Guider og rapporter

Omkostningsoptimering af betalinger og øget overskud

Realiser jeres virksomheds skjulte potentiale ved at optimere omkostningerne og effektivisere betalingerne.

13 november, 2023
 ·  5 minutter

I en udfordrende global økonomi prioriterer digitale virksomheder at skære ned på omkostningerne og gennemgå driften for at sikre overskud. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan viden om betalinger kan hjælpe med at effektivisere processer, reducere omkostninger og øge væksten på trods af økonomiske vanskeligheder.

Den stigende inflation det seneste år har gjort virksomhederne forsigtige med at investere i vækst på grund af faldende fortjeneste. For at imødegå disse udfordringer evaluerer og revurderer virksomhederne deres omkostningsniveau for betalinger. For at gøre dette effektivt er virksomhederne nødt til at identificere og forstå hver enkelt del i de samlede betalingsomkostninger. Først da er det muligt for virksomheder at træffe informerede beslutninger om at reducere omkostninger, der ikke vil få uforudsete negative konsekvenser.

Reducer omkostningerne ved betalinger uden at gå på kompromis med resultaterne 

Optimering af betalinger er en kompleks jungle at navigere i. Det kan virke svært at hæve godkendelsesprocenten og samtidig reducere omkostningerne. Udfordringerne opstår primært på grund af komplekse gebyrer og tvetydig rapportering, især når flere parter er involveret i en betaling. Denne kompleksitet giver øgede omkostninger.

Gennemgå jeres økosystem for betalinger

Hvor mange parter er involveret i en betaling for jeres produkter og tjenester? Hvor mange aftaler skal I administrere? Hvor mange forhandlinger kræves der for at påvirke jeres omkostninger?

Typisk involverer virksomheder over 10 mellemled i behandlingen af deres betalinger. Antallet af mellemled stiger, når en virksomhed ekspanderer til udlandet, hvilket resulterer i højere omkostninger.

En forenkling af processen kan hjælpe jer med at beholde flere indtægter. Forsøg at fjerne unødvendige mellemled, da hver interessent ønsker en andel af jeres betaling. 

Adyen kan forenkle jeres globale betalinger og fjerne dyre mellemled med en omfattende løsning, der omfatter risikostyring, udbetalinger og integrerede finansielle tjenester. Minimering af risici og øget effektivitet resulterer i omkostningsbesparelser.

Vores platform forenkler den traditionelle værdikæde for betalinger og gør det samtidig muligt at opnå højere resultater. Ved at fjerne eksterne parter minimerer vi risikoen for svage led, der kan svække værdikæden, samtidig med at vi opretholder hastighed og effektivitet.

Analyse af omkostningerne ved betalinger

Det er afgørende at forstå jeres samlede betalingsomkostninger. For at kunne det skal I nedbryde de forskellige dele, der udgør jeres månedlige udgifter til administrering af betalinger.

  • Svindel: omfatter svigagtige metoder, chargebacks, skade på tilliden til brandet.

  • PSP-tjeneste: dækker behandling, kortindløsning, udbetalinger, rapportering.

  • Gebyrer til kortnetværk (scheme fees) og kortudstedende banker (interchange).

  • Valutaveksling (FX).

  • Autentificeringsomkostninger: omfatter omkostninger til autentificeringsprocesser såsom 3D Secure eller andre verificeringsmetoder.

  • Drift (herunder afstemning/reconciliation, manuel gennemgang osv.).

Dette arbejde kan gøres lettere, hvis I samarbejder med partnere, der agerer transparent og leverer analyseværktøjer til at få en klar forståelse af, hvor udgifterne opstår.

Adyen tilbyder detaljeret rapportering om alle transaktioner, som underbygger data fra forskellige kilder og leverer realtidsanalyser og prognoser for kommende perioder.

Det giver virksomhederne en detaljeret forståelse af deres omkostninger i forbindelse med betalinger og hjælper med at identificere skjulte omkostninger og effektivt styre udgifterne.

Denne analyse fører til informerede beslutninger, der gør det muligt for virksomheder at optimere betalinger, mindske unødvendige omkostninger og forbedre den økonomiske kontrol.

Læs mere om vores effektive rapporteringsværktøj.

Prioritering af de største omkostninger

Digitale virksomheders største omkostninger kommer som regel fra kortbetalinger og svindel. Fokus på disse områder kan generere betydelige resultater.

Få kortlagt gebyrer til kortnetværk (scheme fees) og kortudstedende banker (interchange).

Scheme fees og interchange fees udgør størstedelen af omkostningerne i forbindelse med jeres digitale betalinger. 

