Så här gör du ett klagomål

På Adyen värdesätter vi all återkoppling, även klagomål. Om du har några klagomål på våra tjänster skickar du ett e-postmeddelande till complaints@adyen.com.

För att vi ska kunna behandla dina synpunkter på bästa tänkbara sätt ber vi dig tillhandahålla följande information:

  • Fullständigt namn
  • Adress
  • En beskrivning av ditt klagomål

Vi besvarar ditt klagomål inom en bankdag, och har någon skada skett föreslår vi en lösning inom en vecka. Vi informerar även om hur du kan ta klagomålet vidare om du är missnöjd med hur ditt klagomål hanteras.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?