Oświadczenie o prywatności

Przeczytaj niniejsze oświadczenie o prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki firma Adyen oraz firmy wchodzące w skład jej grupy na całym świecie (zwane dalej „Adyen” lub „my”) zbierają i następnie przetwarzają Twoje dane osobowe.

Istotne jest dla nas, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością, a także aby udzielić Ci odpowiednich informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone, aby poinformować Cię o tym, jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób, dlaczego i jak długo to robimy oraz aby poinformować Cię o przysługujących Ci prawach.

Kiedy odwiedzasz stronę internetową Adyen hostowaną przez nas, korespondujesz z nami, jesteś jednym z naszych klientów lub partnerów (lub jesteś w trakcie procesu stawania się jednym z nich), jak również w przypadkach, w których przetwarzamy Twoją transakcję jako nabywca, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

Wersja z kwietnia 2022 r.

Witaj,

Z dniem 8 kwietnia 2022r. zaktualizowaliśmy nasze Oświadczenie o Ochronie Prywatności. Wprowadziliśmy kilka zmian, aby uwzględnić nowe produkty i usługi Adyen, oraz spełnić wymogi dotyczące prywatności spoza EOG (zgodnie z globalnymi wymogami dotyczącymi prywatności).

Aby zobaczyć starszą (styczeń 2021) wersję, kliknij tutaj.

Kim jest Adyen?

Adyen jest firmą udostępniającą technologię płatniczą i działa w oparciu o licencję bankową. Oznacza to, że Adyen zapewnia swoim klientom serwis płatności i usługi finansowe, które obejmują obsługę płatności dla ich klientów i platform za pośrednictwem karty kredytowej, przelewu bankowego, oraz innych metod płatności, wydawanie kart, a także świadczenie usług (dla handlowców) związanych z rachunkami bankowymi, usług w zakresie wykrywania oszustw oraz innych usług na rzecz swoich klientów. Należy pamiętać, że firma Adyen N.V. podlega nadzorowi Holenderskiego Banku Centralnego jako bank regulowany zgodnie z prawem niderlandzkim.

Kiedy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane?

Kiedy przeglądasz naszą stronę internetową, przetwarzamy Twój adres IP, identyfikator Google Analytics, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia, dane o lokalizacji i sposób korzystania z naszej strony internetowej oraz aplikacji, w tym odwiedzane strony, sposób, w jaki dotarłeś do naszej strony, czas i długość wizyty oraz preferencje językowe. 

Używamy tych danych do zabezpieczania naszych uzasadnionych interesów, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, włącznie z debugowaniem, aby być w stanie dostarczać treści i ograniczać ryzyko ataków DDoS na naszej stronie internetowej, a także ulepszać naszą stronę internetową i przeprowadzać analizy statystyczne w celu jej optymalizacji. Wykorzystujemy te informacje również po to, aby za Twoją uprzednią zgodą przedstawiać Ci spersonalizowane oferty dostosowane do Twoich potrzeb oraz dopasowywać to, co pokazujemy, do Twoich preferencji.

Gromadzimy te dane za pomocą plików cookie i podobnych technik, w tym znaczników i sygnalizatorów oraz skryptów JavaScript. Więcej informacji na temat tych technik można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Kiedy zbieramy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, jakie odwiedzasz strony docelowe oraz produkty, robimy to, aby ustalić, w jaki sposób możemy najlepiej świadczyć nasze usługi dla Ciebie. Na przykład: jeżeli przeczytasz o naszych produktach i usługach na naszej stronie internetowej, możemy zaklasyfikować Cię jako użytkownika lub jako odwiedzającego stronę internetową, który jest zainteresowany naszymi produktami i usługami, a zatem jako naszego potencjalnego klienta. Na podstawie grupy odbiorców, w skład której wchodzisz według naszej oceny, możemy podejmować dalsze działania, np. kontaktując się z Tobą w sprawie ofert dotyczących naszych produktów i usług, jeśli mamy na to Twoją zgodę, podlegając ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Twojej jurysdykcji krajowej.

