Image

Adyen giving icon   Adyen Giving

Hjälp kunderna att donera enkelt vid checkout

Det blev just ännu smidigare att donera till välgörande ändamål med Adyen Giving.

Adyen Giving betalningsskärm med gåvobelopp vid checkout

Stöd välgörande ändamål med ett klick

Ta emot donationer online, i appen och i butiker. För att vidareutveckla vårt sociala ansvarstagande tar vi på oss alla transaktionskostnader för donationerna*.

Problemfritt

Donationer och kommersiella transaktioner hålls tydligt åtskilda. 

Full kontroll

Välj ut de viktigaste välgörande ändamålen och konfigurera efter butik, region, terminal eller webbdomän.

Lokal upplevelse

Fullständigt lokaliserad upplevelse vad gäller språk och betalningsmetoder med mera.

Hela summan

100 % av gåvan går till den avsedda mottagaren, ingen annan.

*Behörighetskriterier gäller

Passar Adyen Giving för ditt företag?

Valet att göra gott genom företaget kan vara krångligt att hantera. Nedan finns tre scenarier som kanske är bekanta, samt exempel på hur vi kan hjälpa till.

Hjälp välgörenhetsorganisationerna

Vi vill alla hjälpa välgörenhetsorganisationer att få den finansiering de behöver. Med Adyen Giving blir större medel tillgängliga för välgörenhet, helt enkelt genom att det underlättar för dig, dina kunder och mottagarna. Donationen är en separat transaktion vilket innebär att det inte påverkar avstämningen, och det försämrar inte heller kundernas upplevelse. 

Organisationerna får betalt direkt av oss, och du får en klar översikt över lämnade bidrag. 

Perfekt för lokalt samhällsansvar och för hållbarhetsteam

Att ge de lokala teamen eget ansvar för sina program och välgörenhetssamarbeten är enklare än någonsin med Adyen Giving. Det går att ställa in och anpassa, oavsett vilken typ av arrangemang som väljs för donationer. 
På så sätt går det att hantera allt från en enda plats och ge lokala team frihet att samla in donationer till lokala organisationer. 

Fotografi av ett flodlandskap

Starta resan mot socialt ansvar och hållbarhet

Att ta de första stegen mot att ge något tillbaka till samhället kan kännas överväldigande. Adyen Giving ger en enklare start

Det går lätt att aktivera vid de tillfällen då välgörenhetsorganisationerna behöver det mest och genom att välja från en lista över godkända organisationer som redan är förberedda. 

Det är enkelt att ge


Lär dig mer om vårt hållbarhetsarbete

Få mer information om vårt arbete med socialt ansvar. 

Illustration av träd och byggnad

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?