Oświadczenie o ochronie prywatności

Obowiązki w zakresie zgodności

Możesz być klientem Adyen jako sprzedawca, platforma, użytkownik/ podsprzedawca (np. korzystając z naszych usług za pośrednictwem platformy należącej do osób trzecich), posiadacz karty, posiadacz rachunku bankowego dla klientów biznesowych lub dostawca programu kart. Jeśli zarejestrujesz się, aby zostać jednym z naszych klientów, zawierając umowę z Adyen (w tym akceptując nasze warunki ogólne), będziemy gromadzić informacje potrzebne do zawarcia i realizacji umowy z Tobą – w tym Twoje dane kontaktowe, adres, dokumenty tożsamości, informacje podatkowe, zdolność kredytową i szczegóły płatności. Używamy tych informacji, aby skonfigurować dla Ciebie nasze produkty i usługi oraz zapewnić Ci wsparcie, wdrożenie i integrację z naszą platformą. Używamy tych informacji, aby pomóc Ci w konfiguracji ustawień w Strefie Klienta Adyen, usług terenowych terminali POS, instalacji terminali POS w sklepach, odbioru starych lub uszkodzonych terminali POS, a także innych czynności, które należy podjąć w celu zawarcia lub realizacji naszej umowy z Tobą. Twoje dane wykorzystujemy w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zarządzanie naszą wewnętrzną administracją oraz w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, takich jak zapobieganie i wykrywanie oszustw, nasze procesy „Poznaj swojego klienta” i obowiązki podatkowe.

Mamy obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji oraz zapobiegać oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponieważ działamy w sektorze finansowym, nie możemy zaakceptować żadnego klienta bez przeprowadzenia dokładnej kontroli lub bez ustalenia, zbadania i zgłoszenia podejrzanych transakcji, które mają miejsce. Z tego względu, jeśli chcesz zostać jednym z naszych klientów, w okresie trwania naszej umowy będziemy musieli gromadzić aktualne informacje i dokumenty, aby:

 • Zweryfikować Twoją tożsamość;

 • Zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych Twojej firmy;

 • Określić cel i zamierzony charakter Twojej przyszłej relacji biznesowej z nami;

 • Monitorować Twoje działania i transakcje na platformie Adyen, w tym za pomocą zautomatyzowanych systemów, takich jak modele uczenia maszynowego, które wykrywają zagrożenia, wskaźniki i wzorce oszustw oraz weryfikują pochodzenie Twojego kapitału lub aktywów;

 • Sprawdzić, czy reprezentująca Cię osoba fizyczna jest do tego uprawniona (i zweryfikować tożsamość tej osoby);

 • Sprawdzić, czy działasz w imieniu swoim, czy w imieniu osoby trzeciej; oraz

 • Sprawdzić, czy kwalifikujesz się do usług dodatkowych, i przedstawić związaną z tym ofertę.

Aby przeprowadzić powyższe kontrole, przetwarzamy informacje (w tym dane osobowe), które zostały nam przez Ciebie przekazane, a także inne informacje powstałe w wyniku Twojego korzystania z usług Adyen. Może to obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, kopię dokumentu tożsamości, numer identyfikacji podatkowej lub holenderski numer BSN (jeśli jest to wymagane w myśl prawa), dane biometryczne (w tym skan twarzy, nagranie głosu i/lub wideo), adres przedstawiciela prawnego i udziałowców, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w korespondencji między nami, wyciągi bankowe, podpis i wyciąg z dokumentów rejestrowych firmy. Możemy korzystać z usług identyfikacji, screeningu i weryfikacji osób trzecich (w tym agencji sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów lub usługodawców z dziedziny otwartej bankowości) w celu uzyskania pomocy w weryfikacji Twojej tożsamości i dokumentów dostarczonych firmie Adyen. W zależności od usług, z których korzystasz, możemy udostępniać Twoje dane systemom płatności, lokalnym metodom płatności i innym zewnętrznym dostawcom usług.

Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność sektora finansowego, mając na celu wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie nielegalnych działań oraz przestrzeganie naszych zobowiązań dotyczących procedury KYC („poznaj swojego klienta”) i przeciwdziałania praniu pieniędzy, na przykład na mocy holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wft) oraz holenderskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft). Zgodnie z lokalnymi przepisami prawa Adyen może być zobowiązany do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych w celu zbadania i zgłoszenia nietypowych zachowań związanych z transakcjami.

Adyen może wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, podczas inicjowania lub realizacji umowy z Tobą, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub za Twoją zgodą. Jeśli ta decyzja mogłaby mieć skutki prawne lub w inny sposób mieć istotny wpływ na Ciebie, masz prawo zrezygnować z tego rodzaju profilowania, a także masz prawo do uzyskania ingerencji pracownika, wyrażenia swojego stanowiska lub zakwestionowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Adyen przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć Ci usługi zgodnie z dowolną umową zawartą między Tobą a Adyen;

 • Aby zoptymalizować wydajność płatności oraz zapobiegać i wykrywać oszustwa;

 • Aby ulepszać nasze produkty i usługi;

 • Aby spełniać obowiązujące przepisy i regulacje;

 • Aby trenować i wykorzystywać zautomatyzowane systemy, w tym modele uczenia maszynowego;

 • Aby przeprowadzać analizy do celów statystycznych, strategicznych i naukowych;

 • Aby chronić naszą platformę, systemy i usługi przed nadużyciami, oszustwami, przestępstwami finansowymi bądź innymi nieuprawnionymi lub nielegalnymi działaniami, w tym zapobiegać, badać i wykrywać oszustwa (związane z płatnościami) w oparciu o uzasadnione interesy i/lub zgodność z obowiązkami prawnymi; oraz

 • Aby wykorzystywać je do celów sprawozdawczych i szkoleniowych.

Jak długo przechowujemy te dane?

Jeśli jesteś lub stajesz się jednym z naszych klientów, będziemy przechowywać informacje dotyczące naszej relacji biznesowej przez okres 7 lat od momentu wygaśnięcia Twojej umowy z nami lub od momentu odrzucenia przez nas Twojej aplikacji. Dokumenty służące do weryfikacji Twojej tożsamości, w tym identyfikatory biometryczne, przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi przeciwdziałania oszustwom, praniu pieniędzy, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Dane, które zebraliśmy w związku z naszym prawnym obowiązkiem weryfikacji naszych klientów, będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane w myśl prawa – w większości przypadków przez okres 5 lat. Możemy również ujawniać niektóre Twoje dane właściwym instytucjom i/lub organom nadzoru, w przypadku gdy jest to wymagane do realizacji naszych zobowiązań jako instytucji finansowej, np. w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.