Licenser og offentliggørelser

Canadiske lovgivningsmæssige oplysninger

Tabeller med oplysningsresumé og en gebyroplysninger

Tabellerne med oplysningsresumé og gebyroplysninger kan ses her. Adfærdskodeks for kredit- og betalingskortbranchen i Canada

Adyen forpligter sig med sine serviceaktiviteter i Canada til at støtte og overholde det frivillige adfærdskodeks for kredit- og betalingskortbranchen, som den canadiske finansminister introducerede den 17. maj 2010. Du kan se en kopi af kodekset på det canadiske finansministeriums websted. 90 dages varsel om gebyrstigninger

Adyen forpligter sig til at give forhandlere mindst 90 dages varsel om eventuelle gebyrstigninger eller indførelse af et nyt gebyr for kredit- eller betalingskorttransaktioner. Varslingsperioden giver forhandlere mulighed for at vurdere påvirkningen af ændringen på deres overordnede behandlingsudgifter. Vi støtter forskriften i adfærdskodekset om at give forhandlere mulighed for at bringe deres kontrakter med Adyen til ophør, uden sanktioner, inden for 90 dage fra varslet om gebyrstigningen eller indførelse af et nyt gebyr. Effektiv forhandlerrabatsats

I henhold til adfærdskodekset har vi tilføjet oplysninger til vores forhandlerudbetalingsrapport om den effektive forhandlerrabatsats. Den effektive forhandlerrabatsats beregnes som de samlede betalte gebyrer fra forhandleren til Adyen, i forhold til behandling af en specifik betalingskorttype fra et betalingskortnetværk, divideret med den samlede salgsmængde for den pågældende betalingskorttype. Vær opmærksom på, at gebyrerne kun vises, hvis du accepterer betalingstypen i faktureringsperioden.