Privacy Statement

Privatumo pareiškimas

Perskaitykite šį privatumo pareiškimą, jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip „Adyen“ ir jos grupės įmonės visame pasaulyje (toliau – „Adyen“ arba mes) renka ir tvarko jūsų asmens duomenis. Šis privatumo pareiškimas taikomas duomenų tvarkymo veiklai, kurioje „Adyen“ veikia kaip duomenų valdytojas.

Mums svarbu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi atidžiai ir kad jūs būtumėte gerai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Šiame privatumo pareiškime nurodoma, kokius duomenis tvarkome, kaip, kodėl ir kiek laiko juos tvarkome, ir informuojama apie jūsų teises į duomenų privatumą.

„Adyen“ pasilieka teisę bet kada atnaujinti savo privatumo pareiškimą. Tokie atnaujinimai bus atliekami ir skelbiami viešai prieinamoje svetainėje https://www.adyen.com/privacy-policy/lit.

Versija, įsigaliojanti nuo 2024 m. birželio 4 d.

Sveiki,

Nuo 2024 m. birželio 4 d atnaujinome savo privatumo pareiškimą. Norėdami perskaityti ankstesnę (2023 m. kovo mėn.) versiją, spauskite čia.

 • Sužinokite daugiau

 • Kai „Adyen“ apdoroja jūsų finansinę operaciją

  „Adyen“ yra mokėjimo paslaugų teikėjas, todėl ji teikia įsigijimo paslaugas savo klientams. Tai reiškia, kad „Adyen“ priima mokėjimus atitinkamo prekybininko vardu ir perveda pirkėjo (jūsų) sumokėtas lėšas. „Adyen“ vaidmuo – prašyti atitinkamos mokėjimo sistemos, pavyzdžiui, „MasterCard“, „Visa“ ar „iDeal“, kad būtų leista atlikti sandorį ir išsiųsti tokį leidimą pirkėjo bankui patvirtinti. Jei bankas duoda leidimą, „Adyen“ apie tai pranešama pagal atitinkamą mokėjimo schemą ir atliekamas mokėjimas prekybininko bankui.

  Kai teikiame tokią aptarnavimo paslaugas savo klientams, tvarkome jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas. Mums svarbu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi atidžiai ir kad jūs būtumėte gerai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

  Tvarkome duomenis, kurių mums reikia, kad galėtume teisėtai teikti aptarnavimo paslaugas mūsų prekybininkams, kurie šiame kontekste paprastai yra internetinės ir fizinės parduotuvės, parduodančios jums prekes ir paslaugas. Tai reiškia, kad gauname jūsų mokėjimą prekybininko vardu ir tvarkome su šiais finansiniais sandoriais susijusius klausimus. Be to, kai prekybininkas nori apmokestinti jūsų kortelę vykdydamas pasikartojantį mokėjimą, bet jūsų kortelė nustojo galioti, „Adyen“ gali prašyti atitinkamos mokėjimo schemos arba peržiūrėti jūsų naujausią kortelės informaciją platformoje „Adyen“, kad padėtų jums atlikti mokėjimą.

  Be to, tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus kaip finansų įstaiga, pvz., stebėti finansinius sandorius, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Dėl šių priežasčių galime rinkti: jūsų debeto arba kredito kortelės numerį (kurį užšifruojame pagal PCI DSS standartus), kortelės galiojimo datą, banko sąskaitos duomenis, įskaitant IBAN ir SWIFT / BIC, sandorio sumą ir valiutą, kuria atliekamas sandoris, sandorio datą, laiką ir vietą bei prekybininko, pas kurį perkate, kategoriją ir ID.

  Jei reikia, mes taip pat galime apdoroti bet kokią aukščiau nurodytą informaciją dėl mūsų teisėto intereso apsaugoti savo juridines teises, pvz., susijusias su teisiniais reikalavimais, ir kai mes turime teisinį įsipareigojimą tvarkyti jūsų informaciją.

  Be to, „Adyen“ tvarko jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais:

  • Teikti paslaugą vadovaujantis sutartimis su klientais ir konkrečiais mokėjimo būdais ar banku;

  • Optimizuoti mokėjimų vykdymą ir tobulinti savo produktus bei paslaugas;

  • Laikytis taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų;

  • Atlikti analizę statistikos, strateginiais ir moksliniais tikslais; ir

  • Apsaugoti mūsų platformą, sistemas ir paslaugas nuo netinkamo naudojimo, sukčiavimo, finansinių nusikaltimų ar kitos neleistinos arba neteisėtos veiklos.

  • Tam, kad būtų pervestos mokėjimo lėšos, „Adyen“ gali tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, kai tai būtina norint jums išmokėti lėšas arba surinkti lėšas iš mūsų sąskaitos.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugome jūsų duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais.

  Duomenis, kuriuos renkame operacijai atlikti, saugome pagal galiojančius įstatymus. Daugelyje jurisdikcijų tai yra 7 metų laikotarpis po atitinkamos operacijos įvykdymo, kad galėtume įvykdyti savo fiskalinius, korporatyvinius ir kitus įstatyminius įsipareigojimus.

