Capital - Endast inbjudna

Ge tillgång till det kapital som era användare behöver för att växa

Ge användare på din plattform tillgång till snabba och flexibla kontantförskott.

Skärmdump av hur Adyen Capital UI skulle se ut på din plattform.

Er plattform, ert varumärke

Inkludera användarvänlig företagsfinansiering direkt i er plattform. 

Bli en uppskattad partner 

Bygg långsiktiga relationer genom att fylla finansieringsluckan för era användare. 

Delar i intäkterna

Få intäkter från kapitalförskott utan kostnad. Vi tar på oss kreditrisken.

Kontantförskott i en enda sömlös upplevelse

Hjälp användarna på er plattform att nå sina ambitioner genom att ge dem tillgång till företagsfinansiering när de behöver det. Allt integrerat i er plattform.

Proaktiva riskbedömningar

Visa kontantförskottserbjudanden baserade på historiska betalningsdata, inte personliga kreditbetyg, för att undvika besvärliga avslag.

Distribuera pengar inom några minuter

Vi hanterar alla steg från erbjudande till överföring av pengar, så att ni kan förmedla kapital till användarna på några minuter.

Automatiska återbetalningar

Återbetalningar samlas automatiskt in från inkommande betalningar. Era användare betalar en fast avgift i stället för ränta.

Gör företagsfinansiering tillgänglig för era användare

Hjälp dina användare att få pengar direkt på er plattform så att de kan hantera kassaflöden, skala upp verksamheten eller investera i de verktyg de behöver för att utvecklas.

Erbjud varumärkesanpassad företagsfinansiering tack vare vår helt anpassningsbara lösning.

Skala automatiskt med oss i takt med att vår täckning växer globalt.

Få Capital igång snabbt genom att integrera vår enkla API-lösning.

Minska risken genom att utnyttja vår regulatoriska expertis och vår kreditriskhantering.

Skapa värdefulla relationer med användare genom att proaktivt erbjuda företagsfinansiering.

Inga förseningar, omdirigeringar och behov av tredje part med vår plattform


Kom igång med en enkel integrering 

Börja med en komplett lösning för företagsfinansiering som är utformad för att snabbt lansera en helt varumärkesanpassad upplevelse.

Simple integration

Integrate Capital into your platform with just two core API endpoints. Fully customize the UX to give users a branded experience.

En enda finansieringsleverantör

Vår egen bankinfrastruktur minskar överföringstiderna och ger omedelbar tillgång till kontanter på de amerikanska och europeiska marknaderna.

Earn revenue

Receive Capital earnings by default and allow users to grow their business on your platform with an improved cash flow.

Vi äger regelefterlevnaden

Vår tjänst Capital baseras på vår globala expertis och våra licenser för regelverk, så att ni kan hjälpa användarna att växa utan att ta risken.

Vad integrerad affärsfinansiering betyder för er affärsmodell

Upptäck hur Capital kan hjälpa era plattformsanvändare att växa.

Content is loading, please wait

Ett komplett bankerbjudande på en plattform

Ge era användare tillgång till företagsfinansiering med hjälp av samma infrastruktur som du använder för att ta emot och behandla betalningar. Vår plattform för finansiell teknik ger er flexibiliteten att lägga till lösningar som fungerar för er företag. 

Capital + Betalningar

Identifiera användare och erbjud proaktivt företagsfinansiering med hjälp av betalnings- och KYC-data. Återbetalningar samlas automatiskt in från den faktiska försäljningen.

Capital + Konton

Ge användarna möjlighet att snabbt få tillgång till sina pengar på ett bankkonto som är kopplat till er plattform. Vår bankinfrastruktur ökar hastigheten och effektiviteten. 

Capital + Kortutgivande

Ge användarna möjlighet att omedelbart spendera sitt förskott med ett virtuellt eller fysiskt kort med plattformens grafiska profil. Lägg till kontroll av kortanvändningen om det behövs.

