Guider och rapporter

Guide: allt om kreditlagen

I den här guiden går vi igenom hur kreditlagen påverkar e-handeln och besvarar vanliga frågor. Går det att dela upp kortfälten? (spoiler alert: ja, det gör det).

5 januari, 2021
 ·  4 minuter
Kreditlagen

Vad innebär lagen om presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online?

Den 27 mars 2020 gick detnya lagförslagetför hurbetalningsmetoderska presenteras iCheckouten igenom.

Kärt barn har många namn heter det och det gäller även i det här fallet. Lagen om presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online har kallats både kreditlagen och kassalagen.

Den nya lagen reglerar hur olika betalmedel får presenteras icheckouten. Hela 18 procent av de svenska hushållens skulder beror på obetalda krediter. För att ändra detta vill lagen begränsa hur kreditalternativ får presenteras.

Enkelt sett kan den sammanfattas på följande sätt:

  • Kreditalternativ (t.ex faktura, delbetalning, kreditkort) får inte presenteras överst om det inte är det enda betalsättet i checkouten
  • Kreditalternativ (t.ex faktura, delbetalning, kreditkort) får inte vara förifyllda
  • Kreditalternativ får inte marknadsföras med rabatter eller dylikt (t.ex "fem procent rabatt när du betalar med faktura")

Hur ska man utforma sin checkout?

Adyen har tagit fram riktlinjer för hur lagen kan tolkas så att man kan bygga om sin checkout. Vi kommer att uppdatera blogginlägget löpande för att lyfta de senaste rekommendationerna från regeringen och tillsynsmyndigheterna.

Efersom Adyen inte styr över hur handlare utformar sitt front-end har vi tagit fram rekommendationer för e-handlare och e-handelsplattformar som vi gör tillgängliga i vår produkt. Som e-handlare är det därför viktigt att man anpassar sin e-handel.

Syftet med lagen är att undvika att konsumenter tar ut en oplanerad kredit. Det är klokt att komma ihåg detta huvudsyfte och tillämpa det i sin checkout.

Inte erbjuda kreditalternativ överst eller förifyllt

Kredit är enligt lagen alla betalsätt där pengarna inte dras direkt från kundens konto. Exempel på betalsätt som innebär en kredit är faktura, delbetalning och kreditkort.

Faktura och kreditkort kommer inte kunna presenteras först

Faktura och kreditkort kommer inte kunna presenteras först

För att följa lagen ska man undvika att sätta kreditalternativ överst eller ha det förifyllt, såvida man inte enbart erbjuder kredit i sincheckout. Undvik att erbjuda faktura, delbetalning eller kreditkort överst i checkouten.

Dela upp korten på rätt sätt

I Sverige är kortbetalning det allra vanligaste betalsättet. Om man erbjuder kort i sincheckoutså tar man mest sannolikt emot både debet- och kreditkort. De flesta kortköp görs med debetkort, vilket är ett direktbetalningsalternativ. Maestro, Visa Electron, Vpay, Visa och Mastercard är alla exempel på debetkort som förekommer i Sverige.

Enligt lagen behöver en uppdelning mellan debet- och kreditkort göras om man önskar att presentera kort överst, men lagen är inte specifik i hur en uppdelning ska se ut eller fungera tekniskt.  Adyen erbjuder därför flera olika sätt att dela upp korten.

Se till att inte kalla betalningsmetoden kreditkort, utan gör det tydligt var debet gäller.

Det har debatterats kraftigt kring korten och hur uppdelningen ska ske. Är det ens möjlig? Svaret är ja. Med Adyen kan man presentera ett debetkortfält först, och därefter presentera ett kreditkortsfält.

Kredit är enligt lagen alla betalsätt där pengarna inte dras direkt från kundens konto. Exempel på betalsätt som innebär en kredit är faktura, delbetalning och kreditkort.

Lagen fokuserar på presentationen av betalsätt, men det kan även vara viktigt att fundera på hur betendeet kommer se ut i praktiken. Tekniskt är det möjligt att t.ex. blockera kreditkortsköp från att gå igenom i ett debetkortfält men av konverteringsskäl tillåta att debetkort går igenom på kreditraden. 