  Pirmiau nurodytos saugojimo sąlygos gali būti ilgesnės nei nurodyta, jei mes turime ilgiau saugoti tokius duomenis dėl bet kokių kitų taikomų įstatymų arba kai to reikia mūsų verslo administravimui. Jei mums reikia ilgiau saugoti bet kokią informaciją, kad galėtume apginti teisės aktais nustatytas savo teises, saugosime šiam tikslui reikalingą informaciją iki bus įvykdytas atitinkamas (-i) reikalavimas (-ai).

  Kam atskleidžiame šią informaciją?

  Pagal kai kurių teisės aktų reikalavimus galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad galėtume jums pasiūlyti savo įsigijimo paslaugas. Tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos, naudojamo mokėjimo būdo ir trečiosios šalies išduodančio banko. Be to, jūsų informaciją atskleidžiame prekybininkui, pas kurį apsiperkate, ir, jei reikia, ją naudoja atitinkama platforma. Mes taip pat galime atskleisti tam tikrą jūsų informaciją kompetentingoms institucijoms / reguliavimo institucijoms, jei to reikia, kad būtų laikomasi mūsų, kaip finansų įstaigos, įsipareigojimų, pvz., siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

  Priešingu atveju neatskleisime jūsų informacijos jokiai trečiajai šaliai, nebent mes turime jūsų leidimą, ir kai tai būtina dėl pirmiau nurodytų tikslų arba teisinių reikalavimų, arba kai turime teisinę prievolę tai atlikti.

 • Atitikties įsipareigojimai

  Jūs galite būti „Adyen“ klientu kaip prekybininkas, platformos, naudotojas ir (arba) antrinis prekybininkas (pavyzdžiui, naudodamasis mūsų paslaugomis per trečiosios šalies platformą), kortelės turėtojas, verslo sąskaitos turėtojas arba kortelės programos teikėjas. Jei užsiregistruosite tapti vienu iš mūsų klientų sudarydami sutartį su „Adyen“ (įskaitant sutikimą su mūsų sąlygomis), rinksime informaciją, reikalingą sutarčiai su jumis sudaryti ir vykdyti, įskaitant jūsų kontaktinę informaciją, adresą, tapatybės dokumentus, mokesčių informaciją, kreditingumą ir mokėjimo duomenis. Šią informaciją naudojame jums nustatydami savo produktus ir paslaugas, teikdami palaikymo, įjungimo ir integravimo į mūsų platformą paslaugas. Šią informaciją taip pat naudojame siekdami padėti jums sukonfigūruoti nustatymus „Adyen“ kliento srityje, teikti POS terminalo aptarnavimo vietoje paslaugas, POS terminalų įrengimą parduotuvėse, paimti senus ir (arba) pažeistus POS terminalus ir atlikti kitus veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų sukurta arba vkydoma mūsų sutartį su jumis. Be to, jūsų informaciją naudojame savo teisėtiems interesams, kad galėtume valdyti vidinį administravimą ir vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, pvz., siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir jį aptikti, vykdyti „Pažink savo klientą“ procesus ir mokestinius įsipareigojimus.

  Privalome laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. Kadangi dirbame finansų sektoriuje, negalime priimti nė vieno kliento neatlikę nuodugnių patikrinimų arba nenustatę, neištyrę ir nepranešę apie įtartinas operacijas. Todėl, jei siekiate tapti vienu iš mūsų klientų, vykdydami sutartį turėsime surinkti naujausią informaciją ir dokumentus bei:

  • Patikrinti jūsų tapatybę;

  • Nustatyti galutinius tikruosius jūsų verslo savininkus;

  • Nustatyti jūsų būsimų verslo santykių su mumis tikslą ir numatomą pobūdį;

  • Stebėti jūsų elgesį ir operacijas visoje „Adyen“ platformoje, be kita ko, naudojant automatizuotas sistemas, pvz., mašininio mokymosi modelius, kurie nustato riziką, sukčiavimo rodiklius ir modelius bei tikrina jūsų kapitalo ir (arba) turto kilmę;

  • Patikrinti, ar jums atstovaujantis fizinis asmuo yra kompetentingas tai atlikti (ir patikrinti šio asmens tapatybę);

  • Patikrinti, ar veikiate savo vardu arba trečiosios šalies vardu; ir

  • Patikrinti, ar turite teisę į papildomas paslaugas, ir pateikti atitinkamą pasiūlymą.

  Kad galėtume atlikti pirmiau nurodytus tikrinimus, mes tvarkome informaciją (įskaitant asmens duomenis), kurią mums pateikėte, ir kitą informaciją, sukurtą naudojant „Adyen“ paslaugas. Tai gali apimti jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, tapatybės dokumento kopiją, jūsų mokesčių mokėtojo kodą arba BSN (jei teisiškai reikalaujama), biometrinius duomenis (įskaitant veido nuskaitymą, balso įrašą ir (arba) vaizdo įrašą), jūsų teisinio atstovo ir akcininkų adresą, jūsų banko sąskaitos numerį, informaciją, pateiktą susirašinėjime tarp mūsų, banko išrašus, jūsų parašą ir įmonės registracijos dokumento išrašą. Galime naudotis trečiųjų šalių identifikavimo, nuskaitymo ir tikrinimo paslaugomis (įskaitant kredito duomenų teikimo agentūrų arba atvirosios bankininkystės paslaugų teikėjų paslaugomis), kad padėtų mums patikrinti jūsų tapatybę ir įmonei „Adyen“ pateiktus dokumentus. Priklausomai nuo to, kokiomis paslaugomis naudojatės, jūsų duomenimis galime dalytis su mokėjimo schemomis, vietinių mokėjimo būdų ir kitais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais.

