Authentication 

Uwierzytelnianie łatwe dla wszystkich

Zmniejsz liczbę oszustw, zwiększ konwersję i zapewnij klientom łatwe i wygodne uwierzytelnianie przy użyciu najnowszych standardów.

Przepływ płatności w 3D Secure 2

Metody uwierzytelniania płatności zmieniają się

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Większość krajów EOG wdrożyła w styczniu 2021 r. przepisy PSD2 SCA.

Australia

Przepisy AusPayNet wymagają od sprzedawców, którzy przekraczają określone progi liczby oszustw, stosowania od października 2019 r. mechanizmu silnego uwierzytelniania SCA.

Brazylia

W Brazylii wszystkie transakcje kartą debetową wymagają uwierzytelnienia przez bank wydawcę karty.

Indie

W Indiach banki są zobowiązane do uwierzytelniania wszystkich krajowych transakcji e-commerce.

3DS1 a 3DS2

Zobacz, jakie usprawnienia względem 3DS1 zapewnia najnowsza wersja 3DS2.

3DS1

3DS2

Adyen 3DS2

Najprostsze uwierzytelnianie – dla wszystkich.

Pozwól naszej technologii odciążyć Cię z pracy manualnej

Uwierzytelnianie przeprowadzane jest w tle lub przy minimalnym zaangażowaniu klienta. Każda transakcja jest odpowiednio przetwarzana w oparciu o obowiązujące przepisy, kryteria oceny ryzyka i procedury Twojej firmy.

Stwórz środowisko płatności bez zakłóceń

Zadbaj o wygodę klientów płacących kartą. Dzięki nowym procesom uwierzytelnienia, będą mogli dokonywać płatności bez zakłóceń na wszystkich urządzeniach.

Uczenie maszynowe wspiera uwierzytelnianie płatności

Przeprowadzaj uwierzytelnienie w krajach, w których obowiązuje PSD2, a gdy jest to możliwe, automatycznie stosuj wyjątki od jego stosowania lub przeprowadzaj uwierzytelnienie, aby zmniejszyć ryzyko fałszywych transakcji z wykorzystaniem mechanizmu uwierzytelniania.

Dostosuj swoje procesy jako pierwszy

Będąc partnerem technicznym EMVCo bardzo dobrze znamy specyfikację EMV®, dzięki czemu będziesz mógł wprowadzić niezbędne zmiany przed wszystkimi innymi. Z 3DS2 mogą skorzystać wszyscy partnerzy spełniający wymogi EMVCo™ Certified.

Różne opcje integracji dla Twojej firmy

Checkout API, czyli pełna personalizacja i kontrola

Gdy będziesz już korzystać z naszego API, po prostu dodaj komponent 3DS2. Zaprojektowany przez nas interfejs użytkownika umożliwia szybką konfigurację PSD2, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad ustawieniami.

Checkout Drop-in: interfejs użytkownika gotowy do użycia

Nasz Drop-In w wersji na przeglądarkę internetową, system iOS i Android automatycznie obsługuje 3DS2. Wystarczy, że zaktualizujesz obecnie posiadaną wersję.

Pay by Link: najszybszy sposób na rozpoczęcie przyjmowania płatności

Przekierowuj klientów na stronę do przyjmowania płatności hostowaną przez Adyen i umożliw klientom dokonanie zapłaty w każdym kanale online.

Wszystkie nasze wtyczki obsługują już 3DS2

3DS2 dodaliśmy do wszystkich naszych certyfikowanych wtyczek dla Magento, SAP Commerce Cloud (Hybris) i Salesforce Commerce Cloud.

Co to jest SCA PSD2?

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych w zaktualizowanej wersji to część europejskiego prawa, która zapewnia większą otwartość, konkurencyjność i bezpieczeństwo płatności w całej Europie. Częścią PSD2 jest wymóg stosowania uwierzytelnienia SCA.

Silne uwierzytelnienie klienta

Obowiązek stosowania metody SCA wynika z postanowień dyrektywy PSD2. W SCA do uwierzytelnienia płatności wykorzystywane są trzy elementy: coś, co znasz; coś, co masz; i dowolna cecha osobista. Taki zestaw to na przykład hasło, telefon i odcisk palca.

3D Secure w wersji 2

3DS2 to rozwiązanie służące do uwierzytelniania, które usprawnia obsługę klienta podczas zakupów i jednocześnie ogranicza liczbę fałszywych transakcji. Twój klient wykonuje prosty krok podczas uiszczania zapłaty, dzięki czemu udowadnia wydawcy karty (czyli swojemu bankowi), że jest tym, za kogo się podaje. W niektórych przypadkach może też skorzystać ze zwolnienia dotyczącego stosowania uwierzytelnienia i je pominąć.


Sprawdź nasze wpisy na blogu dotyczące uwierzytelniania i zarządzania ryzykiem

„Jesteśmy skoncentrowani na tym, by zachować płynny i wygodny proces obsługi płatności dla naszych klientów, dlatego wybraliśmy rozwiązanie 3DS Adyen, kierując się jego innowacyjnymi funkcjami, łatwością wdrożenia oraz wiedzą pracowników firmy”.

Marco Mahrus Head of Payments Partnerships


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?