Policies and disclaimer

Privatumo pareiškimas

Perskaitykite šį privatumo pareiškimą, jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip „Adyen“ ir jos grupės įmonės visame pasaulyje (toliau – „Adyen“ arba „mes“) renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis.

Mums svarbu, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rūpestingai ir kad jūs būtumėte gerai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Parašėme šį privatumo pareiškimą, kad jus informuotume, kokius duomenis tvarkome, kaip, kodėl ir kiek laiko tai darome bei pateiktume jums informaciją apie jūsų teises.

Kai lankotės „Adyen“ interneto svetainėje, priklausančioje „Adyen“, vedate su mumis korespondenciją, esate vienas iš mūsų klientų (arba atliekate veiksmus norėdami tokiu tapti) ar partnerių, ir kai apdorojame sandorį, kuriame esate gavėjas, mes, kaip duomenų valdytojai, tvarkome jūsų asmens duomenis.

Versija, įsigaliojanti nuo 2022 m. balandžio mėnesio.

Sveiki!

Nuo 2022​ ​m. balandžio 8​ d. yra atnaujintas mūsų privatumo pareiškimas! Atlikome kelis pakeitimus, kad įtrauktume naujus „Adyen“ produktus ir paslaugas, ir laikytumėmės privatumo įsipareigojimų už EEE ribų (atitinkančių pasaulinius privatumo reikalavimus).

Norėdami matyti senesnę (2021​ m. sausis) versiją, spustelėkite čia.

 • „Adyen“ – kas tai?

  „Adyen“ yra mokėjimo technologijų įmonė, veikianti pagal bankininkystės licenciją. Tai reiškia, kad „Adyen“ savo klientams teikia mokėjimo ir finansines paslaugas, kurios apima mokėjimus savo klientams ir platformoms naudojant kredito kortelę, banko pervedimą ir kitus mokėjimo būdus, kortelės išdavimą, (prekybinių) banko sąskaitų paslaugų teikimą, sukčiavimo aptikimo paslaugas ir kitas paslaugas savo klientams. Atkreipkite dėmesį, kad Olandijos centrinis bankas, vadovaudamasis Olandijos įstatymais, prižiūri įmonę „Adyen N.V.“ kaip reguliuojamą banką.

 • Kada, kodėl ir kaip tvarkome jūsų duomenis?

 • Kaip ilgai saugome jūsų informacija?

  Mes visada saugome jūsų duomenis kol mums to pagrįstai reikia pirmiau nurodytiems tikslams įgyvendinti.

  Pirmiau nurodytos saugojimo sąlygos gali būti ilgesnės, jei duomenis turime saugoti ilgiau, kai tai numato taikomi įstatymai arba kai to reikia mūsų verslui administruoti. Jei mums reikia ilgiau saugoti bet kokią informaciją, kad galėtume apginti teisės aktais nustatytas savo teises, saugosime šiam tikslui reikalingą informaciją iki bus įvykdytas atitinkamas (-i) reikalavimas (-ai).

 • Socialinės žiniasklaidos mygtukai

  Savo svetainėje naudojame socialinės žiniasklaidos tinklų, pvz., „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Twitter“, papildinius. Jūs galite atpažinti šiuos papildinius pagal jų logotipus. Taip pat naudojame papildinius įdėtiesiems vaizdo leistuvams, kuriuos galite rasti mūsų svetainėje. Mūsų papildiniai nerenka asmens duomenų apie jus, nebent paspausite ant šių logotipų ar vaizdo įrašų. Jei paspausite ant jų, aktyvinami papildiniai ir automatiškai perduoda duomenis papildinio teikėjui.

  Neturime jokios įtakos, kokius duomenis šie teikėjai renka iš jūsų, ir mes taip pat nežinome jų duomenų tvarkymo aprėpčių. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie jų vykdomą duomenų apdorojimą, tai galite rasti atitinkamose privatumo politikose šių paslaugų teikėjų svetainėse.