Kan jeres virksomhed påvirke disse omkostninger? Absolut. Men det er sjældent let, og det kræver den rette ekspertise. Det er her, Adyen kommer ind i billedet – for at minimere denne kompleksitet, mindske unødvendige gebyrer og optimere jeres betalingsstrategi.

Kvalificer jer til lavere gebyrer i uregulerede regioner som USA

I USA, hvor scheme fees og interchange fees ikke har en øvre grænse (mens regulerede debetkort er begrænsede), kan kortbetalinger være meget dyre. Transaktioner med tilstrækkeligt grundlag af data har mindre risiko, hvilket mindsker scheme fees og interchange fees sammenlignet med transaktioner med begrænsede kortoplysninger. Forståelsen af, hvilke datapunkter der mindsker risikoen, kan hjælpe jer med at minimere transaktionsgebyrer.

Adyen anbefaler at inkludere data i betalingsanmodninger, såsom postnumre til fakturering, momsbeløb eller produktbeskrivelser, hvilket giver jer mulighed for at drage fordel af reducerede scheme fees og interchange fees. I kan reducere gebyrerne med op til 1 % for indenlandske Visa- og Mastercard-transaktioner i USA ved at gøre det rigtige.

Optimer sammensætningen af betalingsmetoder

Gennemgå jeres betalingsmetoder for at inkludere populære og omkostningseffektive alternativer til kort uden at gå på kompromis med kundeoplevelsen og andelen af godkendte betalinger.

Integration af flere betalingsmetoder gør oplevelsen mere bekvem og fører til bedre transaktioner.

Men administreringen af forskellige betalingssystemer kan ofte resultere i uplanlagte omkostninger og kompleksitet. Adyens platform tilbyder en problemfri integrationsproces og minimerer skjulte omkostninger, samtidig med at den forenkler administrationen af over *200+ betalingsmetoder.

Vi kan hjælpe jer med at forstå kundernes præferencer, lokale love og regler og hjælpe jer med at undgå dyre kreditkortgebyrer.

*Adyen understøtter alle de vigtigste betalingsmetoder overalt i verden.

Bekæmpelse af svindel

Omkostningerne ved e-handelssvindel er stigende og forventes at overstige 324 milliarder DKK globalt i 2023 ifølge Juniper Research. Vores tjeneste RevenueProtect hjælper jer med at tage højde for og modarbejde denne udvikling og forskellige former for svindel – chargebacks, betalingsforsøg, phishing og identitetstyveri – hvilket påvirker jeres samlede omkostninger til betalinger.

Det er afgørende at finde den rette balance i risikoindstillingerne. Hvis indstillingerne er for strenge, risikerer I at afvise legitime kunder, mens indstillinger, der er for generøse, udsætter jer – og slutkunden – for risikoen for svindel og dyre undersøgelser. Samarbejdet med Adyen, en global udbyder af betalingstjenester, løser mange centrale problemer.

Overvej at implementere Strong Customer Authentication, selv når det ikke kræves af lovgivningen (som i Europa). Adyens autentificeringsmotor bruger machine learning til at øge andelen af godkendte betalinger, sørge for sikkerhed og problemfrie kundeoplevelser.

Læs mere om autentificering.

Brug Network Tokens

Styrk jeres card-on-file-betalinger med Network Tokens, som blandt andet forbedrer sikkerheden. Adyens optimering af Network Tokens integrerer teknologien direkte i vores platformsløsning, men den største værdi ligger i at opnå flere godkendte betalinger og reducere gebyrerne. Fordele af særlig betydning for store virksomheder.

Vores system beslutter, om der skal bruges et token eller et PAN baseret på den kortudstedende banks præferencer, drevet af machine learning og testet med data fra førende e-handelsvirksomheder.

Det bedste af det hele er, at I kan begynde at bruge (og optimere) Network Tokens med jeres eksisterende integration og potentielt reducere jeres samlede omkostninger til betalinger.

Opsummering

Forhandlere har en værdifuld mulighed for at reducere deres betalingsomkostninger ved at implementere de tips, der er beskrevet i denne artikel. Integration af flere betalingsmetoder, gennemgang af variationer i transaktionsgebyrer og implementering af lokale indløsningsstrategier kan effektivisere driften, reducere omkostningerne og fremme væksten.

Optimering af betalinger er afgørende for at sikre problemfrie onlinebetalinger og samtidig minimere omkostningerne, hvilket synliggør virksomhedens uudnyttede potentiale.


Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Jeg bekræfter, at jeg har læst Adyens politik om databeskyttelse, og jeg accepterer, at mine oplysninger anvendes i overensstemmelse hermed.