  Naudojame šiuos duomenis siekdami užtikrinti finansų sektoriaus saugumą ir vientisumą, nustatyti ir užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams bei kovoti su jais vadovaujantis teise „Pažinti savo klientą“ ir kovos su pinigų plovimu įsipareigojimais, pavyzdžiui, kaip tai numato Nyderlandų finansų priežiūros įstatymą (Wft) bei Nyderlandų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (Wwft). Pagal vietos įstatymus „Adyen“ gali tekti tvarkyti pirmiau minėtus asmens duomenis siekiant ištirti ir pranešti apie neįprastas operacijas.

  „Adyen“ gali naudoti automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kai sudarome arba vykdome sutartį su jumis, kai tai leidžiama galiojančių įstatymų arba gavus jūsų sutikimą. Jei šis sprendimas turėtų teisinių pasekmių ar kitaip veiktų jus, turite teisę atsisakyti tokio profiliavimo, reikalauti, kad įsitrauktų žmogus, išreikšti savo nuomonę arba užginčyti sprendimą, pagrįstą tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

  „Adyen“ tvarko jūsų asmeninę informaciją šiais tikslais:

  • Teikti jums paslaugas pagal bet kurią tarp Jūsų ir „Adyen“ sudarytą sutartį;

  • Optimizuoti mokėjimų vykdymą, užkirsti kelią sukčiavimui ir jį aptikti;

  • Pagerinti savo produktus ir paslaugas;

  • Laikytis taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų;

  • Mokyti ir naudoti automatizuotas sistemas, įskaitant mašininio mokymosi modelius;

  • Atlikti analizę statistikos, strateginiais ir moksliniais tikslais;

  • Apsaugoti mūsų platformą, sistemas ir paslaugas nuo netinkamo naudojimo, sukčiavimo, finansinių nusikaltimų ar kitos neleistinos ar neteisėtos veiklos, įskaitant sukčiavimo (mokėjimo) prevenciją, tyrimą ir nustatymą, paremtus teisėtais interesais ir (arba) laikantis teisinių įsipareigojimų; ir

  • Ataskaitų teikimo ir mokymo tikslais.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Jei šiuo metu esate ar tapsite vienu iš mūsų klientų, su mūsų verslo santykiais susijusią informaciją saugosime 7 metus po to, kai nutraukiama sutartis tarp mūsų ir jūsų arba iki kol bus atmesta jūsų paraiška. Jūsų tapatybei patikrinti naudojami dokumentai, įskaitant biometrinius identifikatorius, saugomi 5 metus pagal mūsų įsipareigojimus, kuriais siekiama užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui, taip pat pagal kovos su terorizmo finansavimu taisykles. Duomenys, kuriuos surinkome vykdydami teisinį įsipareigojimą tikrinti klientus, bus saugomi tiek laiko, kiek to reikalauja teisės aktai, t. y. dažniausiai 5 metus. Mes taip pat galime atskleisti tam tikrą jūsų informaciją kompetentingoms institucijoms / reguliavimo institucijoms, jei to reikia, kad būtų laikomasi mūsų, kaip finansų įstaigos, įsipareigojimų, pvz., siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

 • Embedded financial products

  Kortelių išdavimas

  Kai turite „Adyen“ išduotą kortelę

  Jei jūs arba jūsų darbdavys užsiregistruosite mūsų Kortelės paslaugoms, galime suteikti jums debeto kortelę, mokėjimo kortelę arba išankstinio mokėjimo kortelę, priklausomai nuo su jūsų kortele susietos sąskaitos tipo (toliau – Kortelės paslaugos) ir pagal jūsų Kortelės programos teikėjo sutartį su „Adyen“. Tvarkysime jūsų asmens duomenis, įskaitant KYC informaciją (pvz., vardą, pavardę ir adresą), kad galėtume jums teikti šias paslaugas. Jūsų vardas, pavardė, adresas ir kortelės duomenys gali būti perduoti kortelių gamintojams, kad jums būtų išduota fizinė kortelė.

  Jei kortelę jums tiesiogiai išduoda vienas iš „Adyen“ banko rėmėjų, mes galime rinkti papildomą asmeninę informaciją, kad įvykdytume KYC įsipareigojimus.

  Pateikus „Adyen“ arba vieno iš „Adyen“ banko rėmėjų išduotą kortelę, „Adyen“ taip pat tvarkys operacijų informaciją, įskaitant jūsų kortelės turėtojo vardą ir pavardę, kortelės numerį ir galiojimo datą.

  Galiausiai, teikdami kortelių paslaugas, galime tvarkyti jūsų informaciją toliau nurodytais tikslais:

  • Vykdomų operacijų tvarkymui ir stebėjimui;

  • Jūsų tapatybės patikrinimui autentiškumo nustatymo tikslais; ir

  • Siekiant pagerinti savo produktus ir paslaugas.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugosime jūsų duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais.