 • Slapukai

  Naudojame slapukus ir panašius metodus, pavyzdžiui, žymes / indikatorius ir „JavaScript“. Tai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų įrenginyje. Slapukų naudojimas yra būdas užtikrinti, kad mūsų svetainė būtų nuolat tobulinama, atitiktų jūsų poreikius ir galėtų būti naudojama kaip priemonė mūsų rinkodaros strategijai optimizuoti. Kad galėtume tai atlikti, naudojame funkcinius slapukus, kad svetainė veiktų, taip pat rinkodaros slapukus, kurie padeda mums naudoti tikslinę rinkodarą tinkamiems žmonėms ir rodyti jiems reklamas. Kai kurie iš šių slapukų seka jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir apsilankymus kitose svetainėse bei leidžia mums rodyti jums reklamas, kai naršote kitose svetainėse.

  Peržiūrėkite mūsų slapukų politiką, kad galėtumėte gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą.

  • Su kuo dalijamės šia informacija?

   Mums reikia trečiųjų šalių pagalbos, kad galėtume jums pasiūlyti savo svetainę, produktus bei paslaugas. Jei reikia, dalysimės jūsų informacija su mūsų paslaugų teikėjais ir profesionaliais patarėjais (pvz., IT paslaugų teikėjais, KYC partneriais, CRM teikėjais, rinkodaros palaikymo teikėjais (pvz., mūsų socialinės žiniasklaidos paskyras tvarkančiomis agentūromis), socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjais, pvz., „LinkedIn“, analitikais, klientų paslaugų teikėjais, verslo plėtros paslaugų ir teisinių paslaugų teikėjais). Sudarėme sutartis su mūsų paslaugų teikėjais, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis.

   Jei mūsų verslas parduodamas ar integruojamas į kitą verslą, jūsų duomenys bus atskleisti mūsų patarėjams ir visiems būsimiems pirkėjo patarėjams bei bus perduoti naujiems verslo savininkams.

   Priešingu atveju nesidalinsime jūsų informacija su jokia trečiąja šalimi, nebent turime jūsų leidimą (pvz., jei norime pasidalyti savo informacija su kita grupės įmone jos įtraukimo tikslais), kai tai yra būtina pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti arba kai tai numato teisiniai reikalavimai, arba kai turime teisinę prievolę tai atlikti.

 • Kaip saugome jūsų duomenis?

  Esame įsipareigoję užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl ėmėmės veiksmų šiuo atžvilgiu. Siekdami užkirsti kelią neįgaliotiems žmonėms ar šalims prieiti prie jūsų duomenų, įdiegėme įvairias technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti informaciją, kurią mes tvarkome.

 • Kur mes perduodame šią informaciją?

  Tam tikra mums atsiųsta informacija gali būti dalijamasi su kitomis „Adyen“ grupės įmonėmis, nepriklausančiomis Europos ekonominei erdvei (EEE), kai tai būtina pirmiau minėtiems tikslams įvykdyti. Šios šalys apima šalis, kuriose vykdome veiklą (sąrašą galite rasti čia). Tai apima šalis, kuriose yra dalis mūsų paslaugų teikėjų, pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose.

  Siekdami apsaugoti jūsų duomenis, kai jie perduodami į EEE nepriklausančias šalis, įgyvendinome atitinkamas apsaugos priemones. Kai perduodame duomenis mūsų „Adyen“ grupės įmonėms, šie perdavimai yra apsaugoti grupės vidine sutartimi, apimančioje standartines sutarties sąlygas (daugiau skaitykite čia). JAV paslaugų teikėjams ir kitiems paslaugų teikėjams, esantiems už EEE ribų, pasitikime standartinėmis sutarčių sąlygomis. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šias apsaugos priemones, galite susisiekti su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija („Susisiekti su mumis“).

