Guider och rapporter

Express checkouts: tre sätt att betala med bara ett klick

Vi beskriver skillnaderna mellan express checkout och enklicksbetalningar samt och hur de kan hjälpa er verksamhet.

10 augusti, 2022
 ·  5 minuter
clicking proceed to checkout on ecommerce site

Vill man förbättrakonverteringsgradeni sinbutikeller i sin checkoutmåste man prioritera snabba och smärtfria checkoutflöden. Just därför investerar stora delar avdetaljhandelni att effektivisera och förbättra upplevelsen i sina checkouts.

Nyligen släppt: Så betalar Norden

Lär er allt om hur svenskar, norrmän och danskar föredrar att betala med hjälp av vår guide

Till guiden

Det mest populära sättet att göra detta på kan kallas express checkout, express payment methods, one-click checkout, Click to Pay, instant payments, one-click payments, Checkout as a Service och en rad andra branschtermer. Man kan i sanningens namn enkelt kategorisera allt detta som “express flows” eller “expressflöden”.

Målet med expressflöden är tydligt: låt kunder avsluta sina köp och betala med så få klick som möjligt.

Detta har förändrat köpprocessen online från grunden. Kunder behövde en gång i tiden fylla i flera typer av formulär manuellt men kan nu lösa allt med ett par klick istället. Expressflöden i checkouten möjliggör detta genom att lagra betalningsinformation men även leverans- och faktureringsinformation.

Person som shoppar online via laptop

Vilka olika expressflöden har vi?

Där finns flera viktiga skillnader mellan olika expressflöden, även om likheterna är många. Den enskilt viktigaste skillnaden handlar om var kundernasdatalagras:

 1. När en kund sparar sin betalningsinformation för framtida köp, eller skapar ett konto, sparar handlaren informationen
 2. När Click to Pay eller express payment methods används, lagras datan av betalningsmetoden
 3. Vid one-click, express checkouts eller Checkout as a Service är det leverantören av checkout-lösningen som lagrar informationen

Låt oss utforska dessa express flows ytterligare och jämföra för- och nackdelar med de olika alternativen.

1) Lagra kundinformation genom handlaren

Den här formen av expressflöde har funnits längst. Kunder kan, vid checkout, spara sin information eller skapa ett konto på plattformen och enkelt använda samma information för framtida köp. Nästa gång de handlar hos samma varumärke är deras information redan ifylld när de loggar in.

Eftersom kunden endast lagrar sina detaljer med en enskild handlare kan den här formen av express flow vara ett uttryck för lojalitet till varumärket.

betala med ett klick

Just detta expressflöde kan lagra två typer av data:

 • Namn och adress. Lagras vanligtvis på handlarens plattform och bör följa lagar om integritet- och datahantering
 • Betalningsinformation. När denna information lagras ersätts den känsliga datan genom tokenisering. En aktör måste vara PCI DSS-certifierat för att lagra den här sortens information. Aktören kan vara handlaren, men det vanligaste är att den här typen av känslig information lagras genom handlarens Payment Service Provider (PSP)

Detta expressflöde är relativt enkelt att implementera när handlaren eller deras PSP lagrar informationen. Funktionen är mest relevant för återkommande kunder. Om majoriteten av era kunder är förstagångsköpare är en annan form av expressflödeförmodligen mer fördelaktigt.

FördelarNackdelar
Enkel implementering.Inte tillgängligt för förstagångsköpare (endast återkommande kunder).
Skapa konto, tokenisering och checkout är bekant för kund, skapar smidigare köpprocess.Kunder kan endast återanvända uppgifterna hos en enskild handlare, vilket kan höja tröskeln för att skapa ett konto.
Kan enkelt kopplas ihop med lojalitetsprogram/kundklubbar genom kundens konto eller epost.

Lär er allt ni behöver veta om PCI DSS i vår artikel

Ta reda på mer

2) Lagra kundinformation genom betalningsmetod

Express payment methods är en nyare, snabbväxande version av expressflöden. Kundens information lagras i det fallet av en specifikbetalningsmetod.

