Policies and disclaimer

Oświadczenie o prywatności

Przeczytaj niniejsze oświadczenie o prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki firma Adyen oraz firmy wchodzące w skład jej grupy na całym świecie (zwane dalej „Adyen” lub „my”) zbierają i następnie przetwarzają Twoje dane osobowe.

Ważne jest dla nas to, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością, a także aby udzielić Ci odpowiednich informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało napisane, aby poinformować Cię o tym, jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób, dlaczego i jak długo to robimy oraz aby poinformować Cię o przysługujących Ci prawach.

Kiedy odwiedzasz stronę internetową Adyen hostowaną przez nas, korespondujesz z nami, jesteś jednym z naszych klientów lub partnerów (lub jesteś w trakcie procesu stawania się jednym z nich), jak również w przypadkach, w których przetwarzamy Twoją transakcję jako nabywca, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

Wersja z marca 2023 r.

 • Kim jest Adyen?

  Adyen jest firmą zajmującą się technologiami płatniczymi i działającą na licencji bankowej. Oznacza to, że Adyen zapewnia swoim klientom możliwość dokonywania płatności oraz usługi finansowe, które obejmują obsługę płatności dla swoich klientów i platform za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego i innych metod płatności, wydawanie kart, a także świadczenie usług (handlowych) związanych z rachunkami bankowymi, usług w zakresie wykrywania oszustw oraz innych usług na rzecz swoich klientów. Należy pamiętać, że firma Adyen N.V. podlega nadzorowi Holenderskiego Banku Centralnego jako bank regulowany zgodnie z prawem niderlandzkim. Oprócz tego Adyen i firmy wchodzące w skład jej grupy są na całym świecie nadzorowane przez różne organy regulacyjne i właściwe instytucje, o ile ma to zastosowanie.

 • Przegląd tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane

  W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie kategorii danych osobowych, które gromadzimy i ujawniamy usługodawcom i innym osobom trzecim.

  <p>Informacje „Poznaj swojego klienta” (Know Your Customer – „KYC”). </p>

  Przykłady

  Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe i numer rachunku bankowego.

  Kiedy i dlaczego Adyen gromadzi te informacje?

  Podczas rejestracji w usługach Adyen. Adyen gromadzi te informacje w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

  Jakim osobom trzecim ujawniamy informacje i w jakich celach biznesowych

  Adyen ujawnia te informacje dostawcom odpowiedzialnym za weryfikację tożsamości oraz partnerom w zakresie weryfikacji, w tym biurom informacji kredytowej. Może także ujawniać te informacje organom regulacyjnym na żądanie lub w celu dokonania wymaganego zgłoszenia.


  <p>Informacje biznesowe.</p>

  Przykłady

  Twoje imię i nazwisko, firmowy adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i strona internetowa.

  Kiedy i dlaczego Adyen gromadzi te informacje?

  Kiedy wypełniasz nasz formularz sprzedaży oraz podczas naszej komunikacji z Tobą. Adyen gromadzi te informacje w celach marketingowych oraz w celu oferowania produktów i usług.

  Jakim osobom trzecim ujawniamy informacje i w jakich celach biznesowych

  Adyen ujawnia te informacje w naszych systemach zarządzania relacjami z klientami („CRM”) w celu nawiązania współpracy w przyszłości.


  <p>Informacje finansowe dotyczące klienta lub użytkownika.</p>

  Przykłady

  Numery rachunków bankowych i numery kart kredytowych.

  Kiedy i dlaczego Adyen gromadzi te informacje?

  Podczas rejestracji w usługach Adyen. Adyen gromadzi te informacje w celu spełnienia swoich obowiązków prawnych oraz w celu oferowania produktów i usług.

  Jakim osobom trzecim ujawniamy informacje i w jakich celach biznesowych

  Adyen ujawnia te informacje podmiotom udostępniającym programy kart płatniczych w nawiązaniu do naszego wydania produktu oraz organom ścigania na podstawie nakazów prawnych.


