Guider och rapporter

Hur väljer man rätt payment gateway?

Lär er att bemästra betalningar och få en bättre förståelse för payment gateways och deras funktion. Vi listar de viktigaste faktorerna för att göra rätt val för ert företag.

18 februari, 2024
 ·  6 minuter

Att förstå varje komponent i betalflödet kan kännas komplicerat eftersom det ofta innefattar många steg och aktörer. I denna artikel fokuserar vi på det första steget i flödet: payment gateway.

Om ni undrar vad en payment gateway är så har ni klickat in er på rätt artikel. Vi kommer att ge er en bättre förståelse för vad en payment gateway är och hur ni väljer rätt aktör för just ert företag.

Vad är en payment gateway?

En payment gateway hjälper företag att påbörja och acceptera betalningar. Det handlar oftast om en webbserver som företagets webbplats eller POS-system kopplas till för att kunna acceptera betalningar i flera kanaler, som t.ex e-handel, app eller fysisk butik.

När ni väljer payment gateway kan ni antingen välja en via en bank eller från en leverantör som kan koppla upp sig mot en eller flera betalleverantörer.

Olika former av payment gateway

Online payment gateways erbjuder ofta tjänster till såväl hemsidor som appar. Även om de har samma funktion (att initiera en betalning) kan de skilja sig åt i sin funktionalitet, tillhörande tjänster och kanaler som de stödjer. Det är viktigt att välja en payment gateway som funkar bäst för ert företag.

Exempelvis prenumerationstjänster behöver ofta en gateway som stöttar återkommande betalningar. SaaS-bolag och marknadsplatser kan behöva en payment gateway som erbjuder integrerade betalningar på plattformen. Företag inom flyg- eller spelbranschen har behov av en gateway som har hög riskaptit. 

Payment gateway i ett betalflöde

Även om en betalning genomförs på några sekunder så måste flera steg genomföras i bakgrunden för att allt ska gå smidigt. En payment gateway initierar en betalning och är således det första steget i ett betalflöde.

Här beskriver vi betalflödet (något förenklat):

  1. När en kund genomför ett köp skickar företaget kundens betalinformation (t.ex. kortuppgifter) till en payment gateway).

  2. Företagets payment gateway delar kortuppgifterna med en payment processor, som i sin tur delar informationen med kortnätverket. 

  3. Kortnätverket delar informationen med konsumentens bank - den kortutgivande banken - som beslutar om transaktionen bör godkännas eller nekas.

  4. Beslutet skickas tillbaka genom kortnätverket, payment processor och gateway för att till sist komma till företaget och kunden.

  5. Om betalningen godkänns kommer pengarna att flyttas från kundens bank till kortinlösande bank (ibland kallad handlarkontot) och slutgiltigen företagets bankkonto.

Vilken payment gateway passar bäst?

När man väljer en payment gateway behöver man ta hänsyn till flera faktorer. Vissa kan vara viktigare för just er verksamhet än andra.

Pris

Olika gateways har olika prismodeller. Företag vill ofta minimera kostnader, vilket gör att valet av gateway kan avgöras genom att titta på vilken prismodell som passar era behov.

Vissa gateways tar ut en procentuell avgift av en betalning, medan andra har en fast kostnad per betalning. Om er verksamhet hanterar transaktioner med höga summor kan en fast avgift passa er bäst.

När ni räknar ut den potentiella kostnaderna bör ni även komma ihåg att vissa gateways har engångskostnader för konfigurering eller integrationer. De kan även erbjuda tjänster som 3D Secure, skydd mot bedrägerier och optimering av auktorisering av betalningar, vilket kan påverka kostnaden men ge ett mervärde till er verksamhet. 

Säkerhet och regelefterlevnad

Säkerhet och regelefterlevnad är A och O för att skydda er verksamhet och era kunder. Er payment gateway bör ha flera specifika certifikat och hålla en viss standard när det gäller skydd av kortinformation och annan känslig information. Det ni bör förvänta er av en payment gateway:

Internationella betalningar

När ni accepterar internationella betalningar behöver ni ta hänsyn till flera faktorer samt säkerställa att er gateway kan tillgodose dessa behov. Internationella betalningar kan hanteras genom s.k. cross-border transactions eller med lokal kortinlösen, som förknippas med högre auktoriseringsgrader.

Framgångsrikt arbete med betalningar handlar också om att erbjuda de betalningsmetoder som era kunder föredrar. Därför behöver ni en gateway som erbjduer de betalningsmetoder ni efterfrågar. Det är också relevant att att kolla om er gateway kan acceptera utländska valutor och de avgifter som förknippas med internationella betalningar.

Olika länder har olika regelverk. I exempelvis Australien finns det specifika regler för autentisering medan Japan kommer att implementera 3DS-regelevrk först 2025. Er payment gateway måste följ alla lokala regelverk inom de marknader som ni är verksamma på. 

Olika integrationer

Olika gateways erbjuder olika grader av flexibilitet när det gäller integrationer. Ni kan antingen integrera direkt till er gateway med en eller flera API:er, eller genom en e-handelsplattform med hjälp av plugins.

Vad erbjuder Adyen?

Adyen är en fintech-plattform som erbjuder flera lösningar för enterprise-företag som vill förbättra sitt arbete med betalningar. Vi är en payment gateway, processor och kortinlösare i en och samma plattform. Detta innebär att vi kan erbjuda samma funktioner som en payment gateway och ge våra kunder möjligheten att initiera betalningar. Vi erbjuder även lösningar för autentisering, riskhantering och auktoriseringsoptimering - allt på samma plattform. Eftersom allt samlas på en plattform kan vi aggregera data från alla processer för era betalningar och ge er bättre beslutsunderlag för er verksamhet. På så vis kan ni åtnjuta högre konverteringsgrader och auktoriseringsgrader.

Att använda en leverantör som agerar såväl gateway som payment processor kan skapa mer värde för ert företag. Med Ayden behöniver ni endast en API att integrera mot och ett kontrakt för över 100 marknader, vilket reducerar komplexiteten med betalningar för företag som arbetar med oss. 

Vår plattform skapar sömlösa transaktionsflöden där alla processer enkelt kommunicerar med varandra. Detta är avgörande för att förenkla betalningar och öka auktoriseringsgrader och intäkter i det långa loppet. 

Vill ni vässa arbetet med era betalningar? Läs mer om vad det innebär att hantera betalningar med Adyen.


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.