Guider og rapporter

Hvad koster det at tage imod kortbetalinger?

Vi gennemgår, hvad en kortbetaling koster og hvorfor. Lær mere om forskellen mellem inter-change og variabel rente, og hvordan du får et lavere transaktionsgebyr med den rigtige prismodel.

21 februar, 2020
 ·  6 minutter
Vad kostar en kortbetalning?

Sådan får du styr på, hvad kortgebyret går til

Du skal have en indløsningsaftale for at kunne tage imod kortbetaling. Aftalen indgås med en traditionel bank eller en betalingsleverandør med banklicens, som f.eks. Adyen.

Hvor meget du betaler for kortbetalinger, og hvad der indgår i aftalen, afhænger af betalingsleve-randøren. Nogle virksomheder køber en pakke fra en leverandør med terminaler, checkout og indløsningsaftale. Andre virksomheder køber tjenesterne separat for at nedbringe udgifterne. Det er ikke altid helt let at holde styr på, hvad kortgebyret rent faktisk er, og hvad det dækker over.

I denne guide gennemgår vi, hvad et kortgebyr er, og hvordan du kan nedbringe udgifterne til kortbetalinger ved hjælp af tre smarte tips.

Hvad er inkluderet i et kortgebyr?

Det, som kaldes for indløsningsgebyr, kortindløsningsgebyr eller kortgebyr, er egentlig tre forskellige gebyrer samlet i én for at kunne tage imod kortbetalinger. Alle aktører, som er i aktion, når et køb skal gå igennem, tager en lille del af kagen, når et køb gennemføres. Forbrugerens bank tager betaling for, at pengene skal trækkes fra kontoen. Kortnetværket (f.eks. Visa eller Mastercard) tager betaling, fordi deres infrastruktur bruges til at godkende købet. Kortindløseren tager også et gebyr for den tjeneste, de stiller til rådighed, når de kommunikerer med den kortu-dstedende bank og kortnetværket, som derefter laver en udbetaling til virksomheden.

Det er også vigtigt at forstå, at hele kortgebyret ikke styres af ens betalingsleverandør eller bank. Selv om de tager en del af gebyret, så er der faste udgifter, ved at håndtere en kortbe-taling.

Et kortgebyr består af tre dele:

  • Kortindløsningsgebyr: Et gebyr, som debiteres af kortindløseren (dvs. banken, der ud-steder indløsningsaftalen)
  • Kortnetværksgebyret, som debiteres af kortnetværket (f.eks. Visa eller Mastercard)
  • Interchange-gebyret, som debiteres af den kortudstedende bank (dvs. forbrugerens bank)

Alle kortbetalinger koster ikke lige meget

Kortgebyret for kortbetalinger beregnes per transaktion. Dette skyldes, at forskellige transaktio-ner ikke koster lige meget at håndtere for den kortudstedende bank, kortnetværket og kortin-dløseren. Det er tilfældet ved flere transaktioner. Mange ved f.eks. godt, at det koster mere at håndtere visse kreditkort sammenlignet med debetkort, og at forskellige kortnetværk ikke koster det samme.

Når forskellige transaktioner adskiller sig så meget i pris, skyldes detinterchange. Interchange-gebyret er et gebyr, som bliver fastsat af kortnetværket (f.eks.Visa,Mastercard,Amexm.fl.), men som udbetales til forbrugerens bank (den kortudstedende bank). Det er typisk den dyreste del af kortgebyret, og den del der er sværest at forstå. Interchange er kompliceret. Gebyret af-hænger af betalingstypen og betalingskortet (debet, kredit, virksomhedskort osv.). Desuden er interchange-gebyrerne ikke statiske, men bliver opdateret hele tiden.

Læs mere om, hvordan Adyens platform fungerer.

Historisk set har interchange haft et dårligt ry. Store virksomheder med meget volumen har tidli-gere kunnet forhandle sig til lavere gebyrer, mens mindre virksomheder har været tvunget til at betale fuld pris. Der er blevet vedtaget foranstaltninger for at begrænse dette. I dag er interchan-ge mere standardiseret – der er begrænsninger på, hvor høje gebyrerne må være, og gennem-sigtigheden er større.

Gebyrernes størrelse afhænger helt og holdent af, hvilken type transaktion der er tale om, hvil-ket land betalingen gennemføres i, hvilken forretningsmodel du har og flere andre faktorer. Det kan virke forvirrende ved første øjekast, men ved at sætte sig ind i tingene kan du opnå lavere gebyrer. Når det handler om interchange-gebyret, er der altid plads til at reducere omkostninger-ne.