Aby móc możliwie najdokładniejszej określić, do jakiej grupy odbiorców należysz, korzystamy również ze śledzących plików cookie, zgodnie z tym, co możesz przeczytać w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Te pliki cookie śledzą informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz jakie inne witryny odwiedzasz, np. w celu wyświetlania Ci odpowiednich reklam, jeśli podejrzewamy, że możesz być zainteresowany naszymi produktami i usługami. Te śledzące pliki cookie lub pliki cookie służące do targetowania umieszczamy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Więcej informacji na temat śledzących plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jak długo przechowujemy te dane?

W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

Na przykład: dane dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej będą przechowywane do momentu zakończenia sesji w formie korzystania lub przeglądania, z wyjątkiem sytuacji, w których dotyczy to danych gromadzonych w celach analitycznych i marketingowych, o których mowa powyżej. W takich przypadkach przechowujemy Twoje dane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania.

Możesz być klientem Adyen, platformą, podsprzedawcą (np. mając konto na platformie), posiadaczem karty, posiadaczem konta bankowego lub dostawcą programu kart. Jeśli zarejestrujesz się, aby zostać jednym z naszych klientów, zawierając umowę z Adyen, gromadzimy informacje potrzebne do zawarcia i realizacji umowy z Tobą – w tym Twoje dane kontaktowe, adres, dokumenty tożsamości, informacje podatkowe i szczegóły płatności. Używamy tych informacji, aby skonfigurować dla Ciebie nasze produkty i usługi, włącznie z tym, aby zapewnić Ci wsparcie, wdrożenie, integrację z naszą platformą oraz zapewnić pomoc w zakresie ustawień w Strefie Klienta Adyen, usług terenowych terminali POS, instalacji terminali POS w sklepach i odbioru starych lub uszkodzonych terminali POS, a także innych czynności, które należy podjąć w celu zawarcia lub realizacji naszej umowy z Tobą. Twoje dane wykorzystujemy ponadto do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie zarządzania naszą administracją wewnętrzną oraz w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych, takich jak procedura KYC i obowiązki podatkowe.

Gromadzimy również dane dotyczące korzystania z naszych produktów i usług oraz Twojego konta w Strefie Klienta, w tym dane logowania oraz pytania, zapytania, komentarze i skargi, które wysyłasz lub udostępniasz nam w związku z naszą relacją biznesową. Przetwarzamy te dane, aby móc realizować naszą umowę z Tobą, kontaktując się z Tobą i zapewniając Ci wsparcie, a także aby zabezpieczać nasze uzasadnione interesy polegające na optymalizacji i ulepszaniu naszych produktów i usług.

Możemy również użyć Twojego (firmowego) adresu e-mail do: informowania Cię na bieżąco o naszych produktach i usługach; przedstawiania Ci ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (czyli produktów i usług podobnych do tych, które już u nas kupiłeś); lub zapraszania Cię na wydarzenia.

Mamy obowiązek działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz zapobiegać oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponieważ działamy aktywnie w sektorze finansowym, nie możemy akceptować każdego klienta bez zweryfikowania go, a także mamy obowiązek ustalić i zgłosić, kiedy mają miejsce podejrzane transakcje. W związku z tym, w okresie, w którym ubiegasz się o to, aby zostać jednym z naszych klientów oraz w trakcie realizacji naszej umowy, musimy zbierać aktualne informacje i dokumenty, aby:

 • Zweryfikować Twoją tożsamość;
 • Zidentyfikować rzeczywistych beneficjentów Twojej firmy;
 • Określić cel i zamierzony charakter Twojej przyszłej relacji biznesowej z nami;
 • Monitorować Twoje zachowanie i transakcje na platformie Adyen za pomocą automatycznych systemów, które wykrywają ryzyko i weryfikują pochodzenie Twojego kapitału/aktywów; 
 • Sprawdzić, czy reprezentująca Cię osoba fizyczna jest do tego uprawniona (i zweryfikować tożsamość tej osoby); oraz
 • Sprawdzić, czy działasz w imieniu swoim, czy w imieniu osoby trzeciej.

