Vad är Interchange++?

Allt ni behöver veta om prismodellen Interchange++

Interchange++ är en typ av prissättning som är vanligast i Europa och USA. Det är tillgängligt för betalningar som görs med Visa och Mastercard och erbjuder större transparens än andra pristyper genom att visa en mer detaljerad specifikation av era kostnader.

Hur fungerar Interchange++ ?

När en korttransaktion hanteras av en inlösare finns det tre olika kostnadskomponenter.

- Förmedlingsavgiften som går till den kortutgivande banken
- Nätverksavgiften som går till Visa eller Mastercard (första plustecknet) 
- Inlösarens avgift (andra plustecknet)

Hur bestäms dessa avgifter?

Nätverksavgifter och förmedlingsavgifter beräknas med hjälp av variabler såsom kortnivå (platinum/standard), handlarens och kortutgivarens nationalitet, handlarens nivå, transaktionstyp (checkout/POS-betalningar) med mera.

Avgifterna sätts av kortnätverken Visa och Mastercard och är reglerade i vissa länder.

Inlösarens avgifter sätts av Adyen och bestäms av den månatliga kortvolymen, från 0,60 % per transaktion.

Transparent prissättning för företag av alla storlekar

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?