Hvordan kan du opnå et lavere transaktionsgebyr?

Adyen har udarbejdet forskellige måder til, hvordan du kan opnå et lavere interchange-gebyr.

Brug lokal kortindløsning

På samme måde som en mobiloperator tager højere betaling for samtaler i udlandet, så koster det også mere at håndtere køb i andre lande. En kortindløsningsaftale på dit hjemmemarked er ikke altid den bedste løsning til at tage imod betalinger i udlandet.

Det handler om at bruge de rigtige kortindløsningsaftaler for at få et lavere kortgebyr. Hos Adyen kan du indgå en international aftale, men også benytte dig af Adyens lokale licenser. Det betyder, at du får alle fordelene ved lokal indløsning uden at skulle indgå flere forskellige aftaler.

Flixbus har f.eks. mindsket antallet af afbrudte køb med 21 procent ved at bruge Adyens lokale indløsningslicens i USA.

Vælg den rigtige prismodel for at få et lavere kortgebyr

Vi har gennemgået tre forskellige elementer af kortgebyrerne: De der betales til kundens bank, de der betales til virksomhedens bank og de der betales til kortnetværket. Der findes to primære prismodeller til beregning af, hvor billigt eller dyrt det samlede kortgebyr bliver for virksomheden.

Sådan beregnes kortgebyret:

  • Blended pricing
  • Interchange ++

Blended pricingbetyder, at virksomheden betaler et fast gebyr pr. transaktion. Du betaler det samme, uanset om kunderne betaler med en dyr eller billigbetalingsmetode. Modsat er Inter-change ++ en pristrappe, hvor du beregner udgifterne for hver transaktion. Med denne prismodel betaler du i overensstemmelse med, hvordan kunderne handler. Hvis de bruger en dyr beta-lingsmetode, kan udgifterne stige, hvorimod udgifterne kan falde, hvis de bruger en billigere beta-lingsmetode.

Sådan fungerer interchange++

Sådan fungerer interchange++

Lyder det forvirrende? Tænk det på samme måde som boliglånsrenter. Hvis du vælger en fast rente, bliver det nemmere at forudse dine udgifter og planlægge din økonomi. Det kan være eks-tra vigtigt for en husholdning med begrænset økonomisk råderum, hvor en uventet udgift kan være svær at håndtere. En variabel rente er mere uforudsigelig, men betyder også, at du har større mulighed for at påvirke din økonomi ved at flytte dit lån. For den, der har en viden om og sat sig ind i tingene, er en variabel rente ofte en måde at have mere kontrol over sin økonomi på.

Forestil dig, at EU indfører billigere renter for dem med variabel rente. Det bliver billigere for ban-kerne at låne penge ud, men de, der har bundet sig til renten, ligger fast på den samme rente som tidligere. Banken tjener således mere på de fastforrentede lån.

Interchange ++ giver virksomheder mere kontrol over deres transaktionsgebyrer. I Europa har man indført et prisloft på interchange. Det betyder, at de dyreste transaktioner under interchange er blevet billigere. For virksomheder, der bruger blended pricing, mærkes sådanne ændringer sjældent. Besparelsen havner i stedet hos betalingsleverandøren eller indløseren. Med inter-change ++ går besparelsen direkte til virksomheden.

Få del i rabatterne

Interchange-gebyret er forskelligt fra marked til marked. I USA og Australien tilbyder Visa og Ma-stercard lavere gebyrer til virksomheder inden for visse brancher, såsom velgørenhed, rejser, digitale tjenester osv. Den eneste måde at få del i rabatten på, er ved at bruge prismodelleninterchange ++.

Vi tager os af interchange for dig

Interchange er kompliceret og ændrer sig hele tiden. Som kunde hos Adyen slipper du for at hol-de øje med interchange. Vi orienterer alle kunder, når interchange ændres på en måde, der på-virker dem. Da vi altid tager imod betaling medinterchange ++, får du som kunde hos Adyen ad-gang til alle rabatter og prislofter.

Har du brug for hjælp til kortindløsning?

Kontakt os i dag, så vender vi tilbage til dig inden for 36 timer

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning til virksomhedens behov.

Kontakt osSkriv dig op til vores nyhedsbrev

Jeg bekræfter, at jeg har læst Adyens politik om databeskyttelse, og jeg accepterer, at mine oplysninger anvendes i overensstemmelse hermed.