Miljö

Inför hållbara metoder i den dagliga verksamheten

Vi är fast beslutna att minska vår påverkan och göra mätbara förändringar på lång sikt genom vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen.

För att skapa långsiktiga miljöförändringar inför vi ansvarsfulla metoder i vår dagliga verksamhet. Det räcker inte att ha koll på var våra utsläpp kommer ifrån. Vi arbetar proaktivt för att minska dem. Det är en kontinuerlig process.

Redovisning av våra utsläpp

Vi vill redovisa energiförbrukning och alla andra utsläppskategorier i hela vår värdekedja. Därför hanterar vi vår växthusgasredovisning internt. Varje år genomför vi en omfattande inventering av växthusgaserna i hela vår verksamhet i linje med GHG-protokollet och presenterar vårt miljöavtryck offentligt. 

Investeringar i reducering av koldioxidutsläpp

Vi hittar innovativa sätt att öka vårt miljöansvar och vår positiva påverkan. Vi minskar inte bara våra utsläpp, utan stöder också högkvalitativa projekt för koldioxidavskiljning i samarbete med CarbonX.

Vi har också fastställt ett internt koldioxidpris för att förbättra vår förståelse för klimatkonsekvenserna av våra affärsbeslut. Vårt koldioxidpris bidrar till att fastställa vår bidragsmodell för att styra medel till hållbara projekt för att reducera koldioxidutsläppen.