Aby przeprowadzić powyższe kontrole, przetwarzamy informacje (w tym dane osobowe), które zostały nam przez Ciebie przekazane, a także inne informacje powstałe w wyniku Twojego korzystania z usług Adyen. Mogą one obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, kopię dokumentu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej lub holenderski numer BSN (jeśli jest to wymagane w myśl prawa), adres przedstawiciela prawnego i udziałowców, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w korespondencji między nami, wyciągi bankowe, podpis i wyciąg z dokumentów rejestrowych firmy. Możemy korzystać z usług identyfikacji i weryfikacji osób trzecich (w tym agencji sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów) w celu uzyskania pomocy w weryfikacji Twojej tożsamości i dokumentów dostarczonych firmie Adyen.

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność sektora finansowego, mając na celu wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie nielegalnych działań oraz przestrzeganie naszych prawnych zobowiązań dotyczących procedury KYC („poznaj swojego klienta”) i przeciwdziałania praniu pieniędzy, na przykład na mocy holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wft) oraz holenderskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft). 

Firma Adyen może wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, podczas zawierania lub realizacji umowy z Tobą, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli ta decyzja mogłaby wywołać skutki prawne lub w inny podobny sposób mieć istotny wpływ na Ciebie, masz prawo do uzyskania ingerencji człowieka, wyrażenia swojego stanowiska lub zakwestionowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Firma Adyen przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć Ci usługi zgodnie z dowolną umową zawartą między Adyen a Tobą;
 • Aby ulepszać nasze produkty i usługi; 
 • Aby przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji;
 • Aby przeprowadzać analizy do celów statystycznych, strategicznych i naukowych;
 • Aby chronić naszą platformę, systemy i usługi przed nadużyciami, oszustwami, przestępstwami finansowymi bądź innymi nieuprawnionymi lub nielegalnymi działaniami, w tym zapobiegać, badać i wykrywać oszustwa (związane z płatnościami) w oparciu o uzasadnione interesy; oraz
 • Aby wykorzystywać je do celów sprawozdawczych i szkoleniowych.

Jak długo przechowujemy te dane?

Jeśli jesteś lub stajesz się jednym z naszych klientów, będziemy przechowywać informacje dotyczące naszej relacji biznesowej przez okres 7 lat od momentu wygaśnięcia Twojej umowy z nami lub od momentu odrzucenia przez nas Twojej aplikacji. Dane, które zebraliśmy w związku z naszym prawnym obowiązkiem weryfikacji naszych klientów, będą przez nas przechowywane tak długo, jak będziemy do tego zobowiązani w myśl prawa. Możemy również udostępniać niektóre Twoje dane właściwym instytucjom i/lub organom nadzoru, w przypadku gdy jest to wymagane do realizacji naszych zobowiązań jako instytucji finansowej, np. w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeśli korzystasz z naszych usług związanych z wydawaniem kart, możemy udostępnić Ci kartę debetową i powiązane konto pieniądza elektronicznego („Usługi w zakresie kart”) w związku z umową o świadczenie usług w zakresie kart (tylko UE). Obecnie firma Adyen oferuje usługi w zakresie kart jedynie swoim klientom. Zapoznaj się w tym celu z dokumentem „Kiedy jesteś jednym z naszych klientów”. 

Jeśli Twoja karta jest wydana bezpośrednio przez jednego ze sponsorów banku Adyen (np. Sutton Bank): Możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań KYC.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres, w celu dostarczenia Ci karty. Możemy korzystać z usług dostawców kart, którzy zapewniają nam wsparcie w dziedzinie świadczenia tych usług.

Jak długo przechowujemy te dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

Przechowujemy dane, które zbieramy w celu przeprowadzenia transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w większości jurysdykcji jest to okres 7 lat od realizacji danej transakcji), aby wypełnić nasze zobowiązania podatkowe, korporacyjne i ustawowe.

Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych ze względu na obowiązujące prawo lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy czas, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

Firma Adyen jest dostawcą usług płatniczych i jako taka świadczy swoim klientom usługi rozliczeniowe. Bycie agentem rozliczeniowym oznacza, że firma Adyen akceptuje płatność w imieniu odpowiedniego sprzedawcy, a następnie przekazuje środki wpłacone przez kupującego („Ty”) do sprzedawcy. Rolą firmy Adyen jest wymaganie do odpowiedniego systemu płatności, takiego jak Mastercard, Visa lub iDeal, autoryzacji transakcji i przesłania jej do banku osoby kupującej w celu zatwierdzenia. Jeśli bank ten wyda zgodę, firma Adyen zostaje o tym powiadomiona w ramach odpowiedniego systemu płatności i przekazuje płatność na rzecz banku sprzedawcy. 