Dela upp kortfälten

Av konverteringsskäl eller brist på tekniska resurser kan handlare vilja skapa ett tydligare UX mot kunden, som i vissa fall kanske inte har kunskap om huruvida kortet är ett debet- eller kreditkort.

Detta kan implementeras på en mängd olika sätt, t.ex. genom att man delar upp korten genom att benämna dem "debet- eller kreditkort" och använder kortloggor för att tydligt visa vilka kort som erbjuds där debetkort presenteras först.

Uppdelning av kort med loggor

Presentera ett direktbetalningsalternativ först

Vi rekommenderar att man presenterar ett debetalternativ först, exempelvis debetkort eller Swish. Därefter kan man erbjuda olika kreditalternativ.

Även om lagen finns till för att reglera hur kredit presenteras kan det vara bra att komma ihåg att inget betalsätt förbjuds. De behöver bara visas i en annan ordning. Exempel på direktbetalningsalternativ är Swish, Trustly och debetkort.

Exakt hur dessa implementeras är upp till varje e-handlare, så länge de är i linje med Adyens rekommendationer. 

Presentera ett direktbetalningsalternativ först

Debet eller kredit? Så kategoriseras betalsätten

BetalsättFörklaringKan betalsättet presenteras först?
DebetkortDebetkort är ett bankkort där pengarna debiteras direkt från kontot och är idag det vanligaste sättet att betala på. Exempel på debetkort är Mastercard, Maestro, Visa , Visa Electron och Vpay.Ja
KreditkortNamnet kommer från det faktum att kortet är förenat med en kredit hos den kortutgivande banken, vilken kan betalas av antingen i sin helhet, eller i poster. Adyen erbjuder kreditkort som American Express, UnionPay, Diners Club, Discover credit och JCB m.fl.Nej
FakturaEn faktura innebär att konsumenten beställer en vara, tar ut en kredit och betalar vid ett senare tillfälle, vanligen 14 dagar. Adyen erbjuder faktura med Klarna.Nej
DelbetalningEn delbetalning innebär att konsumenten beställer en vara, tar ut en kredit och betalar av varan i poster. Adyen erbjuder delbetalning med Klarna.Nej
DirektbetalningEn direktbetalning innebär att konsumenten för över pengar direkt från sin bank till företaget de handlar från. Adyen erbjuder direktbetalning med Swish och Trustly.Ja
Mobil plånbokEn mobil plånbok fungerar genom att konsumenten kopplar sitt kort eller laddar upp en summa på ett mobilt betalsätt. Efter det kan de betala genom mobilen. Exempel på detta är Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay.Nej, dessa betalsätt kan vara både debet och kredit men det går inte att göra detta tydligt mot konsument.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Lagen utgår från att betalningsleverantören har ett övergripande ansvar för att ge e-handlaren möjlighet till efterlevnad. Men lagen poängterar också att betalningsleverantören inte alltid har möjlighet att kontrollera den ordning som betalsätten presenteras i. Därför är det upp till e-handlaren eller e-handelsplattformen att följa rekommendationerna.

Lagen poängterar också att betalningsleverantören inte alltid har möjlighet att kontrollera den ordning som betalsätten presenteras i.

Kreditlagen har två tillsynsmyndigheter, KonsumentverketochFinansinspektionen som överträdelser kan anmälas till. Vilken tillsynsmyndighet som dömer beror på hur överträdelsen ser ut. 

Om en anmälan görs mot ett fall där checkouten bryter mot lagen påbörjas en utredning. Det är fortfarande okänt exakt vilka straff som kan delas ut. 

Lagarna som refereras i lagförslaget är alla tydliga kring att mindre överträdelser inte kommer att straffas lika hårt som de fall där det är tydligt att man medvetet brutit mot rekommendationerna.

Testa olika alternativ för att säkra din konvertering

Vad som fungerar bra för en e-handlare eller en bransch fungerar inte alltid för en annan. Det bästa sättet att hitta rätt lösning för just din e-handel är att testa dig fram och mäta konverteringen.

Vill du veta mer om hur du kan utforma din checkout?

Tre rekommendationer för efterlevnad

Det är inte för sent att ändra din Checkout

Se vårt webinar on-demand direkt


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.