Oświadczenie o ochronie prywatności

Wbudowane produkty finansowe

 • Wydawanie karty

  Kiedy masz kartę wydaną przez Adyen

  Jeśli Ty lub Twój pracodawca zarejestrujecie się w naszych Usługach związanych z obsługą kart, możemy udostępnić Ci kartę debetową, kartę obciążeniową lub kartę przedpłaconą, w zależności od rodzaju konta powiązanego z Twoją kartą („Usługi związane z obsługą kart”) oraz w związku z Twoją umową dostawcy programu kart zawartą z firmą Adyen. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym informacje KYC (np. imię i nazwisko oraz adres), w celu świadczenia tych usług dla Ciebie. Twoje imię i nazwisko, adres i dane karty mogą zostać udostępnione producentom kart w celu dostarczenia Ci karty fizycznej.

  Jeśli otrzymasz kartę bezpośrednio od jednego ze sponsorów banku Adyen, możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe w celu spełnienia naszych zobowiązań KYC.

  Po otrzymaniu karty wydanej przez Adyen lub jednego ze sponsorów banku Adyen, Adyen będzie również przetwarzać informacje o transakcji, w tym imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty i datę ważności.

  W ramach świadczenia Usług związanych z obsługą kart możemy przetwarzać również Twoje dane w następujących celach:

  • Przetwarzanie i monitorowanie zachowań transakcyjnych;

  • Weryfikacja Twojej tożsamości w celu uwierzytelnienia; oraz

  • Ulepszanie naszych produktów i usług.

  Jak długo przechowujemy te dane?

  Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do wyżej wymienionych celów.

  Dane, które zbieramy w celu realizacji transakcji, przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W większości jurysdykcji jest to okres 7 lat od momentu zawarcia danej transakcji, który umożliwia wywiązanie się z naszych obowiązków podatkowych, korporacyjnych i innych zobowiązań ustawowych.

  Wyżej wymienione okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych ze względu na obowiązujące prawo lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy okres, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

 • Capital

  Kiedy otrzymasz pożyczkę Adyen lub zaliczkę gotówkową dla sprzedawców

  Jeśli jesteś użytkownikiem lub podsprzedawcą i zarejestrowałeś się w Adyen Capital (produkt finansowy oferowany przez Adyen klientom platformy), możesz otrzymać pożyczkę Adyen lub zaliczkę gotówkową dla sprzedawców, w zależności od Twojej lokalizacji. Aby móc oferować Ci te produkty, Adyen musi zebrać od Ciebie informacje KYC.

  Aby ustalić, czy kwalifikujesz się do programu Adyen Capital, przeprowadzimy wstępną kontrolę odnośnie Twojego korzystania z produktów i usług Adyen, w tym aktualnej i przewidywanej wielkości sprzedaży. Możemy polegać na własnych kontrolach zdolności kredytowej i kontrolach w zakresie zgodności naszych klientów w celu określenia ustalenia kwalifikacji i/lub możemy zbierać dodatkowe informacje. Proces ten może obejmować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w skład którego może wchodzić profilowanie zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności. Masz prawo zrezygnować z takiego profilowania. Pamiętaj, że rezygnacja z profilowania będzie oznaczać, że nie będziesz już kwalifikować się do korzystania z Adyen Capital. Więcej informacji na temat tych praw oraz możliwości rezygnacji można znaleźć w sekcji Twoje prawa indywidualne.

  W przypadku uzyskania Adyen Capital Adyen będzie przetwarzać informacje o transakcjach dokonanych w ramach tego rodzaju pożyczek lub zaliczek gotówkowych dla sprzedawców. Informacje takie mogą być udostępniane klientowi Adyen.

  Jeśli oraz kiedy zajdzie taka potrzeba, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim (w celu dostarczenia Ci naszych produktów i usług) lub agencjom windykacyjnym.

  Jak długo przechowujemy te dane?

  Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do wyżej wymienionych celów.

  Dane, które zbieramy w celu realizacji transakcji, przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W większości jurysdykcji jest to okres 7 lat od momentu zawarcia danej transakcji, który umożliwia wywiązanie się z naszych obowiązków podatkowych, korporacyjnych i innych zobowiązań ustawowych.

  Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych ze względu na obowiązujące prawo lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy okres, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

 • Konto firmowe

  Kiedy otrzymasz konto firmowe wydane przez Adyen

  Jeśli zgłosisz chęć uzyskania konta firmowego Adyen, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, nazwa przedsiębiorstwa i adres, aby udostępnić Ci konto firmowe. Oprócz tego możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań KYC lub innych obowiązków w zakresie zgodności. W celu świadczenia jakichkolwiek usług związanych z Twoim kontem firmowym, Adyen będzie przetwarzać wszystkie informacje istotne dla konta firmowego, finansowania konta, a także numeru konta i numeru rutingowego powiązanych z kontem firmowym.

  Jak długo przechowujemy te dane?

  Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do wyżej wymienionych celów. W ramach większości przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do prowadzenia rejestru transakcji na rachunkach bankowych przez okres 7 lat.

  Okresy przechowywania mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych ze względu na obowiązujące prawo lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy okres, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.