Świadcząc taką usługę rozliczeniową na rzecz naszego klienta, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych. Ważne jest dla nas to, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością, a także aby udzielić Ci odpowiednich informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

Przetwarzamy dane, których potrzebujemy w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, polegających na świadczeniu tzw. usług rozliczeniowych naszym sprzedawcom, którymi są zazwyczaj sklepy internetowe i sklepy stacjonarne, sprzedające Ci towary i usługi. Oznacza to, że otrzymujemy Twoją płatność w imieniu sprzedawcy i zajmujemy się sprawami związanymi z tymi transakcjami finansowymi. Oprócz tego, jeśli sprzedawca chce obciążyć Twoją kartę płatnością w ramach zlecenia stałego, a termin ważności Twojej karty upłynął, firma Adyen może złożyć żądanie w ramach odpowiedniego systemu płatności lub wyszukać aktualne informacje o Twojej karcie na platformie Adyen, aby umożliwić dokonanie płatności.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jako instytucji finansowej, takich jak monitorowanie transakcji finansowych w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym celu możemy przechowywać informacje o numerze Twojej karty (który szyfrujemy zgodnie ze standardami PCI DSS), dacie ważności (miesiąc i rok) Twojej karty kredytowej, danych Twojego rachunku bankowego (zwykle z wyłączeniem imienia i nazwiska), wraz z IBAN i SWIFT/ BIC, kwocie transakcji i walucie, w której dokonano transakcji, a także dacie, godzinie i lokalizacji transakcji oraz kategorii i identyfikatora sprzedawcy, u którego robisz zakupy. 

W razie potrzeby możemy również przetwarzać wszelkie z powyższych informacji w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów związanych z ochroną naszych praw, np. w związku z roszczeniami prawnymi, oraz kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych. 

Ponadto firma Adyen przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć usługi zgodnie z umowami zawartymi z naszymi klientami i określonymi systemami płatności;
 • Aby przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji;
 • Aby przeprowadzać analizy do celów statystycznych, strategicznych i naukowych; oraz
 • Aby chronić naszą platformę, systemy i usługi przed nadużyciami, oszustwami, przestępstwami finansowymi bądź innymi nieuprawnionymi lub nielegalnymi działaniami.

W kontekście przekazywania środków płatniczych firma Adyen może przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy jest to konieczne, aby dokonać wypłaty na rzecz Ciebie lub pobrać środki z Twojego konta.

Jak długo przechowujemy te dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

Przechowujemy dane, które zbieramy w celu przeprowadzenia transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w większości jurysdykcji jest to okres 7 lat od realizacji danej transakcji), aby wypełnić nasze zobowiązania podatkowe, korporacyjne i ustawowe.

Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych ze względu na obowiązujące prawo lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy czas, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

Komu udostępniamy te informacje?

W niektórych jurysdykcjach możemy potrzebować pomocy osób trzecich, aby móc zaoferować Ci nasze usługi w zakresie rozliczania lub wydawania, np. systemy płatności, takie jak Mastercard, iDeal i VISA. To, który z tych systemów płatności jest stosowany, jest uzależnione od Twojej lokalizacji, metody płatności oraz banku emitenta. Dodatkowo udostępniamy Twoje dane sprzedawcy, u którego robisz zakupy. Możemy również udostępniać niektóre Twoje dane właściwym instytucjom i/lub organom nadzoru, w przypadku gdy jest to wymagane do realizacji naszych zobowiązań jako instytucji finansowej, np. w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W innym razie nie udostępnimy Twoich danych żadnej osobie trzeciej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę, kiedy jest to konieczne w związku z powyższymi celami lub roszczeniami prawnymi, lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w myśl prawa.

