Den nya kreditlagen

Den nya lagen för presentation av betalmedel vid e-handel påverkar hur man utformar sin Checkout. Lagen träder i kraft 1 juli 2020.

I det här webinaret delar vi insikter om:

  • Vad den nya kreditlagen innebär för e-handeln
  • Tre rekommendationer för efterlevnad
  • Hur man behåller sin konvertering

Anmäl dig för att se det inspelade webinaret:

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?