Är ni intresserade av framtiden för företagsfinansiering hos plattformar?

Anmäl er så håller vi er uppdaterade.


¹Capital är för närvarande endast tillgängligt för utvalda plattformar i Europa, Storbritannien och USA.
²Med undantag för om det uttryckligen anges annorlunda tillhandahåller Adyen N.V., inte plattformen, kapitalet.
³Finansiering är i allmänhet tillgänglig inom några minuter på Adyens plattform.

Vanliga frågor

Det finns fyra huvudsakliga skillnader mellan företagsfinansiering genom Adyen Capital och traditionella banklån. Eftersom Adyen Capital bygger på vår egen bankinfrastruktur, kan du erbjuda företagsfinansiering genom Adyen Capital på några dagar, eller till och med minuter, med minimalt pappersarbete.

Finansiering baserad på betalningsdata
Den första skillnaden mellan Adyen Capital och ett traditionellt banklån är grunden på vilken företagsfinansiering beviljas. Vi baserar våra finansieringserbjudanden på historiska betalningsdata från användare på din plattform. Eftersom vi behandlar dessa betalningar som en del av Adyen for Platforms har vi redan tillgång till denna data. Dina användare behöver inte hoppa igenom några ramar som att skicka in personliga kreditbetyg eller skriva långa motiveringar för att få tillgång till pengar.

Att basera kontantförskott på historiska betalningsdata har en annan stor fördel. Vi kan proaktivt erbjuda företagsfinansiering till användare som kvalificerar sig, vilket minskar behovet av att avslå finansieringsförfrågningar till nära noll.

Snabbt godkännande och utbetalning
Våra företagsfinansieringserbjudanden beräknas i förväg tack vare vår proaktiva riskbedömning och användning av historiska betalningsdata. Det snabbar upp godkännandeprocessen till några minuter, eftersom vi strävar efter att aldrig erbjuda mer än en användare har råd med. Det är också därför som obekväma avslag på finansieringsförfrågningar blir (nästan) obefintliga.

Eftersom Adyen Capital bygger på vår egen bankinfrastruktur, finns det praktiskt taget ingen fördröjning mellan begäran, godkännande och utbetalning. Eftersom vi inte behöver förlita oss på banker för pengarna eller kontona, kan utbetalningen till det associerade kontot ske på några minuter.

Den bästa delen för din plattform? Adyen absorberar kreditrisken för varje kontantförskott, så även om en säljare ställer in sig kommer det inte att kosta din plattform mer än förlorade affärer.

Inga räntor
Räntorna på banklån kan skapa överraskningar för mottagarna, särskilt om de är rörliga. Det är därför vi tar ut en fast avgift på Adyen Capital. Slutanvändare vet exakt vad de får och vad de behöver betala när de ser sitt personliga företagsfinansieringserbjudande.

Din plattform delar automatiskt på intäkterna för återbetalda kontantförskott. Om du vill lära dig mer om hur detta fungerar, begär en inbjudan till Capital. Vi kommer alltid att hålla dig uppdaterad om produktoptimeringar och nya jurisdiktioner.

Automatiserade återbetalningar
Återbetalningar automatiseras helt genom att binda dem till inkommande betalningsvolym. Användare på din plattform betalar tillbaka mer på en bra dag och mindre på en dålig dag, så de behöver inte oroa sig för att återbetalningar negativt påverkar deras kassaflöde.

Det finns flera stora fördelar för plattformar och marknadsplatser att erbjuda Adyen Capital till sina säljare.

Hjälp användare att växa med tillgång till kapital
Genom att göra företagsfinansiering tillgänglig för små och medelstora företag på dina plattformar ger du dina kunder en viktig tjänst som hjälper dem att hantera sitt kassaflöde när de behöver det mest. Oavsett om dina användare behöver investera i lager, byta ut trasig utrustning eller helt enkelt behöver tillväxtkapital, genom att bädda in Adyen Capital i din plattform kan du hjälpa dina användare att växa sin verksamhet med snabb tillgång till medel.

