Przewodniki i raporty

Jak zapewnić szybsze wypłaty

Dowiedz się, jak szybciej przetwarzać wypłaty dla użytkowników końcowych w ramach pojedynczej infrastruktury bankowej.

18 lipca, 2023
 ·  5 minuty

Dla firm, które polegają na wypłatach, by dostarczać środki sprzedawcom, dostawcom, kontraktorom lub partnerom, nadszedł czas na ponowną ewaluację tego procesu.

Wdrożenie szybszej technologii przetwarzania wypłat może odblokować miliony dzięki usprawnieniu operacji, zwiększeniu efektywności przepływu gotówki i zapewnieniu użytkownikom natychmiastowego dostępu do środków.

Dzięki szybszym wypłatom przedsiębiorstwa uzyskują szybszy dostęp do swoich zasobów. Mogą wykorzystać te środki na dywersyfikację swoich źródeł przychodów lub oferowanie klientom VIP usług o wartości dodanej.

W tym artykule wyjaśniamy, jak możesz zoptymalizować wypłaty przez wykorzystanie kolejek wypłat w czasie rzeczywistym i odejście od skomplikowanego systemu.

Obecny stan wypłat

Większość firm wypłacających środki swoim użytkownikom ma konfigurację z wieloma dostawcami. Jeden dostawca akceptuje płatności, a drugi wypłaca środki. Dostawcy ci mogą być przypisani do konkretnego kraju, w którym działają, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację firm działających globalnie.

Taka konfiguracja ma trzy główne wady:

  1. Powolne wypłaty: Środki muszą być przenoszone między kontami różnych dostawców, co wymaga czasu. W rezultacie prędkość, z jaką firma może wypłacać środki swoim użytkownikom, jest zmniejszona, co powoduje złe doświadczenia użytkowników. ​

  2. Nieefektywność przepływu gotówki:​ Środki biznesowe mogą być zablokowane w rozliczeniach przez wiele dni. Dla przedsiębiorstw przetwarzających miliardy dolarów rocznie oznacza to potencjalny brak dostępu do przepływu gotówki wartego miliony dolarów.

  3. Podatność na błędy: Wielu dostawców udostępnia wiele integracji do utrzymania i zarządzania. Powoduje to większą złożoność, co skutuje ryzykiem błędów w przepływie pieniędzy i utrudnia rozwiązywanie problemów.

Rosnące globalnie zapotrzebowanie na szybsze wypłaty

Szybsze uzyskiwanie dostępu do środków to świetny sposób na zoptymalizowanie działalności w burzliwych czasach gospodarczych. Szybszy dostęp do pieniędzy prowadzi do wyższych odsetek, szybszego inwestowania w badania i rozwój oraz zmniejsza zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.

Okazuje się, że 75% małych i średnich przedsiębiorstw, będących użytkownikami platform i opierających na nich swoje działania biznesowe, wyraziło potrzebę rozliczeń tego samego dnia lub szybciej. Równocześnie, 52% z nich rozważyłoby skorzystanie z płatnego rozwiązania do rozliczania przyspieszonego lub w czasie rzeczywistym. ​

Inne badanie, przeprowadzone przez Pew Research Center, wykazało, że 70% kontrahentów wolałoby pracować dla firmy, która zapewnia niemal natychmiastowe wynagrodzenie.

Platformy ekonomii współdzielenia (gig) mogą przyciągać najlepszych pracowników przez oferowanie szybszego dostępu do środków. System wypłat ułatwiający dokonywanie płatności w czasie rzeczywistym usprawnia naliczanie wynagrodzeń, wypłacanie świadczeń i zwracanie kosztów pracownikom.

Nie tylko firmy priorytetowo traktują szybsze wypłaty. Nie tylko firmy stawiają na szybsze wypłaty. Rządy na całym świecie inwestują w systemy płatności w czasie rzeczywistym, aby poprawić ogólną wydajność rynku. Rozwój szybszych mechanizmów rozliczeń pozwala na transfery pieniężne między stronami w ciągu kilku sekund, a nie dni, pobudzając wzrost gospodarczy.