 • Jūsų teisės

  Jūs turite teisę nesutikti su mūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. Taip pat galite paprašyti mūsų peržiūrėti savo informaciją arba paprašyti šios informacijos kopijos. Jūs taip pat galite paprašyti, kad pataisytume arba ištrintume tam tikrus duomenis, apribotume jūsų duomenų tvarkymą, arba galite paprašyti mūsų perduoti tam tikrą šios informacijos dalį kitoms organizacijoms. Kai kuriais atvejais galite nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu ir tais atvejais, kai prašėme jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis, bet kuriuo metu galite atšaukti šį sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad „Adyen“ tvarko sutikimo atšaukimo įrašą, kad užtikrintume, jog mes į jus nesikreipsime ateityje.

  Kai tvarkome jūsų duomenis savo teisėtiems interesams užtikrinti, galite susisiekti su mumis, jei norite daugiau informacijos apie tai.

  Tačiau yra keletas išimčių šioms teisėms. Pvz., neturėsime galimybės ištrinti jūsų duomenų, jei mes pagal įstatymus esame įpareigoti juos saugoti, arba jei duomenų laikymas susijęs su sutartimi, kuri buvo sudaryta su jumis. Taip pat gali būti atsisakyta suteikti prieigą prie jūsų duomenų, jei informacijos pateikimas atskleistų asmeninę informaciją apie kitą asmenį arba jei mes teisiškai negalime atskleisti tokios informacijos.

  Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktą informaciją.

 • Susisiekimas su mumis, klausimai ir skundai

  Čia galite pateikti prašymą susipažinti su duomenimis arba juos ištrinti.

  Arba, klausimai, komentarai ar skundai dėl šio privatumo pranešimo ir jūsų asmens duomenų tvarkymo yra laukiami ir gali būti adresuojami mūsų DAP adresu dpo@adyen.com arba Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Olandija.

  Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę kreiptis į šalies, kurioje gyvenate ar dirbate, ar šalies, kurioje esame, duomenų apsaugos instituciją.

  • Rezidentai, gyvenantys už EEE ribų

   Atkreipkite dėmesį, kad „Adyen“ tvarkys naudotojų, gyvenančių už EEE ribų, asmens duomenis pagal BDAR ir taikomus vietos privatumo įstatymus.

   Pavyzdžiui, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (toliau – LGPD) taikomas Brazilijoje gyvenančių naudotojų asmens duomenų tvarkymui, o Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (toliau – CCPA) taikomas Kalifornijoje gyvenančių naudotojų asmeninės informacijos tvarkymui.

   Aukščiau (ir mūsų slapukų politikoje) atskleidėme apie jus surinktos asmeninės informacijos kategorijas ir konkrečius atvejus, taip pat išsamiai nurodėme šaltinių, iš kurių ta informacija renkama, kategorijas, informacijos rinkimo verslo tikslus ir trečiųjų šalių, su kuriomis dalijamasi informacija, kategorijas. 

   Atkreipkite dėmesį, kad „Adyen“ neatskleidžia jūsų asmens informacijos kitoms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais ir mes neparduodame jūsų asmens informacijos. Jei tai padarėme, „Adyen“ suteiks jums teisę nedalyvauti tokiame pardavime, kaip tai numatyta CCPA.

   Susisiekite čia kad pateiktumėte prašymą pirmiau nurodytai informacijai gauti arba paprašytumėte ištrinti iš jūsų surinktą asmeninę informaciją; šiems veiksmams bus taikomi apribojimai pagal galiojančius vietos privatumo įstatymus ir technines galimybes.

   Jei taip pat norite sužinoti trečiųjų šalių, su kuriomis jūsų asmens duomenys bendrinami, kontaktinius duomenis, jų duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų tvarkymo būdą, kaip galite susisiekti su tokia trečiąja šalimi, kad galėtumėte naudotis savo duomenų privatumo teisėmis, susisiekite el. paštu dpo@adyen.com arba lgpd@adyen.com (jei gyvenate Brazilijoje).