Firma Adyen oferuje swoim klientom różne rodzaje usług wykrywania oszustw. W przypadku niektórych usług związanych z oszustwami firma Adyen działa jako podmiot przetwarzający dane w imieniu i zgodnie z instrukcjami swoich sprzedawców. Zapoznaj się z polityką prywatności sprzedawców, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie dotyczy czynności związanych z przetwarzaniem polegających na wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i monitorowaniu, w przypadku których firma Adyen działa jako administrator danych.

Wykorzystywane mogą być następujące informacje (w tym między innymi): dane transakcji (takie jak numer karty oraz imię i nazwisko jej posiadacza); adres e-mail; dane lokalizacji; Adres IP; informacje o transakcjach spornych; informacje o potwierdzonych oszustwach; dane sprzedawcy; urządzenie mobilne; oraz unikalny(-e) identyfikator(y).

Firma Adyen może wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby chronić Cię przed oszustwami lub nieautoryzowanymi transakcjami oraz w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom na platformie Adyen. Obejmuje to identyfikację oszustwa na podstawie szczegółów płatności dostarczonych przez naszych sprzedawców lub informacji o oszustwach od osób trzecich, takich jak banki emitenci, agenci rozliczeniowi lub właściciele systemów płatności. Ponadto firma Adyen może wykorzystywać i utrzymywać Twoje dane osobowe w celu tworzenia i uruchamiania modeli lub innych metod dokładnej identyfikacji, prognozowania, zapobiegania i zapobiegania oszustwom na platformie Adyen. Te modele lub inne metody mogą być wykorzystywane do oferowania naszym sprzedawcom produktów i usług związanych zapobieganiem oszustwom.

W ramach tego, co jest prawnie dozwolone w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, korzystanie z tych modeli zapobiegania oszustwom i/lub innych metod może skutkować podjęciem przez sprzedawców decyzji o tym, czy przyznać Ci dostęp do produktu lub usługi i/lub czy nie autoryzować transakcji.

Jak długo przechowujemy te dane?

Będziemy przechowywać te dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

Możesz subskrybować nasz newsletter lub otrzymywać zaproszenia na wydarzenia z użyciem swojego imienia i adresu e-mail za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej. Wypełniając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie naszego newslettera i zaproszeń. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w newsletterach.

Jeśli jesteś jednym z naszych klientów, możemy kontaktować się z Tobą w związku z odpowiednimi produktami lub usługami, w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów związanych z rozwojem działalności. Możemy nawiązać kontakt za pośrednictwem poczty e-mail bądź platformy LinkedIn i/lub wysłać do Ciebie wiadomość za pośrednictwem LinkedIn. Jeśli nie jesteś jeszcze jednym z naszych klientów, skontaktujemy się z Tobą, np. poprzez pocztę e-mail lub LinkedIn, przedstawiając oferty bądź nasze produkty lub usługi. Kiedy kontaktujemy się z Tobą w tym kontekście za pośrednictwem poczty e-mail, zawsze masz możliwość rezygnacji w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami na podstawie danych kontaktowych podanych poniżej (w sekcji „Kontakt”). Nasze działanie będzie podlegać obowiązującym ograniczeniom przepisów prawa mających zastosowanie w Twojej jurysdykcji.

Możesz również pobierać treści, np. publikacje i raporty z badań, z naszej strony internetowej za pomocą przeznaczonych do tego celu formularzy. Zbieramy dane, które wprowadzasz do formularza, w tym imię i nazwisko, firmę, kraj i adres e-mail. Przetwarzamy dane, które wprowadzasz do formularza, w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów polegających na śledzeniu tego, kto pobiera nasze treści.

Jak długo przechowujemy te dane?

Przechowujemy informacje, które przetwarzamy w związku z Twoją subskrypcją naszych newsletterów lub wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach lub ofertach, dopóki nie zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać tego rodzaju wiadomości.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz skontaktować się z nami lub poprosić nas o skontaktowanie się z Tobą w sprawie pytań, zapytań, próśb (o pomoc), komentarzy lub skarg, wypełnienia wniosku o rejestrację jako sprzedawca lub partner bądź założenia konta testowego. Kiedy to zrobisz, gromadzimy informacje, które udostępnisz, w tym imię i nazwisko, firmę, dane kontaktowe, powód, dla którego się z nami kontaktujesz, weryfikację, czy nie jesteś robotem, a także inne informacje, które zdecydujesz się nam podać. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą mailową, korzystając na przykład z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej. Jeśli to zrobisz, zachowujemy Twoje imię i nazwisko, firmę i wszystkie inne informacje, których potrzebujemy, aby zapewnić Ci dalszą pomoc i/lub komunikować się z Tobą.

