Kundberättelser

Vestiaire Collective: redo för PSD2

Så blev den globala marknadsplatsen Vestiaire Collective fullt kompatibel med PSD2 och maximerade konverteringarna.

7 januari, 2022
 ·  5 minuter
Woman with clothes and bags

Från den 1 januari 2021 gäller det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) inom hela det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Innan dess kunde handlarna välja om de ville aktivera stark autentisering eller inte. Nu har beslutet istället lagts på den kortutgivande banken. I Frankrike tog Banque de France fram en migreringsplan som löpte till april 2021. Den uppmuntrade handlarna att gradvis röra sig mot efterlevnad. Planen innebar en stor logistisk utmaning för handlarna och påverkade kundkonverteringen.

Vi pratade med Jordan Fresco, Payments Lead på Vestiaire Collective, om företagets efterlevnadsplan och vad han anser är PSPn's roll i att maximera framgångsrika transaktioner under PSD2.

PSD2 påverkan på konvertering

Vestiaire Collective grundades 2009 och är en franskmarknadsplatsspecialiserad på exklusiv second hand-försäljning av mode. De autentiserar alla varor som säljs. Marknadsplatsen finns i över 80 länder i Europa, Amerika, Sydost- och Nordostasien. Communityn består av fler än 11 miljoner registrerade användare.

Värdet i varje varukorg är högt, omkring 300 euro, och kravet på att implementera nya regler omstark autentiseringhar gett upphov till olika utmaningar. Den största utmaningen var att begränsa autentiseringens negativa påverkan på köp och att reducera antalet övergivna varukorgar.

  • Hos Vestiaire Collective är andel slutförda köp efter en SCA-begäran (stark kundautentisering) omkring 50 % på mobiltelefoner och 75 % på datorer.
  • På den franska marknaden var, i januari 2021, autentiseringsgraden (autentiseringsgrad avser andelen köp som kräver autentisering eller kundautentisering) 65 % på mobiltelefoner medan övergivandegraden låg på 20 %.
Vestiaire hemsida

Jordan Fresco berättar: "För oss är utmaningen med PSD2- och 3DS2-protokollen att bevara betalningsupplevelsen för användarna och säkerställa att den är smidig i alla led." När PSD2 trädde i kraft insåg Vestiaire Collective hur komplicerat det var: "Vi hade inte tid att hantera komplexiteten hos PSD2. Vi skulle ha behövt ett mycket omfattande betalningsteam för att kunna hantera det på egen hand." Företaget tog hjälp av Adyen för att hantera hela efterlevnadsprocessen.

Integrera 3DS2: en svår utmaning med en enkel lösning

Vestiaire Collective har haft Adyen som samarbetspartner sedan 2015. Och den nya betalningssidan lanserades i mitten av 2020. Webbplatsen migrerades först till Adyens nya API-sida för checkout, och integrerade därefter 3DS2 på sajten och i apparna.

Vestiaire checkout

Adyen utvecklade en egen intern 3DS-server så att kunderna skulle kunna använda en och samma plattform. Det betydde att Adyens starka autentiseringsprotokoll eller SCA protokoll integrerades i Vestiaire Collectives checkout-API och i deras mobilappar via SDK:er (programutvecklingspaket). Jordan Fresco berättar: "Vi hade ett nära samarbete med Adyen-teamet angående konfigurationen av 3D Secure 2 för att säkerställa att användarna skulle påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Det här innebär till exempel en automatisk övergång till 3D Secure 1 om 3D Secure 2 inte svarar bra, liksom flera andra detaljer som Adyen tar hand om för att begränsa effekterna på konverteringsraden."

Inom EES har alla nationella tillsynsmyndigheter skapat egna migreringsplaner, vilket kan göra det svårt att sålla vad som är relevant. Men det behöver inte Vestiaire Collective fundera på: "Teamen från Adyen såg till att handlarna inte behövde oroa sig för sådana problem."

Man uppnådde fullständig PSD2-kompatibilitet under julveckan, några dagar före den europeiska deadlinen. Jordan Fresco berättar: "Det var en utmaning för oss. Vi trodde att vi hamnat på efterkälken men till sist kunde vi, med Adyens hjälp, nå våra mål.''

Vestiaire Collectives bästa tips för att maximera konverteringen

Starka autentiseringsbegäranden som leder till misslyckade kortbetalningar måste inte innebära övergivna transaktioner. Vestiaire Collective kan vinna tillbaka vissa av köpen tack vare de olikabetalningsmetodersom Adyen erbjuder: "PayPalär ett smart alternativ för att säkra köpen. Sedan januari har vi kunnat se ett positivt samband mellan avvisade starka autentiseringar och konvertering genomPayPal, som är den populäraste back-up-metoden för kort.” Vestiaire Collective ser också en övergång tillApple Paypå iOS för mobiler – ett tecken på attdigitala plånböckerblir allt mer populära.

Inom EES förekommer stora skillnader vad gäller starka autentiseringskrav. För Vestiaire Collective kan autentiseringsgraden i Frankrike uppgå till 65 % på mobiltelefoner, medan den i andra länder som Spanien, Österrike och Irland ligger mellan 20 % och 50 %. Det är viktigt att ha en strategi för varje marknad. Jordan Fresco förklarar: "Jag skulle uppmana handlare som använder 3DS2 att vara proaktiva och analysera varje lands resultat och att samarbeta med betaltjänstleverantören för att fatta de bästa besluten." I januari, i samband med ett trafikproblem relaterat till den nya 3DS2-infrastrukturen i Spanien, såg vi snabbt till att Vestiaire Collective fick en automatisk övergång till 3DS1 för att säkra försäljningen.

Kvinna med paket

“Det ligger i handlarnas intresse att ha ett nära samarbete med sin betaltjänstleverantör, för att ha kapacitet att reagera snabbt och effektivt.”

Jordan Fresco, Payments Lead, Vestiaire Collective

När det gäller stark autentisering funderar Vestiaire Collective på om andra regioner kommer att implementera liknande regler som PSD2. Det är en befogad undran. Men tack vare Adyens internationella verksamhet kommer marknadsplatsen alltid att kunna få hjälp med att övervinna nya utmaningar – och få stöd för sin tillväxt. Jordan Fresco fortsätter: "Adyens styrka ligger i deras förmåga att förenkla betalningsacceptansen för detaljhandlare. De får allt att verka enkelt. Dessutom är de proaktiva när det gäller att integrera den senaste lagstiftningen eller nya betalningsmetoder världen över. De är bra på att utveckla produkter som har verkligt mervärde."

Med hjälp av Adyen kunde Vestiaire Collective garantera fullständig efterlevnad av de nya standarderna enligt PSD2. Och minimera effekterna av de nya reglerna om stark autentisering på företagets konverteringsgrad. Graden på andel slutförda köp ökar och marknadsplatsen kan nu tryggt bemöta nya betalningsbestämmelser i andra delar av världen.

Kontakta oss

Vi återkommer inom 36 timmar

Kontakta ossAnmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.