Guider och rapporter

Få ut mesta möjliga från korthanteringen

I detta kapitel undersöker vi hur korthanteringen egentligen fungerar, de olika aktörerna som är involverade och hur man kan se till att kundens betalning genomförs utan problem. Det är troligt att betalningar från konto- och kreditkort utgör majoriteten av era betalningar, så det är viktigt att de, när det går, godkänns utan onödigt dröjsmål.

18 februari, 2021
 ·  7 minuter

I detta kapitel:

  • Hur korthanteringen fungerar

  • Hur ni sänker era kostnader

  • Hur ni höjer era godkännandegrader

  • Hur ni säkerställer att återkommande betalningar görs utan avbrott

Hur fungerar korthanteringen?

Korthanteringens olika delar är som följer.

  1. Betalprocessorn ger transaktionsinformationen till inlösaren.

  2. Inlösaren skickar en förfrågan till kundens bank (kortutgivaren).

  3. Kortutgivaren granskar transaktionen och återkommer med ett svar: godkänd eller nekad.

Vad är en inlösare?

En inlösare är en bank eller en finansiell institution som tar emot pengar från en konsument. Inlösaren ansvarar för att skicka frågan om auktorisering till kortutgivaren och vidareförmedla svaret tillbaka till handlaren.

Korthanteringskostnader

För att få ut det mesta från er korthantering är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar slutresultaten: korthanteringskostnader och godkännandegrader.

Med kreditkort följer avgifter.

Administrationsavgift: Tas ut av er betalleverantör för att hantera transaktionen.

Nätverksavgift: Tas ut av kortnätverket för att man använder deras nätverk.

Förmedlingsavgift: Tas ut av den kortutgivande banken.

Dessa avgifter varierar bland annat beroende på vilken typ av transaktion det är, er geografiska plats och er affärsmodell. Det är förvirrande, men kan ha betydande påverkan på ert ekonomiska resultat. De goda nyheterna är att när det gäller förmedlingsavgifter finns det några saker man kan göra för att sänka sina kostnader.

Förmedlingsavgifter förklarade

Förmedlingsavgiften är i normala fall den största utgiften när det kommer till korthantering. Det är även den största huvudvärken, eftersom strukturen och avgifterna varierar för olika länder, och de ändras hela tiden.

Lyckligtvis så pågår ett arbete med att standardisera förmedlingsavgifterna med strängare regler och introduktion av avgiftstak på flera marknader. Europa inledde standardiseringsarbetet redan 2015 och Australien följde efter 2017.

Det finns andra faktorer som påverkar hur stora era förmedlingsavgifter blir.

Nationell behandling

Precis som samtal i mobiltelefon så är transaktioner i allmänhet billigare om de görs lokalt i samma land. Så det är bättre att använda en lokal inlösare om möjligt, för att dra nytta av lokala regler och förmånliga avgiftsnivåer.

Förmånliga avgiftsnivåer

Förmedlingsavgifterna varierar mellan marknader. I exempelvis USA och Australien erbjuder Visa och Mastercard lägre avgifter till specifika branscher, som välgörenhetsorganisationer, resebyråer, streamingtjänster och samhällsservice. Så ni vill säkerställa att era transaktioner görs i rätt kategori.

Alla besparingar som görs skickas vidare till er om er betalleverantör debiterar enligt prismodellen interchange++.

Vad innebär prissättning enligt interchange++?

Det är en prissättningsmodell som anpassas baserat på förmedlingsavgifterna.

Interchange++ vs Blended

Med en blended, eller blandad, avgift så betalar ni en genomsnittlig administrationsavgift plus ett fast pålägg. Ni betalar samma pris för varje transaktion, vilket gör saker enklare, men ni kommer förmodligen också att subventionera större företag som har möjlighet att förhandla till sig lägre avgifter.

Prissättningen enligt interchange++ följer priserna på interchange. När de så går ner går era priser ner. Och ni kan se exakt vad ni debiteras för varje transaktion – det finns alltså ingen risk för gömda kostnader eller avgifter.

Godkännandegraden för kortbetalningar

25 % av de nekade transaktionerna saknar giltigt skäl.

Naturligtvis finns det goda skäl till att neka en transaktion, till exempel för lågt saldo eller misstänkt bedrägeri, men ofta nekas kortet på grund av ett temporärt avbrott någonstans i nätverket, eller för att den utgivande bankens tolkning av betalförfrågan skilde sig från inlösarens.

Så vad kan ni göra åt det?

Nyckeln ligger i att förstå varför kortet nekades. Om ni vet det så vet ni även om nekandet är korrekt och kan annars vidta åtgärder.

Det är här som er inlösare kommer in.

Inlösaren är vanligtvis en annan tredjepartsleverantör i betalprocessen. Men i Adyens fall är inlösen inbyggt i vår plattform och vi skickar vidare informationen från den utgivande banken direkt till våra kunder. Så ni kan se vilka korttransaktioner som inte lyckades, och varför.

Här är ett exempel.

En italiensk kortutgivare nekade återkommande transaktioner direkt eftersom de inte skickades med något CVV. När vi förstod det så skickade vi betalningen inklusive CVV-fältet (även om det var tomt). Efter det började kortutgivaren godkänna transaktionerna.

Få ut mesta möjliga från er korthantering med Adyen

Man behöver inte vara en betalspecialist för förvandla nekade kortbetalningar till godkända. Och ni behöver inte spendera tid på att oroa er över varierande interchange-avgifter – det sköter vi åt er.

Våra smarta dataverktyg är framtagna för att upptäcka nertid och hitta avvikelser i banksystem. Vi använder sedan den informationen för att anpassa betalförfrågningar i realtid, vilket maximerar sannolikheten för ett godkännande.

Vi håller er informerade om eventuella förändringar i interchange-avgifterna som påverkar er, och vårt hängivna team övervakar avgifter och regleringar för att säkerställa att ni får de bästa villkoren. Plus att våra lokala inlösenslicenser på viktiga marknader över hela världen ger er tillgång till lägre nationella avgifter.


Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Kontakta vårt kommunikationsteam

Jag bekräftar att jag har läst Adyens integritetspolicy och jag godkänner användandet av min data i enlighet med policyn.