Oświadczenie o ochronie prywatności

Inne

Gromadzimy również dane dotyczące korzystania z naszych produktów i usług oraz Twojego konta w Strefie Klienta, w tym dane logowania oraz pytania, zapytania, komentarze i skargi, które wysyłasz lub udostępniasz nam w związku z naszą relacją biznesową. Przetwarzamy te dane, aby móc realizować naszą umowę z Tobą, kontaktując się z Tobą, aby zapewniać Ci wsparcie w razie potrzeby, a także aby zabezpieczać nasze uzasadnione interesy polegające na optymalizacji i ulepszaniu naszych produktów i usług.

Możemy również użyć Twojego (firmowego) adresu e-mail do: informowania Cię na bieżąco o naszych produktach i usługach; dostosowywania ofert do Twoich potrzeb (czyli oferowania produktów i usług podobnych do tych, które już u nas kupiłeś); zapraszania Cię do udziału w ankietach dotyczących naszych produktów lub usług, lub zapraszania Cię na wydarzenia.

W razie potrzeby możemy również przetwarzać wszelkie z powyższych informacji w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów związanych z ochroną naszych praw, np. w związku z roszczeniami prawnymi, oraz kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych. Możemy również przekazać Twoje dane w przypadku reorganizacji firmy lub transakcji biznesowych, takich jak sprzedaż lub upadłość.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje?

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Powyższe okresy przechowywania mogą zostać przedłużone, jeśli jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych na podstawie obowiązującego prawa lub na potrzeby administracji naszej działalności. Jeśli ze względu na nasze uzasadnione interesy polegające na zabezpieczeniu naszych praw będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje przez dłuższy okres, będziemy przechowywać niezbędne informacje w tym celu do czasu rozstrzygnięcia danego roszczenia.