  Duomenis, kuriuos renkame operacijai atlikti, saugome pagal galiojančius įstatymus. Daugelyje jurisdikcijų tai yra 7 metų laikotarpis po atitinkamos operacijos įvykdymo, kad galėtume įvykdyti savo fiskalinius, korporatyvinius ir kitus įstatyminius įsipareigojimus.

  Pirmiau nurodytos saugojimo sąlygos gali būti pratęstos, jei mes turime ilgiau saugoti duomenis dėl taikomų įstatymų arba kai to reikia mūsų verslo administravimui. Jei mums reikia ilgiau saugoti bet kokią informaciją, kad galėtume apginti teisės aktais nustatytas savo teises, saugosime šiam tikslui reikalingą informaciją iki bus įvykdytas atitinkamas (-i) reikalavimas (-ai).

  „Capital“

  Gavus „Adyen“ paskolą arba prekybininko grynųjų pinigų avansą

  Jei esate naudotojas arba antrinis prekiautojas ir esate užsiregistravęs „Adyen Capital“ (finansinis produktas, kurį „Adyen“ siūlo savo platformos klientams), galite gauti „Adyen“ paskolą arba prekybininko grynųjų pinigų avansą, priklausomai nuo jūsų buvimo vietos. Tam, kad galėtų jums pasiūlyti šiuos produktus, „Adyen“ turės iš jūsų surinkti KYC informaciją.

  Siekiant nustatyti, ar atitinkate „Adyen Capital“ reikalavimus, iš pradžių patikrinsime, kaip naudojatės „Adyen“ produktais ir paslaugomis, įskaitant dabartinę ir numatomą pardavimų apimtį. Nustatydami atitiktį reikalavimams, galime remtis kliento vidiniais kredito patikrinimais ir atitikties patikromis ir (arba) rinkti papildomą informaciją. Šis procesas gali apimti automatizuotą sprendimų priėmimą, kuris pagal tam tikrus privatumo įstatymus gali apimti profiliavimą. Turite teisę atsisakyti tokio profiliavimo. Atkreipkite dėmesį, kad atsisakę profiliavimo, nebegalėsite naudotis „Adyen Capital“. Daugiau informacijos apie šias teises ir apie tai, kaip jų atsisakyti, rasite skyriuje „Jūsų asmeninės teisės“.

  Suteikus „Adyen Capital“, „Adyen“ tvarkys informaciją apie operacijas, sudarytas iš tokių paskolų arba prekybininko grynųjų pinigų avanso. Tokia informacija gali būti dalijamasi su „Adyen“ klientu.

  Jei ir kai tai yra būtina, jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama trečiosioms šalims, kad jos galėtų teikti jums mūsų produktus ir paslaugas, arba išieškojimo agentūroms.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugome jūsų duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais.

  Duomenis, kuriuos renkame operacijai atlikti, saugome pagal galiojančius įstatymus. Daugelyje jurisdikcijų tai yra 7 metų laikotarpis po atitinkamos operacijos įvykdymo, kad galėtume įvykdyti savo fiskalinius, korporatyvinius ir kitus įstatyminius įsipareigojimus.

  Pirmiau nurodytos saugojimo sąlygos gali būti pratęstos, jei mes turime ilgiau saugoti duomenis dėl taikomų įstatymų arba kai to reikia mūsų verslo administravimui. Jei mums reikia ilgiau saugoti bet kokią informaciją, kad galėtume apginti teisės aktais nustatytas savo teises, saugosime šiam tikslui reikalingą informaciją iki bus įvykdytas atitinkamas (-i) reikalavimas (-ai).

  Verslo sąskaita

  Kai gaunate „Adyen“ išduotą verslo sąskaitą

  Jei pateikiate prašymą „Adyen“ dėl verslo sąskaitos, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, pvz., vardą, pavardę, adresą, įmonės pavadinimą ir adresą, kad suteiktume jums verslo sąskaitą. Be to, galime rinkti papildomą asmeninę informaciją, kad galėtume įvykdyti KYC ar kitus atitikties įsipareigojimus. Norėdama atlikti bet kokias su jūsų verslo sąskaita susijusias paslaugas, „Adyen“ tvarkys visą su verslo sąskaita susijusią informaciją, sąskaitos finansavimą, taip pat su verslo sąskaita susietą sąskaitos ir maršruto numerį.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugome jūsų duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais. Pagal daugumą teisės aktų privalome saugoti banko sąskaitos operacijų įrašus 7 metus.

  Pirmiau nurodytos saugojimo sąlygos gali būti pratęstos, jei mes turime ilgiau saugoti duomenis dėl taikomų įstatymų arba kai to reikia mūsų verslo administravimui. Jei mums reikia ilgiau saugoti bet kokią informaciją, kad galėtume apginti teisės aktais nustatytas savo teises, saugosime šiam tikslui reikalingą informaciją iki bus įvykdytas atitinkamas (-i) reikalavimas (-ai).

