Se mer

Stockholm · maj 16, 2023

Finansiell teknologi kan generera 182 miljarder kronor för svensk detaljhandel

Adyens undersökning visar att unified commerce kan ge detaljhandlare tio procentenheter högre tillväxt under 2023.

16 maj 2023: Adyen (AMS:ADYEN), fintech-plattformen för många av världens ledande företag, publicerar idag en ekonomisk undersökning som visar att svensk detaljhandel hade kunnat öka sin omsättning med 182 miljarder kronor om sektorn implementerade unified commerce som strategi istället för att säljkanaler arbetar i silos. 

Retailbarometern

Adyens undersökning har tagits fram av Centre for Economic and Business Research (Cebr) och visar att unified commerce gav detaljhandlare i Sverige tio procentenheter högre tillväxt än konkurrenter som inte använde sig av unified commerce.

Inom ramen för en global rapport med 36 000 konsumenter och över 12 000 handlare gav Adyen undersökningsföretaget Opinium LLP i uppdrag att intervjua 1 000 svenska konsumenter, medan Censuswide intervjuade 538 svenska företag för att få förståelse för inflationens påverkan på konsumenter, men även hur detaljhandeln förhåller sig till förändringar i konsumentbeteende. Med Cebr:s metodologi tydliggörs att unified commerce - som innebär att ens fysiska och digitala säljkanaler kopplas samman i ett system - ger detaljhandlare större motståndskraft i en tuff makroekonomisk kontext.

En överväldigande majoritet (77%) av svenska konsumenter säger sig spendera mer tid åt att hitta bästa möjliga priser och erbjudanden när de shoppar, som ett resultat av det ekonomiska läget. Samtidigt säger 38% att de väntar till shoppinghögtider som Black Friday för att köpa varorna på önskelistan. Som ett resultat har mer än hälften (52%) av Sveriges handlare valt att erbjuda rabatter under hela kalenderåret.

Rapporten visar även att de ökade levnadskostnaderna gör personliga erbjudanden och lojalitet viktigare än någonsin. Tre av fyra konsumenter (74%) efterfrågar mer rabatter och erbjudanden från de detaljhandlare som konsumenten shoppar hos regelbundet medan 43% vill att detaljhandlare kommer ihåg deras tidigare köp och preferenser så att framtida shopping blir mer skräddarsydd. Detaljhandeln upplever dessa nyfunna förväntningar som svåra att tillfredsställa, eftersom mer än hälften (56%) av svenska handlare hävdar att det är svårare än någonsin att segmentera och kategorisera sina kunder.

Den digitala potentialen

Två av tre (68%) svenska konsumenter säger sig vara mer lojala till handlare som låter kunden handla online och returnera i butik, medan 42% föredrar företag som ger kunden möjligheten att handla i butik och avsluta köpet online, eller vice versa.

Samtidigt visar Adyens rapport att svenska konsumenter är positivt inställda till tekniska lösningar i fysisk butik. Nästan fyra av tio (39%) anser att tekniska lösningar gjorde deras shopping i butik mindre tidskrävande och var fjärde (25%) konsument vill att fysiska butiker implementerar mer modern teknik som förbättrar kundupplevelsen.

Trots konsumenternas tydliga efterfrågan på tekniska lösningar inom handeln har endast 14% av svenska handlare investerat i unified commerce. Samtidigt har 31% av svenska företag börjat investera i unified commerce medan 45% överväger att göra detsamma. 

- Konsumenternas beteendemönster har förändrats drastiskt under de senaste åren och de beslut som handlare fattar kring digitala investeringar idag är viktigare än någonsin. Vår rapport visar hur tekniska lösningar och i synnerhet unified commerce, kan ge företag ett mer flexibelt, och datadrivet tillvägagångssätt för att hjälpa dem att förstå konsumenttrender och ständigt föränderliga krav, säger Tobias Lindh, VD för Adyen i Norden & Baltikum.

Om undersökningen

Konsumentundersökning

  • 36 000 vuxna i Storbritannien, Singapore, Malaysia, Hongkong, Japan, Indien, Australien, Irland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike, Schweiz, Polen, Belgien, Nederländerna, Norge, Danmark, Sverige, USA, Kanada, Mexiko, Brasilien och Förenade Arabemiraten. I Sverige tillfrågades 1 000 konsumenter

  • Undersökningen genomfördes mellan den 3 och 17 februari 2023.

Företagsundersökning

  • 12 328 handlare från Storbritannien, Singapore, Hongkong, Japan, Australien, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Brasilien, Norge, Danmark, Sverige, USA, Kanada, Malaysia, Mexiko, Irland och Indien (minst 500 företagsrespondenter i varje land). I Sverige svarade 538 företag. 

  • Undersökningen genomfördes mellan 6 februari och 1 mars.2023

Cebr metodologi

  • Cebrs analys visar hur mycket i dagsläget uteblivna intäkter som skulle genereras av företag (i de länder som analyserades i undersökningen) som inte använder vissa typer av teknologi (inklusive unified commerce), om de skulle använda den och se ökningen av intäkterna som undersökningsresultaten innebär.

  • Beräkningen utgår från antalet detaljhandelsföretag i varje land som inte använder var och en av de fem analyserade försäljningsteknikerna (som har en positiv koppling till försäljningstillväxt) och den potentiella ökningen av intäkter, beräknad med hjälp av den ökade försäljningstakten och data gällande genomsnittlig omsättning för detaljhandelsföretag i vart och ett av de analyserade länderna.

  • Undersökningen ställde frågor till och analyserade 12 328 handlare från Storbritannien, Singapore, Hongkong, Japan, Australien, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Brasilien, Norge, Danmark, Sverige, USA, Kanada, Malaysia, Mexiko, Irland och Indien.

  • OECD-data om detaljhandelsföretag användes för att uppskatta totala intäkter och antal företag i sektorn för alla länder förutom Indien, Mexiko och Förenade Arabemiraten. Denna statistik är baserad på data från 2020, förutom ett fåtal datapunkter statistik som anges i rapporten.

Om Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) är fintechplattformen som används av många av världens ledande företag. Genom att erbjuda end-to-end-betalningar, datadrivna insikter och finansiella produkter i en och samma, globalt fungerande lösning, hjälper Adyen företag att nå sina mål snabbare. Adyen har kontor i flera olika länder och arbetar med företag som Apoteket, Uber, H&M, Åhléns och Elgiganten.

För mer information:

Linus Kajander, PR- and Content Manager, Adyen Norden och Baltikum

Telefon: +46 736 86 00 78

E-post: linus.kajander@adyen.com