Powyższych danych używamy, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, komentarz lub skargę oraz zareagować na Twoje zapytania i próśb (o pomoc) oraz aby ocenić Twoje zgłoszenie dotyczące zostania klientem lub partnerem. W związku z tym dane te są wykorzystywane przez nas do zawarcia lub realizacji naszej (przyszłej) umowy z Tobą oraz do zabezpieczania naszych uzasadnionych interesów związanych z kontaktem z Tobą. Powyższe dane wykorzystujemy również do zabezpieczania naszych uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem z Tobą współpracy biznesowej i zarządzania naszą wewnętrzną administracją, w celach szkoleniowych, w celu zawarcia i realizacji naszej umowy z Tobą, w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu badań marketingowych, które pozwalają nam na ulepszanie naszych produktów i usług oraz oferowanie naszym (przyszłym) klientom produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb.

Jak długo przechowujemy te dane?

Dane dotyczące wszelkich pytań, komentarzy lub próśb (o pomoc), które do nas kierujesz, będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do celów wymienionych powyżej, czyli przez co najmniej dwa lata.

W razie potrzeby możemy również przetwarzać wszelkie z powyższych informacji w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów związanych z ochroną naszych praw, np. w związku z roszczeniami prawnymi, oraz kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych. Możemy również przekazać Twoje dane w przypadku reorganizacji firmy, fuzji lub sprzedaży.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje?

W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych na podstawie obowiązującego prawa lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy czas, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

Przyciski mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter. Wtyczki te można rozpoznać po logotypach. Używamy również wtyczek do osadzonych odtwarzaczy wideo, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasze wtyczki nie będą gromadzić danych osobowych o Tobie, chyba że klikniesz te logotypy lub materiały wideo. Jeśli je klikniesz, wtyczki aktywują się i automatycznie przekazują dane do dostawcy wtyczek.

Nie mamy żadnego wpływu na to, jakie dane dostawcy wtyczek zbierają na Twój temat, a także nie posiadamy wiedzy odnośnie zakresu ich przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tych dostawców można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności na ich stronach internetowych.

Pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technik, takich jak znaczniki, sygnalizatory i skrypty JavaScript, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu. Korzystanie z plików cookie umożliwia nam ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej, aby spełniała ona Twoje potrzeby i mogła być wykorzystywana jako narzędzie do optymalizacji naszej strategii marketingowej. W tym celu umieszczamy funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają działanie strony internetowej, a także marketingowe pliki cookie, które pomagają nam docierać do odpowiednich osób i wyświetlać im reklamy. Niektóre z tych plików cookie śledzą korzystanie z naszej strony internetowej oraz wizyty w innych witrynach, a także pozwalają nam wyświetlać reklamy podczas przeglądania innych witryn.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Komu udostępniamy te informacje?

Aby móc oferować Ci dostęp do naszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług, potrzebujemy pomocy osób trzecich. W razie konieczności udostępnimy Twoje dane naszym usługodawcom i profesjonalnym doradcom (np. dostawcom usług IT, partnerom KYC, dostawcom usług CRM, dostawcom usług wsparcia marketingowego (takim jak agencje, które zarządzają naszymi kontami w mediach społecznościowych), dostawcom mediów społecznościowych, takim jak LinkedIn, analitykom, dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, dostawcy usług z zakresu rozwoju biznesu oraz dostawcom usług prawnych). Z naszymi usługodawcami zawarliśmy umowy mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

Jeśli nasza firma zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną firmą, Twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy oraz zostaną przekazane nowym właścicielom firmy.

W innym razie nie udostępnimy Twoich danych żadnej osobie trzeciej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę (np. jeśli będziemy chcieć udostępnić Twoje dane innej firmie w ramach grupy w celach rekrutacyjnych), kiedy jest to konieczne w związku z powyższymi celami lub roszczeniami prawnymi, lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w myśl prawa.

