SOFORT är den viktigaste betalmetoden för direktbetalningar online och fungerar via internetbanker. Det är den dominerande internetbank-metoden i länder som Tyskland, Österrike, Schweiz och Belgien vilket gör SOFORT till ett måste för alla företag som vill vara verksamma där.

  • Brett stöd i Europa
  • 20 miljoner användare
  • Omedelbar kontoverifiering
  • Säkra, skyddade betalningar 
  • Riskreduktion för återkommande SEPA-avgifter

Så fungerar SOFORT på datorn

Välj SOFORT

Kunden väljer SOFORT från listan med betalmetoder.
 

Välj bank

Kunden skickas vidare till sidan för val av internetbank, väljer land och anger namnet på banken.
 

Fyll i bankuppgifter

Kunden fyller i bankuppgifterna.
 

Välj konto

Kunden väljer sitt konto.
 

Bekräfta betalning

Kunden bekräftar betalningen.
 

Bekräftelsesida

Kunden når bekräftelsesidan och skickas tillbaka till handlarens hemsida.


Hur SOFORT fungerar på mobilen

 

Välj SOFORT

Kunden väljer SOFORT från listan med betalmetoder.

Välj bank - alternativ 1

Efter att kunden har valt SOFORT väljer kunden sin bank genom att ange sitt land och sitt clearingnummer.

 

Välj bank - alternativ 2

Om kunden inte kan sitt clearingnummer kan kunden även välja bank genom att söka och välja från listan med resultat.

 

Fyll i uppgifter

Kunden fyller i bankuppgifterna.

Logga in på internetbank

Kunden loggar in på sin internetbank och bekräftar betalningen.

Bekräftelsesida

Kunden når bekräftelsesidan och skickas sedan vidare till handlarens hemsida. 

Ta emot SOFORT med Adyen

Adyen erbjuder en komplett lösning för SOFORT, inklusive avstämnings-, rapporterings- och utbetalningstjänster.

Marknad Europa
Utbetalningsvaluta

EUR, CHF, GBP, PLN

Kanal E-handel
Transaktionsvalutor CHF, EUR
Återkommande transaktioner Ja, via SEPA Direct Debit
Återbetalningar Ja
Delvisa återbetalningar Ja
Utbetalningsfördröjning 2–4 dygn
Kortreklamationer Ja

Prissättning

Vi debiterar:

Adyens administrationsavgift + avgiften för betalmetod

Provision per transaktion, kan skilja sig åt mellan länder.

Olika provisioner tas ut beroende på betalsätt.

Adyens plattform har stöd för alla viktiga globala betalmetoder.

Visa hela listan

Redo för nästa steg?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?