Policies and disclaimer

Oświadczenie o prywatności

Przeczytaj niniejsze oświadczenie o prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki firma Adyen oraz firmy wchodzące w skład jej grupy na całym świecie (zwane dalej „Adyen” lub „my”) zbierają i następnie przetwarzają Twoje dane osobowe.

Istotne jest dla nas, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością, a także aby udzielić Ci odpowiednich informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone, aby poinformować Cię o tym, jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób, dlaczego i jak długo to robimy oraz aby poinformować Cię o przysługujących Ci prawach.

Kiedy odwiedzasz stronę internetową Adyen hostowaną przez nas, korespondujesz z nami, jesteś jednym z naszych klientów lub partnerów (lub jesteś w trakcie procesu stawania się jednym z nich), jak również w przypadkach, w których przetwarzamy Twoją transakcję jako nabywca, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

Wersja z kwietnia 2022 r.

Witaj,

Z dniem 8 kwietnia 2022r. zaktualizowaliśmy nasze Oświadczenie o Ochronie Prywatności. Wprowadziliśmy kilka zmian, aby uwzględnić nowe produkty i usługi Adyen, oraz spełnić wymogi dotyczące prywatności spoza EOG (zgodnie z globalnymi wymogami dotyczącymi prywatności).

Aby zobaczyć starszą (styczeń 2021) wersję, kliknij tutaj.

 • Kim jest Adyen?

  Adyen jest firmą udostępniającą technologię płatniczą i działa w oparciu o licencję bankową. Oznacza to, że Adyen zapewnia swoim klientom serwis płatności i usługi finansowe, które obejmują obsługę płatności dla ich klientów i platform za pośrednictwem karty kredytowej, przelewu bankowego, oraz innych metod płatności, wydawanie kart, a także świadczenie usług (dla handlowców) związanych z rachunkami bankowymi, usług w zakresie wykrywania oszustw oraz innych usług na rzecz swoich klientów. Należy pamiętać, że firma Adyen N.V. podlega nadzorowi Holenderskiego Banku Centralnego jako bank regulowany zgodnie z prawem niderlandzkim.

 • Kiedy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane?

 • Jak długo przechowujemy Twoje informacje?

  W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będziemy ich potrzebować do wyżej wymienionych celów.

  Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych na podstawie obowiązującego prawa lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy czas, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

 • Przyciski mediów społecznościowych

  Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek sieci społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter. Wtyczki te można rozpoznać po logotypach. Używamy również wtyczek do osadzonych odtwarzaczy wideo, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasze wtyczki nie będą gromadzić danych osobowych o Tobie, chyba że klikniesz te logotypy lub materiały wideo. Jeśli je klikniesz, wtyczki aktywują się i automatycznie przekazują dane do dostawcy wtyczek.

  Nie mamy żadnego wpływu na to, jakie dane dostawcy wtyczek zbierają na Twój temat, a także nie posiadamy wiedzy odnośnie zakresu ich przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez tych dostawców można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności na ich stronach internetowych.

 • Pliki cookie

  Używamy plików cookie i podobnych technik, takich jak znaczniki, sygnalizatory i skrypty JavaScript, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu. Korzystanie z plików cookie umożliwia nam ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej, aby spełniała ona Twoje potrzeby i mogła być wykorzystywana jako narzędzie do optymalizacji naszej strategii marketingowej. W tym celu umieszczamy funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają działanie strony internetowej, a także marketingowe pliki cookie, które pomagają nam docierać do odpowiednich osób i wyświetlać im reklamy. Niektóre z tych plików cookie śledzą korzystanie z naszej strony internetowej oraz wizyty w innych witrynach, a także pozwalają nam wyświetlać reklamy podczas przeglądania innych witryn.

  Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

  • Komu udostępniamy te informacje?

   Aby móc oferować Ci dostęp do naszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług, potrzebujemy pomocy osób trzecich. W razie konieczności udostępnimy Twoje dane naszym usługodawcom i profesjonalnym doradcom (np. dostawcom usług IT, partnerom KYC, dostawcom usług CRM, dostawcom usług wsparcia marketingowego (takim jak agencje, które zarządzają naszymi kontami w mediach społecznościowych), dostawcom mediów społecznościowych, takim jak LinkedIn, analitykom, dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, dostawcy usług z zakresu rozwoju biznesu oraz dostawcom usług prawnych). Z naszymi usługodawcami zawarliśmy umowy mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

   Jeśli nasza firma zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną firmą, Twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom potencjalnego nabywcy oraz zostaną przekazane nowym właścicielom firmy.