Jak chronimy Twoje dane?

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych i podjęliśmy działania w tym zakresie. Aby uniemożliwić nieuprawnionym osobom lub stronom dostęp do Twoich danych, wprowadziliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę i zabezpieczenie przetwarzanych przez nas informacji.

Gdzie przekazujemy te informacje?

Niektóre informacje, które nam przesyłasz, mogą być udostępniane innym firmom z grupy Adyen spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), kiedy jest to konieczne do celów wymienionych powyżej. Kraje te obejmują państwa, w których prowadzimy działalność (listę możesz znaleźć tutaj). Dotyczy to również krajów, w których siedziby mają niektórzy z naszych usługodawców, np. USA.

W celu ochrony Twoich danych, kiedy są one przekazywane do krajów spoza EOG, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia. Kiedy przekazujemy dane do firm wchodzących w skład grupy Adyen, transfery te są zabezpieczone w ramach wewnątrzgrupowej umowy zawierającej standardowe klauzule umowne (czytaj więcej tutaj). W przypadku usługodawców z USA i innych usługodawców spoza EOG opieramy się na standardowych klauzulach umownych. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej (w sekcji „Kontakt”).

Twoje prawa

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Możesz również poprosić nas o przegląd swoich informacji lub wydanie kopii. Możesz również zażądać od nas poprawienia lub usunięcia niektórych danych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych lub przekazania niektórych z tych informacji innym organizacjom. W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, a w przypadku, kiedy poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że firma Adyen prowadzi rejestr wycofania zgody, aby mieć pewność, że nie będziemy się z Tobą kontaktować w przyszłości.

Gdy przetwarzamy Twoje dane w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.

Istnieją jednak pewne odstępstwa od tych praw. Na przykład: nie możemy usunąć Twoich danych, jeśli jesteśmy zobowiązani w myśl prawa do ich przechowywania lub jeśli przechowujemy je w związku z umową z Tobą. Na podobnej zasadzie możemy odmówić dostępu do Twoich danych, jeśli udostępnienie informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeśli przepisy prawa zabraniają nam ujawnienia takich informacji.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami przy użyciu poniższych danych.

Kontakt z nami, pytania i skargi

Wszelkie pytania, komentarze, prośby lub skargi dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności oraz sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, są mile widziane i można je kierować do naszego IOD drogą mailową na adres dpo@adyen.com lub tradycyjną pocztą na adres Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Holandia.

Jeśli chcesz wnieść skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, masz również prawo zwrócić się do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, bądź w kraju, w którym znajduje się nasza siedziba.

Obywatele krajów spoza EOG

Należy pamiętać, że firma Adyen będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników spoza EOG zgodnie z RODO oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

Na przykład: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais („LGPD”) ma zastosowanie odnośnie do przetwarzania danych osobowych użytkowników znajdujących się w Brazylii, a Californian Consumer Privacy Act („CCPA”) ma zastosowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników z Kalifornii.

W powyższym tekście (oraz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie) podaliśmy kategorie i określone elementy danych osobowych gromadzonych na Twój temat, a także wyszczególniliśmy kategorie źródeł, z których te informacje są zbierane, cele biznesowe związane z gromadzeniem lub sprzedażą informacji oraz kategorie osób trzecich, którym udostępniane są informacje. 

Należy pamiętać, że firma Adyen nie ujawnia Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego osób trzecich oraz nie sprzedaje Twoich danych osobowych. Gdybyśmy to zrobili, firma Adyen zapewniłaby Ci prawo do rezygnacji z takiej sprzedaży, zgodnie z CCPA.

Skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem dpo@adyen.com, aby uzyskać informacje, o których mowa powyżej, lub zażądać usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat; działania te będą podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących prywatności oraz wykonalności technicznej.

Jeśli chcesz również uzyskać dane kontaktowe osób trzecich, którym udostępniane są Twoje dane osobowe, a także poznać cel i sposób ich przetwarzania oraz możliwości komunikacji z daną osobą trzecią w celu egzekwowania Twoich praw dotyczących prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dpo@adyen.com lub lgpd@adyen.com (jeśli znajdujesz się w Brazylii).

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?