 • Saugumas „Adyen“

  Esame įsipareigoję užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, todėl įgyvendinome veiksmingas priemones. Siekdami užkirsti kelią neįgaliotiems žmonėms ar šalims prieiti prie jūsų duomenų, įdiegėme įvairias technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti informaciją, kurią mes tvarkome. Tai apima:

  1. Saugumo programa, politika ir personalas:

  Vykdome informacijos saugumo programą, kad nustatytume riziką ir įgyvendintume atitinkamas kontrolės priemones. Ši programa reguliariai peržiūrima, kad būtų užtikrintas nuolatinis veiksmingumas ir tikslumas. Turime visą darbo dieną dirbančią informacijos saugumo komandą, atsakingą už mūsų saugumo stebėjimą, priežiūrą ir nuolatinį tobulinimą. Turime tinkamą ir veiksmingą informacijos saugumo politiką ir procedūras, kurios yra labai svarbios siekiant laikytis atitinkamų taisyklių.

  2. Auditai ir sertifikatai:

  Atliekame nepriklausomą saugumo ir atitikties kontrolės priemonių patikrinimą, kad galėtume įgyvendinti reguliavimo ir politikos tikslus. Dabartiniai „Adyen“ informacijos saugumo nepriklausomų trečiųjų šalių auditai apima:

  1. Mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standartą (PCI-DSS) PCI DSS – tai informacijos saugumo ir geriausios verslo praktikos gairių rinkinys, kuriuo siekiama nustatyti „minimalų saugumo standartą“ klientų mokėjimo kortelių informacijai apsaugoti. „Adyen“ bent kartą per metus atlieka trečiosios šalies auditą, kad patvirtintų mūsų produkto ir mokėjimo platformos atitiktį PCI-DSS reikalavimams.

  2. Sistemų ir organizacijų kontrolė 2 (SOC 2), 2 tipas SOC 2 – tai ataskaita, parengta remiantis Amerikos sertifikuotų viešųjų buhalterių instituto (AICPA) Audito standartų valdybos (angl. „Auditing Standards Board“) galiojančiais Patikimumo paslaugų kriterijais (angl. „Trust Services Criteria“, TSC). Šios ataskaitos tikslas – įvertinti „Adyen“ informacines sistemas, susijusias su saugumu, prieinamumu, konfidencialumu ir privatumu. „Adyen“ bent kartą per metus atliekamas trečiosios šalies auditas, kurio metu pateikiama ataskaita apie mūsų kontrolės priemonių struktūros tinkamumą ir veikimo efektyvumą.

  3. Prieigos kontrolė ir privilegijų valdymas:

  Administracinę prieigą prie savo gamybos sistemų suteikiame tik patvirtintiems darbuotojams. Įdarbinus mūsų patvirtintus darbuotojus, jiems suteikiami unikalūs ID ir įgaliojimai. Atleidus patvirtintus darbuotojus arba kilus įtarimui, kad tokie įgaliojimai yra pažeisti, administracinė prieiga panaikinama. Prieigos teisės ir lygiai yra pagrįsti mūsų darbuotojų darbo funkcijomis ir vaidmenimis bei saugumo koncepcijomis „mažiausios teisės“ ir „būtina žinoti“, siekiant užtikrinti, kad prieigos teisės atitiktų nustatytas pareigas.

  4. Duomenų šifravimas:

  Duomenis šifruojame ir perduodami juos per savo naudotojo sąsajas ar API (naudodami TLS ar panašias technologijas) internetu.

  5. Saugumo stebėsena ir reagavimas į incidentus:

  Esame įdiegę incidentų valdymo procesą, skirtą saugumo įvykiams, kurie gali turėti įtakos mūsų sistemų ar duomenų konfidencialumui, vientisumui ar prieinamumui. Šis procesas apima nustatytą reagavimo laiką, per kurį „Adyen“ turi informuoti atitinkamas šalis. Šiame procese nurodomos veiksmų kryptys, pranešimo, eskalavimo, padarinių sušvelninimo ir dokumentavimo procedūros. Reagavimo į incidentus programa apima visą parą kasdien veikiančias centralizuotas stebėjimo sistemas ir budinčius darbuotojus, kurie reaguoja į saugumo incidentus.

  6. Fizinis saugumas:

  Mūsų fizinėse darbo vietose, pvz., duomenų centruose, yra įdiegtos kontrolės priemonės, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai fizinei prieigai. Tai apima: Apsaugos patikros punktai, autentiškumo nustatymas su ženkleliais (arba biometriniais duomenimis), privalomas lankytojų registravimas ir vaizdo stebėjimas.

  7. Tinklo valdymas ir saugumas:

  Mes laikomės pramoninių standartų ir saugios tinklo architektūros, kurią palaiko pakankamas dažnių juostos plotis ir nereikalinga tinklo infrastruktūra, kad būtų sumažintas bet kokio atskiro komponento gedimo poveikis. Mūsų saugumo komanda naudoja pramoninius standartus atitinkančius įrankius, kad apsisaugotų nuo žinomos įprastos neautorizuotos tinklo veiklos, stebi saugumo patarimų sąrašus, ieškodama pažeidžiamumų, ir reguliariai atlieka išorinį pažeidžiamumų tikrinimą ir auditą.

