Nyheter och uppdateringar

Hur marknadsavdelningar kan dra nytta av betalningsdata

Upptäck hur företag med flera säljkanaler använder betalningsdata för att driva personaliserad marknadsföring och öka kundlojaliteten.

7 augusti, 2023
 ·  6 minuter

För många konsumenter innebär köpresan att först söka efter en produkt online och senare köpa den i butik. Eftersom kunder vanligtvis inte identifierar sig i butik, har företag ofta fel uppfattning om var deras kunder befinner sig i sin köpresa. Som ett resultat av detta riktar de sig ofta till kunder med onlineannonser för produkter som kunden redan har köpt. 82 % av alla köp inom detaljhandeln sker i fysiska butiker och som en följd fattar många företag beslut med ofullständig data, utifrån deras utbud av kanaler. Trots deras ansträngningar att samla in mer information i butik, till exempel genom att uppmana kunder att identifiera sig genom appar, kämpar många återförsäljare fortfarande med att koppla beteendet i butik till kunders onlineprofiler. Som ett resultat av detta allokerar marknadsförare sina budgetar med begränsad insyn i det faktiska kundbeteendet, och fångar endast upp onlinetransaktioner på rätt sätt.

Data Connect for Marketing hjälper er att lösa problemet. Funktionen kopplar samman transaktioner över alla kanaler med hjälp av en unik samling datapunkter för identifiering och skapar registrerade, heltäckande kundprofiler, vilket gör att ni enkelt kan få tillgång till insikter om era kunder och känna igen dem i alla era kanaler. Detta hjälper er att fatta välgrundade beslut, allokera marknadsföringsresurser på ett optimalt sätt och leverera enhetliga upplevelser i dagens komplexa handel.

Fullständiga kundprofiler med unik betalningsdata

Många detaljhandlare förlitar sig på sina kundklubbar eller tredjepartsdata för att få bättre förståelse för sina kunder och deras transaktioner över olika kanaler. Men båda alternativen har sina begränsningar.

Kunder har inte alltid tid att registrera sig som medlem eftersom de ofta ses som ett extra steg i betalningen. Dessutom erbjuder inte alla återförsäljare kundklubbar och alla kunder registrerar sig inte för dem som finns.

Som ett alternativ kan företag köpa tredjepartsdata för att komplettera sina egna brister på kundinsikter, men sådana tjänster levererar generiska insikter om en bred målgrupp och kan inte ge er en detaljerad överblick för en specifik kunds köpbeteende.

Data Connect ger företag möjligheten att nyttja förstahandsdata från sina betalningar för att bygga fullständiga kundprofiler och skapa marknadsföringsstrategier med hjälp av korrekta och tillräckliga insikter. Med hjälp av betaldata kan företag hitta länkar mellan tidigare oidentifierade transaktioner till kunder, få unika insikter över flera kanaler och skapa mer värde, samtidigt som kundernas integritet säkerställs.

Adyen uppfyller alla regulatoriska krav för datahantering, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR) och branschpraxis för Payment Card Industry (PCI). Därför kan företag använda förstahandsdata (i detta fallet betaldata) och på ett säkert sätt förbättra kundupplevelsen med Data Connect for Marketing.

Tre sätt som Data Connect optimerar er marknadsföring

Data Connect ger er en heltäckande överblick på era kunder och hjälper er att identifiera en kunds livstidsvärde (Customer lifetime value, CLV), rikta in marknadsföringsresurser på kunder bättre och bygga lojalitet.

Identifiera kundens livstidsvärde

CLV är ett avgörande nyckeltal när man utformar strategier för kundförvärv. Budgetar för förvärv och lönsamhet beräknas utifrån kundernas köpresor. För att förstå hur mycket ni bör spendera på att skaffa en kund måste ni först veta vad de är värda. Det värdet blir nästan omöjligt att beräkna om ni inte vet hur mycket era kunder handlar i butik.

CLV används för att identifiera kunder med högt värde och utveckla strategier för att behålla dem över den livstiden. Utan rätt data finns det en risk för att man räknar fel med sin CLV. Det kan leda till dåligt allokerade resurser och förlorade intäkter eftersom företag kan komma att investera mindre i att skaffa eller behålla värdefulla kunder, vilket resulterar i högre churn och förlorade möjligheter till nya intäkter. Alternativt kan företag komma att investera för mycket i mindre värdefulla kunder.