  <p>Informacje o transakcji kupującego.</p>

  Przykłady

  Szczegółowe informacje dotyczące karty kredytowej, karty debetowej, kwoty transakcji, daty i godziny transakcji.

  Kiedy i dlaczego Adyen gromadzi te informacje?

  Kiedy dokonujesz zakupu u klienta Adyen. Adyen gromadzi te informacje w celu oferowania produktów i usług.

  Jakim osobom trzecim ujawniamy informacje i w jakich celach biznesowych

  Adyen ujawnia te informacje naszym klientom w Strefie Klienta, oraz na żądanie organom władzy zgodnie z nakazami prawnymi lub systemom płatności, takim jak Visa i Mastercard.


  <p>Internet lub podobna aktywność sieciowa.</p>

  Przykłady

  Pliki cookie

  Kiedy i dlaczego Adyen gromadzi te informacje?

  Kiedy odwiedzasz stronę internetową Adyen. Adyen gromadzi te informacje w celach marketingowych.

  Jakim osobom trzecim ujawniamy informacje i w jakich celach biznesowych

  Adyen ujawnia te informacje dostawcom usług IT, dostawcom CRM, dostawcom mediów społecznościowych oraz sieciom reklamowym dla ich własnych celów związanych z reklamą.


  <p>Poufne dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w przepisach dotyczących ochrony prywatności USA.</p>

  Przykłady

  Numer ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy, dokument tożsamości lub paszport.

  Kiedy i dlaczego Adyen gromadzi te informacje?

  Podczas rejestracji w usługach Adyen. Adyen gromadzi te informacje w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

  Jakim osobom trzecim ujawniamy informacje i w jakich celach biznesowych

  Adyen ujawnia te informacje dostawcom odpowiedzialnym za weryfikację tożsamości, w tym biurom informacji kredytowej, organom podatkowym, o ile wymaga tego prawo, a także organom regulacyjnym na żądanie lub w celu wykonania wymaganego zgłoszenia.

  Adyen nie wykorzystuje ani nie ujawnia poufnych danych osobowych w żadnym innym celu.

  Jak wspomniano powyżej, Adyen ujawnia Twoją aktywność internetową lub podobną aktywność sieciową zewnętrznym agencjom marketingowym, aby mogły one świadczyć usługi reklamowe i marketingowe, które w myśl niektórych przepisów prawa mogą być uważane za „sprzedaż” lub „udostępnianie”. Masz prawo zrezygnować z udostępniania przez Adyen Twoich danych osobowych w tym celu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji.

  Adyen nie „sprzedaje” ani nie „udostępnia” świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

  Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację lub danych zagregowanych w dowolnych celach i bez ograniczeń, a także nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji danych.

  Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów lub do jakichkolwiek innych celów wymaganych w myśl prawa.

 • Kiedy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane?

 • Jak długo przechowujemy Twoje informacje?

  Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

  Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych na podstawie obowiązującego prawa lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy czas, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

 • Przyciski mediów społecznościowych

  Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter. Wtyczki te można rozpoznać po logotypach. Używamy również wtyczek do osadzonych odtwarzaczy wideo, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasze wtyczki nie będą gromadzić danych osobowych o Tobie, chyba że klikniesz te logotypy lub materiały wideo. Jeśli je klikniesz, wtyczki aktywują się i automatycznie przekazują dane do dostawcy wtyczek.

  Nie mamy żadnego wpływu na to, jakie dane dostawcy ci zbierają na Twój temat, a także nie posiadamy wiedzy odnośnie do zakresu ich przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tych dostawców można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności na ich stronach internetowych.