  8. Saugumas mūsų kūrimo procese

  Mūsų produktai ir mūsų mokėjimo platforma yra suprojektuoti ir sukurti atsižvelgiant į pramonėje apibrėžtą saugumo ir privatumo praktiką. Taikome dokumentuotą produktų kūrimo ciklą, vadinamą saugiu programinės įrangos kūrimo ciklu (angl. „Secure Software Development Lifecycle“, SSDLC), kuriame taikomi oficialūs kūrimo principai.

 • Rinkodara

  Kaip tvarkome duomenis mūsų naujienlaiškio ir rinkodaros tikslais

  Galite užsiregistruoti, kad gautumėte rinkodaros pranešimus (pvz., mūsų naujienlaiškį), asmeninius pranešimus, kuriais siekiama užmegzti verslo santykius, arba kvietimus į renginius, pateikdami savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą mūsų svetainėje esančioje registracijos formoje. Užpildydami šią formą sutinkate gauti mūsų naujienlaiškius, kvietimus į renginius ir kitus susijusius rinkodaros pranešimus. Šių el. laiškų prenumeratos galite bet kada atsisakyti laikydamiesi atitinkamame pranešime pateiktų nurodymų.

  Jei esate vienas iš mūsų prekybininkų, galime susisiekti su jumis dėl atitinkamų produktų ar paslaugų, remdamiesi mūsų teisėtu interesu plėtoti mūsų verslą. Tai galime padaryti kreipdamiesi į jus el. paštu, užmegzdami ryšį su jumis „LinkedIn“ ir (arba) siųsdami jums pranešimus platformoje „LinkedIn“. Jei dar nesate vienu iš mūsų prekybininkų, susisieksime tik su jumis su pasiūlymais ar norėdami informuoti apie mūsų produktus ar paslaugas. Kai šiais tikslais susisiekiame su jumis el. paštu, jūs turite galimybę atsisakyti vadovaudamiesi el. laiške pateiktomis instrukcijomis arba susisiekti su mumis naudojant toliau pateiktus kontaktus („Susisiekti su mumis“). Mūsų veiksmams bus taikomi jūsų šalies įstatymuose numatyti apribojimai.

  Taip pat galite atsisiųsti turinį, pvz., dokumentaciją ir tyrimų ataskaitas iš mūsų svetainės, naudodami šiam tikslui skirtas formas. Renkame duomenis, kuriuos pateikiate formoje, įskaitant jūsų vardą, pavardę, įmonę, šalį ir el. pašto adresą. Tvarkome duomenis, kuriuos pateikiate šioje formoje, siekdami teisėto intereso stebėti, kas atsisiunčia mūsų turinį, ir tam, kad siųstume atitinkamus rinkodaros pranešimus.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugome jūsų informaciją, kurią apdorojame, nes užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškius, arba kad sutikote gauti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas ar pasiūlymus, kol nuspręsite, kad nenorėtumėte gauti šių laiškų.

  Kai susisiekiate su mumis arba prašote mūsų susisiekti su jumis

  Mūsų svetainėje galite tiesiogiai susisiekti su mumis ir paprašyti, kad su jumis susisiektume dėl bet kokių jūsų klausimų, užklausų, (pagalbos) prašymų, komentarų ar skundų. Be to, galite užpildyti paraišką tapti prekybininku ar partneriu arba užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta bandomoji paskyra. Kai tai atliksite, rinksime informaciją, kurią pateikiate, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, kontaktinius duomenis, priežastį, dėl kurios susisiekiate su mumis, patvirtinimą, kad nesate robotas ir kitą informaciją, kurią nuspręsite mums pateikti. Taip pat galite susisiekti su mumis paskambindami mums arba el. paštu naudodami, pvz., mūsų svetainėje nurodytą kontaktinę informaciją. Jei taip padarysite, rinksime jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir bet kokią kitą reikiamą informaciją, kad galėtume jums toliau padėti ir (arba) susisiekti su jumis. Kai kalbate su mumis telefonu, mes taip pat galime apdoroti ir įrašyti jūsų pokalbius su „Adyen“ darbuotojais. Jūsų telefoninių pokalbių įrašai bus tvarkomi kokybės užtikrinimo ir mokymo tikslais, susijusiais su jūsų naudojimusi mūsų produktais ir paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome su jūsų sutikimu, kad galėtume padėti jums tinkamai naudotis mūsų produktais ir paslaugomis, taip pat tobulinti ir optimizuoti savo paslaugas.

  Naudojame aukščiau nurodytus duomenis siekdami atsakyti į jūsų klausimą, komentarą ar skundą, atsakyti į jūsų užklausas ir (palaikymo) prašymus bei įvertinti jūsų paraišką tapti klientu ar partneriu. Todėl šiuos duomenis naudojame sudaryti su jumis ir vykdyti mūsų (ateityje) sutartį su jumis bei mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, kad būtų galima toliau bendradarbiauti su jumis. Taip pat naudojame aukščiau pateiktus duomenis mūsų teisėtiems interesams vykdyti verslą su jumis ir valdyti mūsų įmonės vidinį administravimą, mokymo tikslais, sudarant ir vykdant mūsų sutartį su jumis, dėl mūsų teisėto intereso atlikti rinkodaros tyrimus, kad galėtume pagerinti savo produktus ir paslaugas bei galėtume pasiūlyti savo (būsimiems) klientams pritaikytus produktus ir paslaugas.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Visų jūsų klausimų, pastabų ar (palaikymo) prašymų, kuriuos mums pateikėte, duomenis saugome tik tol, kol pagrįstai to reikia pirmiau išvardytais tikslais arba kiek to reikalauja mūsų įsipareigojimai dėl duomenų saugojimo.