Öka klibbigheten genom att erbjuda bank som en tjänst
En annan fördel för din plattform är att öka kundlojaliteten genom att gå in där traditionella banker misslyckas. Tack vare vår proaktiva riskbedömning behöver dina användare inte gå igenom långa och komplicerade ansökningsförfaranden. Kapital baseras på verkliga betalningsdata som körs via Adyen for Platforms, så varje finansieringserbjudande anpassas till användaren.

Låg kostnad och risk
Att bädda in Adyen Capital i din plattform är enkelt och snabbt tack vare vår API-lösning. Den enda investeringen på sidan av din plattform är att bygga en helt varumärkesanpassad affärsfinansieringsupplevelse. Vi absorberar kreditrisken och vår egenutvecklade bankinfrastruktur och finansiella licenser ser till att ditt erbjudande är kompatibelt i alla regioner det erbjuds. Dina användare betalar en fast avgift per kontantförskott utan kostnad för dig.

Lås upp nya intäktsströmmar
Att hjälpa dina användare att växa hjälper din plattform att växa. Genom att lösa potentiellt försvagande kassaflödesproblem kan du hjälpa dina användare att göra affärer. Vi delar också en del av intäkterna från återbetalade kontantförskott med din plattform.

Tillgång till företagsfinansiering för små och medelstora företag är ofta mer arbete än vad det är värt. Det långa och komplicerade förfarandet att be en traditionell bank om ett lån kan ta månader och lånet påverkas ofta av den personliga kreditvärdigheten.

Genom att integrera Adyen Capital i er plattform ger ni era användare tillgång till snabbt kapital till en fast avgift. Återbetalningen är enkel genom våra automatiserade återbetalningar. Oavsett om era användare behöver investera i lager, ersätta trasig utrustning eller helt enkelt behöver tillväxtkapital kan ni genom att implementera Adyen Capital i er plattform hjälpa era användare att utveckla sitt företag med tillgång till kapital.

För att skapa skräddarsydda erbjudanden för företagsfinansiering genom proaktiv riskbedömning använder vi historiska betalningsuppgifter. Om ni är kund hos Adyen for Platforms har vi redan betalningsuppgifter om era användare.

Så snart användarna på er plattform har samlat in tillräckligt med betalningsdata identifierar våra modeller vilka som är kvalificerade för företagsfinansiering. Hur mycket vi lånar ut är direkt baserat på deras betalningsvolym. Detta gör det möjligt för oss att reducera obekväma avvisningar till nästan noll. Det eliminerar också behovet av personliga kreditpoäng för att fastställa kontantförskottet.

Vi tar på oss kreditrisken för varje kontantförskott. Så även om er användare inte kan betala tillbaka förskottet på grund av oförutsedda omständigheter finns det ingen risk för er finansiella situation.

Eftersom vi använder historiska betalningsuppgifter för våra proaktiva riskbedömningar måste ni vara användare av Adyen for Platforms för att kunna erbjuda Adyen Capital. Capital fungerar tillsammans med våra andra integrerade finansiella produkter, så att ni kan erbjuda era användare allt de behöver när de behöver det.

Capital är för närvarande endast tillgängligt för utvalda plattformar i USA, Storbritannien och Europa. Om ni vill veta mer om Capital och visa ert intresse kan du begära en inbjudan här.

Det finns ingen ränta på ett kontantförskott hos Adyen Capital. För att undvika rörliga kostnader tillhandahålls företagsfinansiering via Adyen Capital till en fast avgift.

Adyen Capital har flexibla återbetalningsvillkor. Återbetalningar regleras automatiskt med inkommande betalningar genom att ta hänsyn till inflödet av betalningar för att säkerställa att det finns en begränsad börda på kassaflödet för användare på er plattform. Den beräknade återbetalningstiden kommuniceras alltid med erbjudandet om företagsfinansiering som presenteras för användaren av er plattform, så att de vet vad de kan förvänta sig.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?