Apple Pay och Paypal snabba betalningsmetoder visas i checkout

Kunden ser en knapp med logotyp för enbetalningsmetod, vanligtvis på plattformens checkout. Kunden klickar på logotypen för att betala och loggar in på sitt konto hos självabetalningsmetoden. De kan även behöva verifiera betalningen med hjälp av ansiktsigenkänning, lösenord eller någon annan form avautentisering(varjebetalningsmetodkan ha sin egna form av autentisering).

Autentisering vid betalning av köp

Mångabetalningsmetoderinnehåller ett expressflöde, inklusiveApple Pay,Google Pay™,Amazon PayochPayPal. Fler är på väg till marknaden också, som exempelvis Click to Pay och en tjänst som nederländskaiDEALsnart lanseras.

För att implementera detta behöver man lägga till en klickbar knapp för betalningsmetoden på ens checkout. Vi rekommenderar att handlare endast använder sig av en eller två express payment methods i sin checkout, för att inte riskera att överväldiga kunder med för många betalningsmetoder.

Eftersom man oftast har ett begränsat antal betalningsmetoder blir också konkurrensen hård. Varje betalningsmetod försöker erbjuda en så attraktiv lösning som möjligt för såväl kund som handlare. De försöker förbättra konverteringsgrad, förenkla implementering och överlag göra kundresan mer bekväm genom exempelvis nya betalningsmetoder somBuy Now, Pay Later.

FördelarNackdelar
Tillgängligt för både förstagångsanvändare och återkommande kunder.Äldre e-handelsplattformar kan ha svårt med implementering och sömlös upplevelse för användare.
Slutkund kan använda denna form av expressflöde på flera sidor, genom flera handlare.Oftast begränsade till att erbjuda två express payment methods i checkout.
Skapar tidigt förtroende för ens checkout, eftersom kunden är bekant med sin föredragna betalningsmetod.En express payment-knapp kan leda till lägre ATV, beroende på plattformens design och vertikal.
Om express payment method implementers genom er PSP har ni tillgång till samma rapportering och autentisering som vanligt.Varje enskild express payment method kan komma att lagra adresser i olika format, varpå er plattform måste kartlägga datan korrekt.

Ta reda på vad SCA är (Strong Customer Authentication) och hur det relaterar till er verksamhet

Läs artikeln

 

3) Att lagra kundens data med en checkout-leverantör

 

Vissa företag prioriterar endast smidigheten när de investerar i sin checkout. One-click checkouts, liktBolt, möjliggör för kunder att betala med ett klick. Express checkouts låter kunder betala med ett eller fler klick.

Likt express payment methods som beskrivs ovan kan kunder betala med omedelbar verkan genom att klicka på express checkout-knappen. Kunden behöver ha ett konto och logga in hos checkout-leverantören, även om vissa lösningar låter förstagångsanvändare registrera sig i checkout-flödet.

Om kunder har en positiv upplevelse med en specifik express checkout-leverantör kan det vara fördelaktigt att inkludera leverantörens logotyp i er checkout. Några express checkouts går ett steg längre och erbjuder kunder att handla direkt via deras egna plattform.

Utcheckning syns tydligt i kassan

Implementeringen är enkel: ni behöver inkludera ett express checkout-alternativ på produktsidan, alternativt ersätta befintlig checkout med leverantörens checkout. Om en handlare redan har en PSP kan samma PSP processa express flow payments, men om handlaren inte har en egen PSP så kan betalningar hanteras av den externa checkout-leverantörens egna PSP.

Tredjepartsleverantörens betalningsfunktioner i er checkout kan innebära fler begränsningar än en vanlig PSP-leverantör. Vi rekommenderar att man dubbelkollar att ens leverantör uppfyller era krav vad gällerrapportering,autentisering, kontouppdateringar och tokeniseringstjänster.Dokumenteringoch bokföring kan bli en utmaning om man har specifika krav inomrisk och bedrägeri.