 • Svetainė

  Jums naršant mūsų svetainėje, apdorojame jūsų IP adresą, interneto naršyklės ir įrenginio tipą, vietos duomenis ir informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bei programėle, įskaitant tuos puslapius, kuriuose lankėtės, kaip patekote į mūsų svetainę, jūsų apsilankymo laiką ir trukmę bei kalbos nuostatas.

  Šiuos duomenis naudojame mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai, įskaitant programinių klaidų taisymą, kad būtų galima pristatyti jums turinį ir DDOS rizikos mažinimą, pagerinti mūsų svetainę bei atlikti statistinę analizę, skirtą svetainei optimizuoti ir pagerinti. Taip pat naudojame šią informaciją asmeniniams jūsų poreikiams pritaikytiems pasiūlymams ir rodiniams teikti, prieš tai gavus jūsų sutikimą.

  Renkame šiuos duomenis naudodami slapukus ir panašius metodus, įskaitant žymes / indikatorius ir „JavaScript“. Daugiau informacijos apie šiuos metodus galite rasti mūsųslapukų politikoje.

  Kai renkame informaciją apie tai, kaip jūs naudojate mūsų svetainę, pavyzdžiui, kuriuose nukreipimo puslapiuose lankotės ir kuriuos elementus peržiūrite. Tai darome siekdami nustatyti, kaip galėtume geriausiai jums teikti savo paslaugas. Pavyzdžiui, jei apie mūsų produktus ir paslaugas skaitysite mūsų svetainėje, mes galime klasifikuoti jus kaip vartotoją ar svetainės lankytoją, kuris domisi mūsų produktais ir paslaugomis, taigi ir kaip potencialų „Adyen“ klientą. Remdamiesi auditorija, kuriai manome, kad jūs priklausote, galime, pavyzdžiui, susisiekti su jumis ir pateikti pasiūlymus apie mūsų produktus ir paslaugas, jei gavome jūsų sutikimą tai daryti ir atsižvelgdami į apribojimus, numatytus jūsų šalyje galiojančių įstatymų.

  Kad galėtumėte tiksliau įvertinti, kuriai auditorijai, kuriai jūs priklausote, ir kaip galite perskaityti mūsų slapukų politikoje, taip pat naudojame sekimo slapukus. Šie slapukai seka informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ir kokiose kitose svetainėse lankotės, pavyzdžiui, kad galėtume rodyti mūsų produktų ir paslaugų, kurios, kaip manome, gali jus sudominti, reklamą. Šiuos sekimo ir (arba) nukreipimo slapukus įrašome tik gavę išankstinį jūsų sutikimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos stebėjimo slapukus, peržiūrėkite mūsų slapukų politiką.

  Savo svetainėje galime paprašyti jūsų pateikti atsiliepimą apie konkretų puslapį, kuriame lankotės. Pateikdami atsiliepimus galite pasirinktinai nurodyti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Šią informaciją galime naudoti norėdami susisiekti su jumis asmeniškai.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugosime jūsų duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais.

  Pavyzdžiui, duomenys apie jūsų apsilankymą (-us) mūsų svetainėje bus saugomi, kol baigsis jūsų naudojimo ar naršymo sesija, išskyrus atvejus, kai duomenų rinkimas susijęs su pirmiau nurodytais analitiniais ir rinkodaros tikslais. Tokiais atvejais jūsų informaciją saugome 1 metus po jos surinkimo.

  Socialinės žiniasklaidos mygtukai

  Savo svetainėje naudojame socialinių tinklų, tokių kaip „Facebook“, „LinkedIn“ ir „X“, žymas. Šias žymas galėsite atpažinti iš jų logotipų. Mūsų žymos yra sekimo taškai, kurie siunčia naudotojo elgseną atgal į tinklą (-us). Sekimo taškai veiks tik tada, jei sutiksite su mūsų slapukų pareiškimu.

  Neturime jokios įtakos, kokius duomenis šie teikėjai renka iš jūsų, ir mes taip pat nežinome jų duomenų tvarkymo aprėpčių. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie jų vykdomą duomenų apdorojimą, tai galite rasti atitinkamose šių paslaugų teikėjų privatumo politikose.

 • Kita

  Taip pat renkame duomenis apie mūsų produktų ir paslaugų naudojimą bei jūsų klientų srities paskyrą, įskaitant jūsų prisijungimo duomenis, taip pat klausimus, užklausas, komentarus ir skundus, kuriuos siunčiate ar bendrinate su mumis, kai tai susiję su mūsų verslo santykiais. Mes tvarkome šiuos duomenis, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus jums, sekdami jus ir teikdami jums paramą, kai tai yra būtina, bei užtikrindami savo teisėtus interesus, kad galėtume optimizuoti ir tobulinti savo produktus bei paslaugas.

