Oświadczenie o ochronie prywatności

Kiedy Adyen przetworzy Twoją transakcję

Adyen jest dostawcą usług płatniczych i świadczy swoim klientom usługi rozliczeniowe. Oznacza to, że Adyen akceptuje płatności w imieniu odpowiedniego sprzedawcy i przekazuje środki wpłacone przez kupującego („Ty”) do sprzedawcy. Rolą Adyen jest zwrócenie się do odpowiedniego systemu płatności, takiego jak Mastercard, Visa lub iDeal, w celu autoryzacji transakcji i przesłania tej autoryzacji do banku osoby kupującej w celu zatwierdzenia. Jeśli bank wyda zgodę, firma Adyen zostaje o tym powiadomiona w ramach odpowiedniego systemu płatności i przekazuje płatność na rzecz banku sprzedawcy.

Świadcząc takie usługi rozliczeniowe na rzecz naszych klientów, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych. Ważne jest dla nas to, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością, a także aby udzielić Ci odpowiednich informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Przetwarzamy dane, których potrzebujemy w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, polegających na świadczeniu usług rozliczeniowych naszym sprzedawcom, którymi w tym kontekście są zazwyczaj sklepy internetowe i sklepy stacjonarne, które sprzedają Ci towary i usługi. Oznacza to, że otrzymujemy Twoją płatność w imieniu sprzedawcy i zajmujemy się sprawami związanymi z tymi transakcjami finansowymi. Oprócz tego, jeśli sprzedawca chce obciążyć Twoją kartę płatnością w ramach zlecenia stałego, a termin ważności Twojej karty upłynął, Adyen może złożyć żądanie w ramach odpowiedniego systemu płatności lub wyszukać aktualne informacje o Twojej karcie na platformie Adyen, aby umożliwić dokonanie płatności.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jako instytucji finansowej, takich jak monitorowanie transakcji finansowych w celu pomagania w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tych celach możemy przechowywać informacje o numerze Twojej karty debetowej lub kredytowej (który szyfrujemy zgodnie ze standardami PCI DSS), dacie ważności (miesiąc i rok) Twojej karty, danych Twojego rachunku bankowego, wraz z IBAN i SWIFT/ BIC, kwocie transakcji i walucie, w której zainicjowano transakcję, a także dacie, godzinie i lokalizacji transakcji oraz kategorii i identyfikatora sprzedawcy, u którego robisz zakupy.

W razie potrzeby możemy również przetwarzać wszystkie wyżej wymienione informacje w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów związanych z ochroną naszych praw, np. w związku z roszczeniami prawnymi, oraz kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych.

Adyen przetwarza ponadto Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Aby świadczyć usługi zgodnie z umowami, które zawarliśmy z naszymi klientami i określonymi metodami płatności lub bankami;

  • Aby zoptymalizować wydajność płatności oraz ulepszyć nasze produkty i usługi;

  • Aby spełniać obowiązujące przepisy i regulacje;

  • Aby przeprowadzać analizy do celów statystycznych, strategicznych i naukowych; oraz

  • Aby chronić naszą platformę, systemy i usługi przed nadużyciami, oszustwami, przestępstwami finansowymi bądź innymi nieuprawnionymi lub nielegalnymi działaniami.

  • Aby przekazywać środki płatnicze Adyen może przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy jest to konieczne, aby dokonać wypłaty środków na rzecz Ciebie lub pobrać środki z Twojego konta.

Jak długo przechowujemy te dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Dane, które zbieramy w celu realizacji transakcji, przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W większości jurysdykcji jest to okres 7 lat od momentu zawarcia danej transakcji, który umożliwia wywiązanie się z naszych obowiązków podatkowych, korporacyjnych i innych zobowiązań ustawowych.

Powyższe okresy przechowywania mogą być dłuższe niż podano, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania tych danych ze względu na jakiekolwiek inne obowiązujące prawo lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy okres, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.

Komu ujawniamy te informacje?

W niektórych jurysdykcjach możemy współpracować z osobami trzecimi, aby móc oferować Ci nasze usługi związane z pozyskiwaniem. Będzie to uzależnione od Twojej lokalizacji, stosowanej metody płatności i zewnętrznego banku emitenta. Twoje dane ujawniamy ponadto sprzedawcy, u którego robisz zakupy oraz, jeśli ma to zastosowanie, używane przez platformę. Możemy również ujawniać niektóre Twoje dane właściwym instytucjom i/lub organom nadzoru, w przypadku gdy jest to wymagane do realizacji naszych zobowiązań jako instytucji finansowej, np. w celu zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

W innym razie nie ujawniamy Twoich danych żadnej osobie trzeciej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę, oraz kiedy jest to konieczne w związku z powyższymi celami lub roszczeniami prawnymi, lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w myśl prawa.