komplex djungel att navigera igenom. Att maximera auktoriseringsgraden samtidigt som man minskar kostnader kan verka svårt. Utmaningar uppstår framförallt på grund av komplicerade avgifter och tvetydig rapportering, särskilt när flera parter är involverade i en betalning. Denna komplexitet driver upp kostnaderna.

Se över ert ekosystem för betalningar

Hur många parter är involverade i en betalning för era produkter och tjänster? Hur många avtal behöver ni hantera? Hur många förhandlingar krävs för att påverka era kostnader?

Normalt sett involverar företag över 10 mellanhänder i bearbetningen av sina betalningar. Antalet mellanhänder ökar när ett företag expanderar utomlands, vilket leder till högre kostnader.

Att förenkla processen kan hjälpa er att behålla mer intäkter. Sträva efter att eliminera onödiga mellanhänder, eftersom varje intressent söker en del av er betalning. 

Adyen kan förenkla era globala betalningar och eliminera kostsamma mellanhänder genom en omfattande lösning som innehåller riskhantering, utbetalningar och integrerade finansiella tjänster. Att minimera risk och öka effektiviteten resulterar i kostnadsbesparingar.

Vår plattform förenklar den traditionella värdekedjan för betalningar och gör det samtidigt möjligt att nå högre resultat. Genom att eliminera externa parter minimerar vi risken för svaga länkar som kan försämra kedjan, samtidigt som vi kan behålla hastighet och effektivitet.

Analysera kostnaden för betalningar

Att förstå sin totala kostnad för betalningar är avgörande. För att göra detta måste ni bryta ner de olika komponenterna som utgör era månatliga utgifter för att hantera betalningar.

  • Bedrägeri: inkluderar bedrägerisystem, chargebacks, förtroendeskador för varumärket.

  • PSP-tjänst: täcker processing, kortinlösen, utbetalningar, rapportering.

  • Avgifter för kortnätverk (scheme fees) och kortutgivande bank (interchange).

  • Valutaväxling (FX).

  • Autentiseringskostnader: inkluderar kostnader för autentiseringsprocesser som 3D Secure eller andra verifieringsmetoder.

  • Drift (inkluderar avstämning/reconciliation, manuell granskning etc).

Detta arbete kan underlättas när ni samarbetar med partners som agerar transparent och tillhandahåller analysverktyg för att få en klar förståelse av var utgifterna uppstår.

Adyen erbjuder en detaljerad rapportering över samtliga transaktioner som konsoliderar data från olika källor och erbjuder analyser i realtid samt prognoser för kommande perioder.

Detta ger företag en detaljerad förståelse av deras kostnader relaterade till betalningar och hjälper till att identifiera dolda kostnader och effektivt hantera utgifterna.

Denna analys leder till välgrundade beslut, vilket gör det möjligt för företag att optimera betalningar, minska onödiga kostnader och förbättra finansiell kontroll.

Upptäck våra kraftfulla rapporteringsverktyg.

Prioritera de högsta kostnaderna

Digitala verksamheters högsta kostnader kommer oftast från kortbetalningar och bedrägeri. Att fokusera på dessa områden kan generera betydande resultat.

Kartlägg avgifter till kortnätverk (scheme fees) och kortutgivande banker (interchange fees)

Scheme fees och interchange fees utgör majoriteten av kostnaden för era digitala betalningar. 

Kan ert företag påverka dessa kostnader? Absolut. Men det är sällan enkelt och kräver rätt kompetens. Det är där Adyen kommer in – för att minimera denna komplexitet, minska onödiga avgifter och optimera er betalningsstrategi.

Kvalificera er för lägre avgifter i oreglerade regioner som USA

I USA, där scheme fees och interchange fees inte har en övre gräns (medan reglerade debetkort är begränsade), kan kortbetalningar kosta väldigt mycket. Transaktioner med tillräckligt underlag av data har mindre risk, vilket minskar scheme fees och interchange fees jämfört med transaktioner med begränsad kortinformation. Att förstå vilka datapunkter som minskar risken kan hjälpa er att minimera avgifter för transaktioner.

Adyen rekommenderar att inkludera data i betalningsförfrågningar, som postnummer för fakturering, momsbelopp, eller beskrivningar av produkt, vilket gör det möjligt för er att dra nytta av reducerade scheme fees och interchange fees. Ni kan minska avgifterna med upp till 1% för inrikes Visa- och Mastercard-transaktioner i USA genom att göra rätt.

Optimera betalningsmixen

Se över era betalningsmetoder för att inkludera populära och kostnadseffektiva alternativ till kort utan att kompromissa med kundupplevelsen och andelen godkända betalningar.

Att integrera flera betalningsmetoder gör upplevelsen mer bekväm och leder till bättre transaktioner.

Att hantera olika betalsystem kan däremot ofta resultera i oplanerade kostnader och komplexiteter. Adyens plattform erbjuder en sömlös integrationsprocess och minimerar dolda kostnader samtidigt som hanteringen av över *200+ betalningsmetoder förenklas.

Vi kan hjälpa er att förstå kundernas preferenser, lokala regelverk och hjälpa er att undvika dyra kreditkortsavgifter.

*Adyen stöder alla de viktigaste betalningsmetoderna överallt i världen.

Bekämpa bedrägeri

Kostnaderna för bedrägerier inom e-handeln ökar och förväntas överstiga 480 miljarder SEK globalt år 2023, enligt Juniper Research. Vår tjänst RevenueProtect hjälper er att möta och motarbeta denna utveckling och olika typer av bedrägerier – chargebacks, försök till betalning, phishing, och identitetsstöld – vilket påverkar er totala kostnad för betalningar.

Att hitta rätt balans i inställningarna vad gäller risk är avgörande. Om inställningarna är för strikta riskerar ni att avvisa legitima kunder, medan alldeles för generösa inställningar utsätter er - och slutkund - för bedrägeririsker och kostsamma utredningar. Att samarbeta med Adyen, en global betaltjänstleverantör, åtgärdar många centrala problem.

Överväg att implementera Strong Customer Authentication, även när det inte krävs av regleringar (som i Europa). Adyens autentiseringsmotor använder machine learning för att maximera andelen godkända betalningar, säkerställa säkerhet och sömlösa kundupplevelser.

Läs mer om autentisering.

Använd Network Tokens

Vässa era card-on-file-betalningar med Network Tokens, vilket bland annat förbättrar säkerheten. Adyens optimering av Network Tokens integrerar tekniken direkt i vår plattformslösning, men det största värdet ligger i att uppnå fler godkända betalningar och minska avgifter. Fördelar av särskild vikt för stora företag.

Vårt system beslutar om det ska använda en token eller ett PAN baserat på kortutgivande bankens preferenser, drivet av machine learning och testat med data från ledande e-handelsföretag.

Det bästa är att ni kan börja använda (och optimera) Network Tokens med er befintliga integration och potentiellt minska er totala kostnad för betalningar.

Sammanfattning

Handlare har en värdefull möjlighet att minska sina betalningskostnader genom att implementera de tips som beskrivs i denna artikel. Att integrera flera betalningsmetoder, se över variationer i transaktionsavgifter och implementera lokala strategier för inlösen kan effektivisera verksamheten, minska kostnader och främja tillväxt.

Optimering av betalningar är avgörande för att säkerställa smidiga onlinebetalningar samtidigt som kostnaderna minimeras, vilket synliggör verksamhetens outnyttjade potential.


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.