Licenser

Europe

DNB-licens för att verka i EEA

Adyen N.V. har en licens som kreditinstitution av De Nederlandsche Bank och är registrerat i Nederländerna med företagsnummer 34259528. Detta inkluderar möjligheten att erbjuda gränsöverskridande tjänster i EEA.