 • Pliki cookie

  Używamy plików cookie i podobnych technik, takich jak znaczniki, sygnalizatory i skrypty JavaScript, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu. Korzystanie z plików cookie umożliwia nam ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej, aby spełniała ona Twoje potrzeby i mogła być wykorzystywana jako narzędzie do optymalizacji naszej strategii marketingowej. W tym celu umieszczamy funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają działanie strony internetowej, a także marketingowe pliki cookie, które pomagają nam docierać do odpowiednich osób i wyświetlać im reklamy. Niektóre z tych plików cookie śledzą korzystanie z naszej strony internetowej oraz wizyty w innych witrynach, a także pozwalają nam wyświetlać reklamy podczas przeglądania innych witryn.

  Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

  • Komu ujawniamy te informacje?

   Aby móc oferować Ci naszą stronę internetową oraz nasze produkty i usługi, potrzebujemy pomocy osób trzecich. W razie konieczności ujawniamy Twoje dane naszym usługodawcom i profesjonalnym doradcom (np. dostawcom usług IT, partnerom KYC, dostawcom usług CRM, dostawcom usług wsparcia marketingowego (takim jak agencje, które zarządzają naszymi kontami w mediach społecznościowych), dostawcom mediów społecznościowych, takim jak LinkedIn, analitykom, dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, dostawcy usług z zakresu rozwoju biznesu oraz dostawcom usług prawnych). Z naszymi usługodawcami zawarliśmy umowy mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

   Jeśli nasza firma zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną firmą, Twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy oraz zostaną przekazane nowym właścicielom firmy.

   Możemy ujawnić informacje osobom trzecim w związku z roszczeniami prawnymi lub kiedy jesteśmy zobowiązani do tego w myśl prawa. Możemy również ujawnić informacje za Twoją zgodą (np. jeśli chcemy ujawnić Twoje dane innej firmie wchodzącej w skład grupy na potrzeby jej celów rekrutacyjnych).

 • Jak chronimy Twoje dane?

  Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych i podjęliśmy działania w tym zakresie. Aby uniemożliwić nieuprawnionym osobom lub stronom dostęp do Twoich danych, wprowadziliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę i zabezpieczenie przetwarzanych przez nas informacji.

 • Gdzie przekazujemy te informacje?

  Niektóre informacje, które nam przesyłasz, mogą być ujawniane innym firmom z grupy Adyen spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), kiedy jest to konieczne do celów wymienionych powyżej. Kraje te obejmują państwa, w których prowadzimy działalność (listę możesz znaleźć tutaj). Dotyczy to również krajów, w których siedziby mają niektórzy z naszych usługodawców, np. USA.

  W celu ochrony Twoich danych, kiedy są one przekazywane do krajów spoza EOG, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia. Kiedy przekazujemy dane do firm wchodzących w skład grupy Adyen, transfery te są zabezpieczone w ramach wewnątrzgrupowej umowy zawierającej standardowe klauzule umowne (czytaj więcej tutaj). W przypadku usługodawców z USA i innych usługodawców spoza EOG opieramy się na standardowych klauzulach umownych. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej (w sekcji „Kontakt”).

 • Twoje prawa

  Mogą przysługiwać Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem obowiązujących wyjątków:

  • Prawo dostępu. Możesz mieć prawo do zażądania, abyśmy ujawnili Ci określone elementy Twoich danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat, w formacie przenośnym oraz – w miarę możliwości technicznych – gotowym do użycia.

  • Prawo do wiedzy. Możesz mieć prawo do potwierdzenia, że zgromadziliśmy Twoje dane osobowe, oraz do uzyskania wiedzy na temat tego, jakie dane osobowe na Twój temat zgromadziliśmy, w tym – w stosownych przypadkach – kategorii danych osobowych, które zgromadziliśmy, źródeł, z których pozyskaliśmy te dane osobowe, celów biznesowych lub handlowych, dla których zgromadziliśmy, sprzedaliśmy i udostępniliśmy te dane osobowe, kategorii danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy osobom trzecim w celach biznesowych, a także kategorii osób trzecich, którym sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.

  • Prawo do usunięcia. Możesz mieć prawo do zażądania, abyśmy usunęli dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie. Dołożymy wszelkich starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby spełnić Twoją prośbę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni lub być zobowiązani do przechowywania takich informacji, np. w związku z naszymi uzasadnionymi celami biznesowymi lub w celu spełniania obowiązujących przepisów prawa.

  • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania danych osobowych osobom trzecim na potrzeby międzykontekstowej reklamy behawioralnej. Masz prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych osobom trzecim oraz do rezygnacji z udostępniania swoich danych osobowych osobom trzecim na potrzeby międzykontekstowej reklamy behawioralnej, jeśli ma to zastosowanie. Możesz zrezygnować ze sprzedaży i udostępniania swoich danych osobowych, korzystając z naszej Polityki dotyczącej plików cookie i wyłączając pliki cookie dotyczące reklam, marketingu i mediów społecznościowych lub kontaktując się z nami za pośrednictwem jednej z poniższych metod. Jeśli masz włączony mechanizm Globalnej kontroli prywatności w swojej przeglądarce, urządzeniu lub platformie, oznacza to automatyczną rezygnację z jakiegokolwiek „udostępniania” podczas interakcji z naszą stroną internetową. Adyen przetwarza sygnał Globalnej kontroli prywatności (GPC) w sprawny sposób, jeśli jest on włączony w Twojej przeglądarce, urządzeniu lub platformie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat włączania GPC.

  • Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowania. W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, a w przypadku, kiedy poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że firma Adyen prowadzi rejestr wycofania zgody, aby mieć pewność, że nie będziemy się z Tobą kontaktować w przyszłości.

  • Prawo do poprawiania swoich danych osobowych. Możesz również mieć prawo do aktualizowania niedokładnych informacji, które przetwarzamy na Twój temat.

  • Prawo do korzystania z praw bez dyskryminacji. Masz prawo do tego, aby nie być traktowanym w sposób dyskryminujący, jeśli korzystasz z praw przysługujących Ci w myśl obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności.

  Należy pamiętać, że prawa te mogą być ograniczone na mocy obowiązujących przepisów prawa i są uzależnione od możliwości technicznych. Na przykład, jeśli gromadzimy Twoje dane osobowe w ramach naszej roli jako usługodawcy dla klienta, musisz skontaktować się bezpośrednio z tym klientem, aby skorzystać ze swoich praw.

  Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami przy użyciu poniższych danych.

  Pamiętaj, że możemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości i przetworzenia Twojej prośby. Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, korzystając z metod kontaktu opisanych poniżej. Jeśli korzystasz z usług upoważnionego przedstawiciela, możemy poprosić o kopię podpisanego upoważnienia dla przedstawiciela do występowania w Twoim imieniu, bezpośrednio zweryfikować Twoją tożsamość i poprosić Cię o potwierdzenie pełnomocnictwa przedstawiciela.

 • Kontakt z nami, pytania i skargi

  Wniosek o dostęp do danych lub o ich usunięcie możesz złożyć tutaj.

  Wszelkie pytania, komentarze, prośby lub skargi dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności oraz sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, są mile widziane i można je kierować drogą mailową do naszego Inspektora ochrony danych na adres dpo@adyen.com lub lgpd@adyen.com (jeśli znajdujesz się w Brazylii) lub tradycyjną pocztą na adres Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Pracownicy Adyen odpowiedzialni za kwestie ochrony prywatności sprawdzą i dokonają oceny tego rodzaju skarg otrzymanych w związku z przestrzeganiem polityk i procedur firmy Adyen.

  Jeśli chcesz również uzyskać dane kontaktowe osób trzecich, którym sprzedawane lub udostępniane są Twoje dane osobowe, a także poznać cel i sposób ich przetwarzania oraz możliwości komunikacji z daną osobą trzecią w celu egzekwowania Twoich praw dotyczących prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dpo@adyen.com lub lgpd@adyen.com (jeśli znajdujesz się w Brazylii).

  Jeśli chcesz wnieść skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, masz również prawo zwrócić się do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, bądź w kraju, w którym znajduje się nasza siedziba.