Se mer

Stockholm · april 19, 2022

Svenska detaljhandlare kan bidra till stort lyft av den ekonomiska tillväxten 2022

Siffror från Adyens årliga undersökning Retailbarometern visar att svenska detaljhandlare har potential att växa sin omsättning till 512 miljarder kronor under 2022. En siffra som, om den infrias, kan ge hela den svenska ekonomin ett stort lyft. För att lyckas krävs att handeln investerar i tekniska lösningar som gör att de kan erbjuda en köpupplevelse som kunder säger att de förväntar sig.

Detaljhandlare kan bidra till ekonomiskt lyft

Stockholm, 20 april 2022: Siffror från den globala betalningsleverantören Adyen visar stor optimism bland svenska detaljhandlare gällande tillväxten för 2022. Mer än tre fjärdedelar av alla handlare förväntar sig att under året växa med 20 procent eller mer. Rapporten spår en genomsnittlig tillväxttakt för handlarna på hela 58 procent. Infrias förväntningarna motsvarar det ett tillskott för den svenska ekonomin på 512 miljarder kronor.

- Efter två år av pandemi pekar alla siffror på ett stort sug bland konsumenter att återvända till butikerna. Men deras erfarenheter av smidig näthandel ställer samtidigt nya krav på handlare att känna igen och bemöta sina kunder lika bra oavsett vilken kanal de möter dem i, säger Tobias Lindh, VD för Adyen, Norden & Baltikum.

Tekniska initiativ för en förbättrad kundupplevelse kommer att bli avgörande för detaljhandelns möjligheter att hålla sina kunder nöjda. Hela 56 procent av svenskarna som besvarat undersökningen säger att de kommer att välja att handla hos återförsäljare som använder teknik för att ge en bättre kundupplevelse. Fler än hälften uppger sig vara mer lojala mot återförsäljare som låter dem köpa saker på nätet och göra eventuella returer i butik. Något som idag blir allt vanligare och är en del av konceptet Unified Commerce, som är nästa steg för detaljhandeln.

- Teknik är idag en integrerad del av kundens köpupplevelse oavsett om de handlar online eller i en fysisk butik. Kunder förväntar sig idag att bli mötta på samma sätt oavsett var eller när de handlar eller interagerar med en butik. Ändå är vi bara i början av en revolution som handlar om Unified Commerce. Nyckeln till att skaffa sig konkurrensfördelar inom detaljhandeln handlar om att lyckas bryta silos för att kunna använda data från hela verksamheten för en förbättrad kundupplevelse, fortsätter Tobias Lindh. Adyen ser tydliga samband mellan bättre teknik och ökad framtidstro för handlare. Bland de svenska handlare som redan idag tillämpar Unified Commerce räknar 81 procent att växa med 20 procent eller mer under 2022. Bland handlare som ännu inte använder sig av Unified Commerce-lösningar är det endast 70 procent som tror att de kommer att växa med 20 procent eller mer.

Men rapporten visar att alla handlare inte är redo att dra nytta av teknikens möjligheter. Endast hos 23 procent av de tillfrågade svenska handlarna kan kunder idag returnera varor som köpts på nätet i en av deras fysiska butiker, trots att 51 procent av kunder säger sig vara mer lojala till handlare som erbjuder denna tjänst. Vidare säger bara 22 procent av handlarna att deras betalningssystem är kopplade till andra delar av deras verksamhet och därmed kan stödja förbättrad kundupplevelse, mer effektiv leveranskedja eller bättre lagerhantering. Saker som alla är viktiga för att genom Unified Commerce kunna erbjuda kunder en bättre service.

Retailbarometern 2022 går att läsa här.

Om undersökningen

Den årliga undersökningen Retailbarometern har utförts av undersökningsföretaget Opinium på uppdrag av Adyen. Resultaten bygger på svar från fler än 40 000 konsumenter i 26 länder samt svar från 10 000 handlare i 23 länder. Resultaten har behandlats med ekonomisk modellering av Centre for Economic Business Research (Cebr).

För mer information, vänligen kontakta:

Linus Kajander, pressansvarig Adyen Norden och Baltikum:

Telefon: +46 736 86 00 78

E-post: linus.kajander@adyen.com

Om Adyen

Adyen är den finansiella teknologiska plattformen som används av många av världens ledande företag. Genom att erbjuda end-to-end-betalningar, datadrivna insikter och finansiella produkter i en och samma, globalt fungerande lösning, hjälper Adyen företag att nå sina mål snabbare. Adyen har kontor i flera olika länder och arbetar med företag som Facebook, Uber, Spotify, H&M, Åhléns och Elgiganten.