FördelarNackdelar
Finns tillgängligt för både nya och återkommande kunder.Implementeras ovanpå er existerande e-handelsplattform, vilket kan resultera i utmaningar med teknik och underhåll.
Om användningen är hög bland användare kan metoden öka konvertering.Sannolikt den dyraste lösningen av de tre alternativen. Express checkouts tar oftast ut en avgift.
Kunder kan använda denna express flow-lösning över flera plattformar och handlare.Avancerade och innovativa betalningsfunktioner samt riskverktyg kan vara begränsade.
Om er leverantörs PSP hanterar betalningar behöver er rapportering och backend-integration också stödja PSP-integrationen.

Upptäck fler sätt att optimera er checkout på

Behöver er verksamhet expressflöden?

Om er checkouts smidighet är central för era kunder kan det vara värt att implementera en av de expressflöden vi beskrivit ovan. Vi rekommenderar er att överväga:

 • Förstagångsanvändare vs återkommande kunder Första alternativet (lagra betalningsinformation hos handlaren) är det enda relevanta för återkommande kunder. Alternativ två och tre (lagra information genom betalningsmetoden respektive tredjepartsleverantör av checkout) är bäst för förstagångsanvändare.
 • Den sektor ni är verksamma inom. Ett express flow kan vara extra värdefullt för bolag som erbjuder leverans av fysiska eller digitala produkter (t.ex. taxitjänster eller digitala köp i spel).
 • Genomsnittligt transaktionsvärde (Average Transaction Value, ATV). Om ert ATV är över 5000 SEK kan kunden granska sin egna order försiktigt, snarare än avsluta köpet hastigt. I dessa fall är en lösning för expressflöden inte särskilt värdefull.
express checkout flöde

Redo att komma igång med express checkouts?

En sömlös checkout-upplevelse kan vara fördelen ni behöver gentemot era konkurrenter, särskilt i takt med att kunder börjar förvänta sig samma upplevelse på alla marknader. Trenden är tydlig när man tar hänsyn till antalet express flow-tjänster (betalningsmetoder eller externa leverantörer) som lanseras på marknaden just nu.

Om ni väljer att implementera ett expressflöde, bör ni se över några praktiska utmaningar först, exempelvis:

Var man placerar betalningsknappen

När ni överväger att lägga till en express payment method eller checkout-knapp finns där konsekvenser att ta hänsyn till. Att lägga till en knapp för sitt expressflöde på produktsidan kan öka antalet köp men samtidigt minska ert genomsnittliga transaktionsvärde. Att lägga till många olika knappar på produktsidan kan dessutom skada upplevelsen kunden har av plattformen och varumärket som helhet.

Varje verksamhet värdesätter olika strategier och nyckeltal olika. Därför är det av största vikt att man noggrant analyserar konsekvenserna av sitt expressflöde och justerar köpupplevelsen efter detta.

Tekniska utmaningar

Er checkouts utseende och prestanda är inte det enda man bör hålla koll på, där finns även potentiella fallgropar bakom kulisserna, som exempelvis:

 • Kartläggning för adressfältet. Om kunden inte längre fyller i sina uppgifter kommer ni behöva den här informationen från annan källa. Ert tekniska team kan behöva kartlägga detta.
 • Pick up-stationer. Att leverera produkter till annan adress än kundens egna kan vara krångligt. Vill man erbjuda denna typen av tjänster kan man behöva utöka checkout-stegen med ett steg där kunden kan utvidga leveransalternativen.
 • Strong customer authentication (SCA). Genom EU-direktivet PSD2 kan ett steg som 3D Secure innebära att att one-click checkout inte är möjligt.
 • Backend-integration. Utöver en integrering med frontend kan man behöva en ny integration till backend.
 • Riskutmaningar. Har man problem med bedrägeri bör man se över sin risk- och bedrägerihantering.

Adyen hjälper er att erbjuda de expressflöden som passar er bäst. Vill ni kunna erbjuda era kunder en mer enkel och effektiv checkout samtidigt som ni får hög autoriseringsgrad och lägre transaktionskostnader genomkortinlösenoch våra riskhanteringsverktyg? Boka in ett förutsättningslöst samtal med vårt säljteamhär.

Börja acceptera betalningar med Adyen

Ta ett första möte med oss för att se hur vi kan hjälpa er med att effektivisera era flöden

Kontakta ossAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.