Se mer

Stockholm · april 10, 2024

Svenskar handlar för över 17 miljarder via sociala medier

Den årliga rapporten, Retailbarometern 2024, visar att svenskarna spenderade 17,3 miljarder kronor på att köpa produkter genom sociala medieplattformar under 2023. Drygt var tredje svensk (36 %) har handlat via sociala medier det senaste året. Tre av fem (64 %) av dessa köpare är kvinnor.

Social Commerce

I det digitala samhället är det viktigare än någonsin att ha tillgång till butiker online. Adyens årliga undersökning, Retailbarometern 2024, som baseras på intervjuer med 500 svenska handlare och 2029 svenska konsumenter, visar att nästan hälften (48 %) av de svenska butikerna ökat sina intäkter efter att de började sälja online. Men svenskarnas shopping online börjar ta nya former genom sociala medier.

"Svenska handlare har sedan länge känt till värdet av att erbjuda sina kunder både fysiska- och online-butiker för att öka sina intäkter. Men nu ser vi att sociala medier växer fram som ett tredje ben i mixen för ökad lönsamhet. Sociala medier är inte bara värdefullt ur ett marknadsföringsperspektiv utan även som ett verktyg för ens checkout", säger Tobias Lindh, vd Adyen Norden & Baltikum.

Retailbarometern 2024 visar att det är särskilt unga köpare som dras till att blanda sin sociala närvaro på nätet med shopping. Inom åldersspannet 16-29 har varannan svensk handlat en produkt de har hittat genom sitt flöde på sociala medier. Men svenskar mellan 30-49 år ligger inte långt efter. Strax under hälften av populationen har under det senaste året handlat på sociala medier. För åldersgruppen 59-77 år, har endast en av fem handlat via sociala medier det senaste året.

Ladda ner Retailbarometern 2024 här.

Vad är Social Commerce?

Social Commerce innebär försäljning och marknadsföring av produkter via sociala medier. Det möjliggör för konsumenter att göra inköp direkt på ett socialt nätverk eller leder dem till ett ’showroom’ på plattformen, alternativ en e-handelsplats för att slutföra sitt köp. Social Commerce innefattar även handel mellan privatpersoner via sociala medier, som exempelvis Facebook Marketplace.

Om Retailbarometern 2024

Adyens Retailbarometer 2024 är en global kartläggning av handelns drivkrafter, förhoppningar, strategier och investeringar för 2024 och framåt. Rapporten baseras på en undersökning av 13 000 handlare och 38 000 konsumenter från Sverige och 25 andra marknader med målet att hjälpa handlare med investeringar och beslutsfattande som leder till mer konverteringar och nöjdare kunder. I Sverige har 2029 konsumenter besvarat undersökningen och sammanlagt 500 företag.

Konsumentinsikter

  • Undersökningsföretaget Censuswide frågade 38 151 konsumenter i Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike I alla länder finns ett nationellt representativt urval.

  • Undersökningen genomfördes: 15 januari - 29 januari 2024.

Företagsinsikter

  • Undersökningsföretaget Census Wide frågade 13 177 företag i Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. På varje marknad tillfrågades 500 företag med fokus på större och växande bolag. Enskilda näringsidkare exkluderades från undersökningen.

  • Undersökningen genomfördes: 15 januari - 1 februari 2024.

Om Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) är fintech-plattformen som används av många av världens ledande företag. Genom att erbjuda end-to-end-betalningar, datadrivna insikter och finansiella produkter i en och samma, globalt fungerande lösning, hjälper Adyen företag att nå sina mål snabbare. Adyen har kontor i flera olika länder och arbetar med företag som H&M, Spotify, Apoteket, Reitan Convenience och Elgiganten.