Detta var utmaningen för en av våra globala kunder inom restaurangsektorn. Endast 15% av deras transaktioner i butik var kopplade till registrerade kundprofiler. Med Data Connect for Marketing kunde de koppla ihop 2 miljoner oidentifierade transaktioner till registrerade kundprofiler, vilket förbättrade deras kundkännedom med 48% samtidigt som det hjälpte dem att identifiera dessa kunders riktiga CLV.

Segmentera och nå ut till era kunder bättre

Företag behöver förstå sina kunder så mycket som möjligt för att skapa relevanta kampanjer som bygger långsiktiga relationer. Företagen som vinner kampen om kunderna är oftast de som segmenterar sina kunder korrekt och förstår vem de säljer till.

Med hjälp av betaldata kan ni säkerställa att er marknadsföringsbudget går till rätt annonser riktade mot rätt personer. 

En av våra europeiska kunder inom mode, med butiker i över tio länder, använde tidigare tredjepartsdata för sin kundsegmentering. De grupperade sina kunder i VIPs (köpstarka kunder) och kunder som sannolikt kommer att churna. Med Data Connect insåg de att andelen kunder som sannolikt skulle churna var 13,9 % istället för 4 % som de tidigare beräknat. Med hänsyn till denna insikt startade man en kampanj för att behålla dessa kunder, vilket resulterade i att många av de utvalda kunderna blev aktiva shoppare igen.

Data Connect har även hjälpt AWWG, modekoncernen bakom globala varumärken som Pepe Jeans London, Hackett och Façonnable med att skapa heltäckande kundprofiler som förenklar arbetet med att segmentera kunder inför olika kampanjer.

Med en komplett uppsättning datapunkter kan ni optimera er annonsering och erbjuda era kunder personliga upplevelser. Kunder som redan har köpt en specifik produkt i butik kan identifieras och uteslutas från retargeting-kampanjer online för samma produkt. Istället kan ni marknadsföra andra produkter gentemot dessa kunder. På så vis ökar ni konverteringen eftersom den marknadsföring som tas emot riktar in sig på produkter som kunderna faktiskt vill ha.

Kundklubben kunden vill ha

I osäkra tider blir kundlojalitet viktigare än någonsin. Under 2022 upplevde 42% av detaljhandeln minskad kundlojalitet som ett resultat av stigande inflation och faktumet att man inte erbjöd de produkter och tjänster som kunderna faktiskt vill ha.

Att skapa och driva starka lojalitetsprogram är svårt, särskilt när företag kämpar med att identifiera lojala kunder i butik och istället måste förlita sig på otillräcklig data för att erbjuda personliga upplevelser.

Data Connect är ett bra tillägg i lojalitetsprogrammet eftersom tjänsten hjälper er att skapa heltäckande kundprofiler över alla kanaler. Data Connect samlar all betaldata på ett ställe. Det gör det enkelt att förstå och följa kundbeteende och belöna kund med lojalitetspoäng, oavsett om köpet är online eller i butik. Tjänsten erbjuder följande  fördelar:

  • Spara år på arbetet med att förstå kunder: Ni kan se tillbaka till 1 mars 2020 och retroaktivt lägga till transaktioner i kundprofiler. Detta innebär att en kund kan registrera sig för ett lojalitetsprogram idag och alla deras tidigare transaktioner kommer att läggas till i deras profil.

  • Koncentrera kunder med flera medlemskap och registrerade konton: Ni kan identifiera och eliminera dubbletter relaterade till samma kund. Detta ger er en mer exakt och konsoliderad bild av er kundbas, och undviker överflödig data och potentiell förvirring.

AWWG använde Data Connect för att få en djupare förståelse för sina kunder och kunna skapa heltäckande kundprofiler:

Från transaktioner till kundprofiler

Data Connect for Marketing tar företagens förståelse för kunderna till nästa nivå med heltäckande kundprofiler som skapar mer värde på kort och lång sikt.

En heltäckande överblick av kunder är bara värdefull när ni använder den för att leverera överlägsna kundupplevelser. Data Connect for Marketing integreras med era marknadsföringslösningar, exempelvis ert Customer Relationship Management-verktyg (CRM) eller Customer Data Platform (CDP), genom en plug-and-play-integrering. Detta gör att ni enkelt kan skapa handling av dessa insikter och uppnå er ambitioner snabbare.

Redo att ta er marknadsföring till nästa nivå med hjälp av betaldata? Läs mer om Data Connect for Marketing.


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.