Visa

Visa är världens största kortnätverk när det kommer till transaktionsvärde, och de är den dominerande betalmetoden på alla viktiga marknader i världen utanför Kina.

  • Ta emot konto- och kreditkort från Visa online, i butik och inuti app
  • Dra nytta av Adyen Acquiring för fullständig insikt om data och prestanda
  • Erbjud bank- och kreditkort från Visa på en fullständigt certifierad kortterminal med chip och signatur, chip och PIN eller kontaktlös autentisering
  • Ta emot konto- och kreditkort från Visa online, i butik och inuti app
  • Dra nytta av Adyen Acquiring för fullständig insikt om data och prestanda
  • Erbjud bank- och kreditkort från Visa på en fullständigt certifierad kortterminal med chip och signatur, chip och PIN eller kontaktlös autentisering

Ta emot Visa med Adyen

Adyen erbjuder en komplett lösning för Visa, inklusive avstämnings-, rapporterings- och utbetalningstjänster.

Marknad US
Utbetalningsvaluta

USD

Kanal Ecommerce, Point of Sale
Transaktionsvalutor USD
Återkommande transaktioner No
Återbetalningar Yes
Delvisa återbetalningar Yes
Flera delåterbetalningar Yes
Flera delvisa debiteringar No
3-D Secure No
Utbetalningar No
Utbetalningsfördröjning 3 days
Kortreklamationer Yes

Prissättning

Vi debiterar:

Adyens administrationsavgift + avgiften för betalmetod

Provision per transaktion, kan skilja sig åt mellan länder.

Olika provisioner tas ut beroende på betalsätt.

Adyens plattform har stöd för alla viktiga globala betalmetoder.

Visa hela listan

Keep looking around

Pricing

See what you're charged for every transaction.

Payment methods

Discover the preferred ways to pay in markets around the world.

Country payment guides

Learn the local payment language in countries around the world.

Integrations

Learn how to add payment methods in our docs environment.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?