  Mes taip pat galime naudoti jūsų (įmonės) el. pašto adresą: nuolat atnaujinti savo produktus ir paslaugas; pritaikyti jums pasiūlymus pagal jūsų poreikius (t. y. siūlyti panašius produktus ir paslaugas, kurias jau įsigijote iš mūsų); kviesti jus dalyvauti apklausose apie mūsų produktus ir paslaugas; arba pakviesti jus į renginius.

  Jei reikia, mes taip pat galime apdoroti bet kurią iš jūsų aukščiau nurodytų informaciją dėl mūsų teisėto intereso apsaugoti savo juridines teises, pvz., susijusias su teisiniais reikalavimais, ir kai mes turime teisinį įsipareigojimą tvarkyti jūsų informaciją. Taip pat galime perduoti jūsų duomenis įmonės reorganizavimo arba verslo sandorių, pvz., pardavimo ar bankroto atveju.

  Kaip ilgai saugome jūsų informacija?

  Saugosime jūsų duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais.

  Pirmiau nurodytos saugojimo sąlygos gali būti ilgesnės, jei duomenis turime saugoti ilgiau, kai tai numato taikomi įstatymai arba kai to reikia mūsų verslui administruoti. Jei mums reikia ilgiau saugoti bet kokią informaciją, kad galėtume apginti teisės aktais nustatytas savo teises, saugosime šiam tikslui reikalingą informaciją iki bus įvykdytas atitinkamas (-i) reikalavimas (-ai).

 • Sukčiavimas

  Kai prekybininkai naudoja mūsų sukčiavimo aptikimo paslaugas

  „Adyen“ siūlo savo klientams įvairių rūšių sukčiavimo aptikimo paslaugas. Teikdama kai kurias sukčiavimo aptikimo paslaugas, „Adyen“ veikia kaip duomenų tvarkytojas prekybininkų vardu ir vadovaudamasi jų nurodymais. Peržiūrėkite mūsų prekybininkų privatumo politikas, kuriose rasite daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  Vykdant veiklą, susijusią su sukčiavimo nustatymu, prevencija ir stebėsena, kai „Adyen“ veikia kaip duomenų valdytojas, gali būti naudojama tokia informacija (įskaitant, be apribojimų): sandorių duomenys (pvz., kortelės numeris ir kortelės turėtojo vardas bei pavardė); el. pašto adresas; vietos duomenys; IP adresas; informacija apie ginčytinus sandorius; informacija apie patvirtintą sukčiavimą; pardavėjo informacija; įrenginio pirštų antspaudai; ir unikalus (-i) identifikatorius (-ai).

  „Adyen“ naudoja jūsų asmens duomenis, kad apsaugotų jus nuo sukčiavimo ar nesankcionuotų sandorių ir užkirstų kelią sukčiavimui ir stebėtų sukčiavimo atvejus visoje „Adyen“ platformoje. Be to, „Adyen“ yra teisiškai įpareigota užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Tai apima sukčiavimo aptikimą, kai prekybininkai teikia mokėjimo duomenimis, arba informaciją apie sukčiavimą iš kitų trečiųjų šalių, pvz., išduodančių bankų, įsigyjančių asmenų ar mokėjimo sistemų.

  Be to, „Adyen“ tvarko ir kaupia jūsų asmens duomenis, kad sukurtų ir galėtų naudoti modelius ar kitus metodus, kuriais būtų galima tiksliai nustatyti, numatyti, užkirsti kelią sukčiavimui ir jį sumažinti visoje „Adyen“ platformoje visame pasaulyje. Šie modeliai ar kiti metodai gali būti naudojami siekiant pasiūlyti su sukčiavimo aptikimu susijusius produktus ir paslaugas mūsų prekybininkams.

  Neviršijant įstatymuose numatytų automatizuotų sprendimų priėmimo taikymo ribų, kai naudojami šie sukčiavimo aptikimo modeliai ir (arba) kiti metodai, prekybininkai gali priimti sprendimus, ar suteikti jums prieigą prie produkto ar paslaugos ir (arba) leisti atlikti sandorį. Daugiau informacijos rasite čia.

  Kaip ilgai saugome šiuos duomenis?

  Saugosime duomenis tik tol, kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytais tikslais.

 • Slapukai

  Naudojame slapukus ir panašius metodus, pavyzdžiui, taškus, kurie yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų įrenginyje. Slapukų naudojimas yra būdas užtikrinti, kad mūsų svetainė būtų nuolat tobulinama, o tai yra mūsų rinkodaros strategijų optimizavimo priemonė. Kad galėtume tai padaryti, naudojame tik būtinus našumo ir funkcinius slapukus, kad svetainė veiktų, taip pat tikslinimo ir socialinės žiniasklaidos slapukus, kurie padeda mums pasiekti tinkamą auditoriją ir efektyviai rodyti reklamą. Kai kurie iš šių slapukų seka jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir apsilankymus kitose svetainėse bei leidžia mums rodyti jums reklamas, kai naršote kitose svetainėse.

  Peržiūrėkite mūsųslapukų politiką, kad galėtumėte gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą.