Kundberättelser

Adyen och Zuora får prenumerationstjänster att växa

Tillsammans med Subscribed Institute har Adyens partner Zuora forskat kring den framväxande prenumerationsekonomin. Forskningen visar att sättet som kunderna betalar på kan hjälpa prenumerationstjänsterna att öka sina intäkter och minska kundbortfall. Här förklarar vi Adyens roll i det hela.

10 januari, 2021
 ·  4 minuter
Kundcase med Zuora

Subscribed Institute är en tankesmedja inriktad på prenumerationsekonomi. Genom Subscribed Institute samlas företagsledare och branschexperter för att studera den snabbt växande affärsmodellen.

På kort tid har flera företag medprenumerationstjänsterlanserats i olika branscher och på olika marknader. Affärsmodeller som bygger på återkommande betalningar är numera vanliga – framför allt inom detaljhandeln samt restaurang- och musikbranschen.

checkout hos prenumerationstjänster

Zuoras index för prenumerationstjänster

I rapportenSubscription Economy IndexTM har Zuora tagit fram ett branschindex för företag inom prenumerationsekonomin. Bara de senaste åtta åren har prenumerationsbaserade tjänster ökat sin omsättning med över 400 procent globalt.

Den senaste rapporten från Zuora ”Subscription Impact report: COVID-19”, konstaterar att prenumerationsekonomin står stadigt. Ett utdrag ur statistiken visar att 50,4 procent av företagen har ett oförändrat antal prenumeranter, 18,3 procent av företagen uppger att tillväxten av prenumeranter ökar snabbt, 17,1 procent ser en långsam tillväxt och 14,2 procent är i en uppstartsfas.

Ny trend: Köp utan att äga

En ny typ av konsumtion, där människor vill använda produkter och tjänster snarare än att äga själva har blivit allt mer populär. Det finns även ett intresse av att minska antalet inköp genom att istället prenumerera på tjänster och produkter. I vår konsumentundersökningRetailbarometernsom utförts under 2020 uppger 19 procent av svenska konsumenter att de i högre utsträckning kommer att använda prenumerationstjänster för att minska antal köptillfällen efter covid-19-pandemin.

Att betala på sitt sätt

Kunder vill ha frihet och flexibilitet, även när det gäller betalningar. Därför behöver företag som vill attrahera och behålla kunder också kunna erbjuda ett brett utbud avbetalningsmetoder– så att kunderna kan betala på det sätt som passar dem bäst.

Det vanligaste sättet att ta betalt för prenumerationstjänster är genom återkommande betalningar, vilket kan vara en utmanande betalningsmodell eftersom det innebär att produkten behöver säljas in till kunden en gång till. En framgångsfaktor här är att göra det så enkelt som möjligt för kunden att betala – vilket inte alltid är lätt med en mängd olika valutor och betalsätt att välja på.

Så hur kan ett företag undvika att konsumenten behöver göra nya val vid varje köptillfälle? Med Adyen är det enkelt, vi kan erbjuda ett brett utbud av betalningsmetoder och automatisera betalningen. På så sätt kan företaget säkra upp både kunder och tillväxt.

Återkommande betalningar med Adyen

Adyen erbjuder ett enkelt och säkert sätt att sköta återkommande betalningar. Dels har vi ett stort utbud av betalningsmetoder, dels minskar vi antalet uteblivna betalningar genom en autonom uppdateringslogik. Vi håller även koll på ovanliga köpbeteenden för att identifiera försök till bedrägeri.

Fler betalningsmetoder ökar tillväxt

En av studierna från Zuora ochSubscribed Institutevisar att det finns ett positivt samband mellan ett stortutbud av betalningsmetoderoch företagets tillväxt.

Fler betalningsmetoder bidrar till ökade intäkter

Zuora integration

Företag som accepterar fler betalningsmetoder ser ökade intäkter.

The Subscribed Institute, Zuora

Att låta kunderna betala på sitt sätt minskar motståndet för nya kunder att registrera sig och tycks korrelera med ökad tillväxt. Företag somaccepterarfler än fembetalningsmetoderväxer i genomsnitt 4 procent snabbare än företag som accepterar tre eller färre betalningsmetoder

Fler betalningsmetoder förebygger kundbortfall

Företag som erbjuder fler betalningsmetoder tappar färre kunder.

The Subscribed Institute, Zuora

Fler betalningsmetoder resulterar i att fler kunder genomför sina köp. Enligt undersökningen har företag som erbjuder fler än fem betalningsmetoder ett kundbortfall på 28 procent, medan företag som erbjuder tre eller färre betalningsmetoder har ett kundbortfall på 33 procent. En skillnad på 5 procent.

Lokal, enkel och kundanpassad betalning

Att ta betalt är en kritisk aspekt för alla företag, kanske särskilt för prenumerationstjänster eftersom modellen kräver återkommande betalningar. För att undvika kundtapp vid betalningstillfället ska betalningen vara så lokal, friktionsfri och kundanpassad som möjligt.

Företag som tillgodoser sina kunders behov genom att erbjuda flera betalningsmetoder får ofta en positiv utveckling med en tillströmning av nya prenumeranter och ökade intäkter. Omvänt gäller för företag som inte erbjuder sina kunder flexibilitet i betalningen. De löper en större risk att tappa befintliga prenumeranter – utan att kunna attrahera nya. Det är avgörande för företag att förstå vikten av att tillgodose kundernas önskemål när det kommer till betalningen. Utan den insikten blir det i värsta fall inga affärer.

Ta reda på mer om hur du kan förbättra din prenumerationstjänst

Återkommande betalningar med AdyenAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.