   W innym razie nie udostępnimy Twoich danych żadnej osobie trzeciej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę (np. jeśli będziemy chcieć udostępnić Twoje dane innej firmie w ramach grupy w celach rekrutacyjnych), kiedy jest to konieczne w związku z powyższymi celami lub roszczeniami prawnymi, lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w myśl prawa.

 • Jak chronimy Twoje dane?

  Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych i podjęliśmy działania w tym zakresie. Aby uniemożliwić nieuprawnionym osobom lub stronom dostęp do Twoich danych, wprowadziliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę i zabezpieczenie przetwarzanych przez nas informacji.

 • Gdzie przekazujemy te informacje?

  Niektóre informacje, które nam przesyłasz, mogą być udostępniane innym firmom z grupy Adyen spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), kiedy jest to konieczne do celów wymienionych powyżej. Kraje te obejmują państwa, w których prowadzimy działalność (listę możesz znaleźć tutaj). Dotyczy to również krajów, w których siedziby mają niektórzy z naszych usługodawców, np. USA.

  W celu ochrony Twoich danych, kiedy są one przekazywane do krajów spoza EOG, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia. Kiedy przekazujemy dane do firm wchodzących w skład grupy Adyen, transfery te są zabezpieczone w ramach wewnątrzgrupowej umowy zawierającej standardowe klauzule umowne (czytaj więcej tutaj). W przypadku usługodawców z USA i innych usługodawców spoza EOG opieramy się na standardowych klauzulach umownych. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej (w sekcji „Kontakt”).

 • Twoje prawa

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Możesz również poprosić nas o przegląd swoich informacji lub wydanie kopii. Możesz również zażądać od nas poprawienia lub usunięcia niektórych danych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych lub przekazania niektórych z tych informacji innym organizacjom. W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, a w przypadku, kiedy poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że firma Adyen prowadzi rejestr wycofania zgody, aby mieć pewność, że nie będziemy się z Tobą kontaktować w przyszłości.

  Gdy przetwarzamy Twoje dane w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.

  Istnieją jednak pewne odstępstwa od tych praw. Na przykład: nie możemy usunąć Twoich danych, jeśli jesteśmy zobowiązani w myśl prawa do ich przechowywania lub jeśli przechowujemy je w związku z umową z Tobą. Na podobnej zasadzie możemy odmówić dostępu do Twoich danych, jeśli udostępnienie informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeśli przepisy prawa zabraniają nam ujawnienia takich informacji.

  Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami przy użyciu poniższych danych.

 • Kontakt z nami, pytania i skargi

  Możesz przesłać tutaj wniosek o dostęp lub usunięcie danych.

  Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności oraz sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, są mile widziane i można je kierować do naszego IOD drogą mailową na adres dpo@adyen.com lub tradycyjną pocztą na adres Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Holandia.

  Jeśli chcesz wnieść skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, masz również prawo zwrócić się do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, bądź w kraju, w którym znajduje się nasza siedziba.

  • Obywatele krajów spoza EOG

   Należy pamiętać, że firma Adyen będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników spoza EOG zgodnie z RODO oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

   Na przykład: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais („LGPD”) ma zastosowanie odnośnie do przetwarzania danych osobowych użytkowników znajdujących się w Brazylii, a Californian Consumer Privacy Act („CCPA”) ma zastosowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników z Kalifornii.

   W powyższym tekście (oraz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie) podaliśmy kategorie i określone elementy danych osobowych gromadzonych na Twój temat, a także wyszczególniliśmy kategorie źródeł, z których te informacje są zbierane, cele biznesowe związane z gromadzeniem informacji oraz kategorie osób trzecich, którym udostępniane są informacje. 

   Należy pamiętać, że firma Adyen nie ujawnia Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego osób trzecich oraz nie sprzedaje Twoich danych osobowych. Gdybyśmy to zrobili, firma Adyen zapewniłaby Ci prawo do rezygnacji z takiej sprzedaży, zgodnie z CCPA.

   Skontaktuj się z nami tutaj, aby uzyskać informacje, o których mowa powyżej, lub zażądać usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat; działania te będą podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących prywatności oraz wykonalności technicznej.

   Jeśli chcesz również uzyskać dane kontaktowe osób trzecich, którym udostępniane są Twoje dane osobowe, a także poznać cel i sposób ich przetwarzania oraz możliwości komunikacji z daną osobą trzecią w celu egzekwowania Twoich praw dotyczących prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem dpo@adyen.com lub lgpd@adyen.com (jeśli znajdujesz się w Brazylii).