Firmy, które chcą zyskać na tych zmianach, powinny wybrać dostawcę, który ma do nich dostęp, aby skutecznie zapewniać szybsze wypłaty.

Szybciej przesyłaj środki z Adyen

W Adyen usługi wypłat są świadczone w ramach naszej pojedynczej infrastruktury bankowej. Eliminujemy niepotrzebne opóźnienia i wielu dostawców podczas przenoszenia środków, uwalniając miliony w dziennych przepływach gotówki dla naszych klientów.

Dzięki przenoszeniu środków z punktu A do punktu B w ramach naszej pojedynczej infrastruktury bankowej, płatności i wypłaty mogą być przetwarzane do trzech dni szybciej niż standardowo w branży.

Pojedyncza infrastruktura bankowa Adyen umożliwia rozliczanie przetworzonych płatności codziennie, co godzinę, natychmiastowo lub na żądanie przez siedem dni w tygodniu, dzięki czemu środki są szybciej dostępne do wypłaty.

Płatności w czasie rzeczywistym przenoszą także zarządzanie przepływami gotówki i płynnością na nowy poziom. Dzięki rozliczeniom i wypłatom w czasie rzeczywistym firmy mogą zapewnić swoim klientom bogatsze doświadczenia.

Jeśli firma przetwarza miliard euro rocznie, dwa dni uwolnionych przepływów gotówki są równoważne 7,7 miliona dodatkowej gotówki. Dotyczy to tylko branży rozliczającej się w dni robocze (261 dni rocznie), a Adyen rozlicza się również w weekendy (365 dni rocznie).

Wyobraź sobie, jaki wpływ może mieć zdobycie wypłat szybszych o 1–3 dni.

Korzyści szybszych wypłat z Adyen

Korzyści płynące z obsługi wypłat w naszej pojedynczej infrastrukturze bankowej nie ograniczają się do prędkości. Oto kilka innych korzyści wynikających z Wypłat dla Twojej firmy.

Niższe koszty operacyjne

Zastąp czasochłonne manualne zadania bardziej wydajnymi. Obsługując płatności i wypłaty w ramach naszej pojedynczej infrastruktury finansowej, możesz zaoszczędzić cenny czas i uwolnić zasoby.

Jeden dostawca o globalnym zasięgu

Uprość swój system płatności i wypłat, zastępując wielu dostawców jednym. Nasz globalny zasięg i solidna infrastruktura bankowa zapewniają wydajność najwyższej klasy w skali globalnej.

Redukcja ukrytych opłat

Wykorzystując pojedynczą platformę Adyen w połączeniu z lokalną siecią wypłat, firmy mogą zaoszczędzić na opłatach za przelewy transgraniczne, zapewniając użytkownikom płynną obsługę płatności, bankowości i wypłat.

Lepsze doświadczenia użytkowników

Szybsze wypłaty zapewniają przede wszystkim lepsze doświadczenia użytkowników. Opcje natychmiastowych wypłat pozwalają przyciągnąć i zatrzymać użytkowników dzięki konkurencyjnej ofercie i mogą zostać przekształcone w nowe źródło przychodów dla Twojej firmy.

Finalne przemyślenia

Przejście na gospodarkę czasu rzeczywistego spowodowało wzrost oczekiwań w zakresie szybkich wypłat.

Potencjalne korzyści są ogromne. Firmy, które inwestują w te technologie, mogą odblokować nowe źródła przychodów i możliwości. Zapewniając użytkownikom szybkie, wygodne i niezawodne wypłaty, firmy mogą zyskać przewagę konkurencyjną i przyciągnąć nowych użytkowników, dla których priorytetem jest szybkość i wydajność.

W związku z tym opłaca się priorytetowo traktować przyjęcie szybszego rozwiązania do wypłat, aby wyprzedzić konkurencję. Na pionierów wypłat czeka bogactwo nowych źródeł przychodów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odkryj Wypłaty.


Zapisz się do newslettera

Subskrybuj powiadomienia e-mail

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności Adyen i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w jej ramach.