Przewodniki i raporty

Prostsze wdrożenie PSD2 dzięki Authentication Engine

Spełnij wymogi regulacyjne i zoptymalizuj procesy pod kątem skuteczności autoryzacji.

Ruben Woelders, Product Manager  ·  Adyen
25 września, 2020
 ·  5 minuty
psd2-simplified-with-our-new-authentication-engine

Jeśli chodzi o zmiany regulacyjne, mamy wiele do omówienia. W naszych poprzednich artykułach dotyczącychPSD2opisywaliśmy podstawowe zagadnienia związane z unijną dyrektywą, najważniejsze zmiany, które mogą wpłynąć na Twoją firmę, oraz to, w jaki sposób nasze rozwiązanie 3D Secure 2 pomaga w przeprowadzaniusilnego uwierzytelnienia klienta (SCA).

Tym razem skupiamy się na tym, w jaki sposób nasz nowy Authentication Engine pomaga uporać się ze złożonością przepisów i zoptymalizować proces pod kątem pomyślnej autoryzacji.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zaangażowanych stron (krajowych regulatorów, banków, systemów, dostawców usług 3D Secure) interpretujących i wdrażających PSD2 na różne sposoby, stosowanie się do dyrektywy może okazać się skomplikowane.

Na przykład, część państw członkowskich UE zdecydowała o zastosowaniu odmiennych terminów rozpoczęcia obowiązywania wymogów PSD2.

Te zawiłości i nieustannie zmieniający się krajobraz płatności mają bezpośredni wpływ na rozwój Twojej firmy. Nic nie wpływa w większym stopniu na odsetek autoryzacji, ze względu na konieczność zastosowania różnorodnych mechanizmów weryfikacji w zakresie obowiązujących przepisów, danych transakcyjnych, ryzyka czy danych wydawcy karty.

Łączenie danych usprawnia proces zakupu

Łączenie danych usprawnia proces zakupu

Uniwersalne rozwiązanie nie istnieje. Każdą transakcję należy analizować pod wieloma względami na podstawie kwoty, cyklu operacji, lokalnych przepisów, preferencje wydawców w zakresie uwierzytelnienia, Twojej relacji z klientem i wiele innych.

Jak więc zachować zgodność z przepisami, zastosować właściwe mechanizmy weryfikacji, zoptymalizować określone zachowania i ostatecznie uzyskać autoryzację płatności? To proste. Najlepiej wesprzeć się inteligentną technologią i bogatym doświadczeniem.

Optymalizacja oparta na danych we wdrożeniu PSD2

Ponieważ wymogi regulacyjne PSD2 zaczną obowiązywać w większości państw UE już 31 grudnia 2020 roku, z pewnością masz już pytania dotyczące sposobu przetwarzania płatności. Odsetek autoryzacji płatności może zależeć od tego, czy zastosowanie będzie miało dane wyłączenie ze stosowania PSD2 SCA, czy inne. Może też zależeć od tego, jak ściśle bank egzekwuje lub monitoruje uwierzytelnianie. Być może wpływ będzie również miała Twoja wersja 3DS2. Co się stanie, jeśli jeden z tych elementów się zmieni? Może się tak stać, nawet z dnia na dzień.

Nasza ujednolicona platforma płatnicza analizuje znacznie więcej źródeł danych (ponad 100). Dzięki temu możemy bardziej świadomie stosować PSD2 SCA i zoptymalizować proces pod kątem autoryzacji.

Aby do minimum ograniczyć niepewność, wzbogaciliśmy nasz zestaw narzędzi do optymalizacjiRevenueAccelerateo technologię uczenia maszynowego, przy wykorzystaniu której analizowane są wszystkie transakcje, nie tylko wyłączone ze stosowania SCA. Analizując dane z całej platformy, Authentication Engine może ustalać pewne wzorce w miarę stabilizacji procesów związanych z PSD2. Ponadto na poziomie banku Authentication Engine monitoruje transakcje, identyfikuje wzorce i zachowania, a także reaguje na nie w czasie rzeczywistym.

Na przykład, jeśli pozwalają na to przepisy, możemy pominąć proces uwierzytelnienia, aby nie przeszkadzać klientom w dokonywaniu płatności, skoro wiadomo, że bank autoryzuje transakcję za pomocą naszegoproduktu 3D Secure. Jeśli bank zmieni swoje preferencje dotyczące stosowania wyłączeń, możemy niemal natychmiast zidentyfikować najlepsze rozwiązania na podstawie rzeczywistych transakcji, których przebieg optymalizujemy w naszej sieci klientów.

Dla firm współpracujących z nami oznacza to mniej problemów przy przyjmowaniu zapłaty od ich klientów, a transakcje przetwarzane są tak, aby osiągnąć jak najwyższy odsetek autoryzacji, niezależnie od kontekstu stosowania PSD2.

Optymalne zastosowanie procesu uwierzytelniania

Aby zobrazować złożoność procesu uwierzytelnienia w związku z dyrektywą PSD2, a także pokazać, w jaki sposób Adyen zaspokaja wszystkie potrzeby z tym związane, przedstawiliśmy wielu uczestników procesu, którzy mają różne obowiązki w świetle unijnego dokumentu. Decydują o sposobie przetwarzania transakcji lub bezpośrednio o powodzeniu autoryzacji.

W dalszej części przedstawiamy również przykłady procesu podejmowania decyzji dotyczących uwierzytelnienia, aby zobrazować zastosowanie go w praktyce, a także przedstawić konkretne korzyści dla Twojej firmy.

Organy nadzoru w państwach EOG

Krajowi regulatorzy krajów EOG
Na czym polega trudność?Jak działa Authentication Engine od Adyen?
Mogą niezależnie interpretować i egzekwować PSD2 na różne sposoby. Niektórzy z nich mogą być bardziej restrykcyjni od innych, co oznacza, że dyrektywa może być stosowana w poszczególnych krajach na różne sposoby.Rozwiązanie stosuje 3D Secure wyłącznie wtedy, gdy jest wymagane w danym przypadku. W innych przypadkach pomija ten krok.

Banki europejskie

Banki europejskie
Na czym polega trudność?Jak działa Authentication Engine od Adyen?
Wdrożą PSD2 zgodnie z wytycznymi krajowych regulatorów. Poszczególne banki mogą mieć nieco inne preferencje dotyczące wyłączeń (na przykład preferować ich konkretny rodzaj), być w różnym stopniu gotowe na stosowanie 3D Secure, czy odmiennie interpretować zasady od innych instytucji bankowych w danym państwie.Bezproblemowe rozliczenie, dzięki przeniesieniu odpowiedzialności.

Optymalizacja w zakresie 3D Secure w wersjach 2.2, 2.1, 2.2, 1.0 lub jego braku.

Wybiera najlepszą ścieżkę w zakresie zwolnienia, aby uzyskać autoryzację przy jak najmniej problematycznym rozliczeniu.

Organizacje kartowe

Organizacje kartowe
Na czym polega trudność?Jak działa Authentication Engine od Adyen?
Zasady i procedury dotyczące PSD2 różnią się w poszczególnych organizacjach kartowych. Zapewniają bankom krajowym wskazówki i udostępniają rozwiązania techniczne.Znajduje najbardziej optymalną ścieżkę kontaktu z wydawcą karty, w najbardziej bezproblemowy sposób.

Banki spoza Europy (nieobjęte PSD2)

Banki spoza Europy (nieobjęte PSD2)
Na czym polega trudność?Jak działa Authentication Engine od Adyen?
Nie są objęte PSD2, ale mogą wymagać uwierzytelnienia przy pomocy 3D Secure w zależności od rodzaju karty (np. brazylijskie karty debetowe) lub w przypadku transakcji dokonywanych w określonych krajach o podwyższonym ryzyku.Optymalizacja procesu pod kątem globalnych wymagań dotyczących uwierzytelnienia.

Umożliwia skonfigurowanie określonych reguły uwierzytelnienia, zależnie od potrzeb biznesowych.

Zoptymalizowany przebieg operacji w Authentication Engine

Pominięcie uwierzytelnienia

Korzyści dla firmy:Ograniczenie kosztów, mniej problemów przy rozliczeniu i szybsza autoryzacja.

Zoptymalizowany przebieg operacji w Authentication Engine

Bank nie wymaga jeszcze stosowania PSD2 SCA. Nawet jeśli prześlesz nam dodatkowe dane spełniające wymogi 3D Secure, pominiemy uwierzytelnianie i przetworzymy transakcję ścieżką „Bez 3D Secure”. Klient nie zostanie niepotrzebnie poproszony o dodatkową weryfikację, co spowoduje, że transakcja zostanie sfinalizowana szybciej. Masz pełną kontrolę nad procesem, ponieważ możesz wprowadzić reguły dostosowane do własnych potrzeb biznesowych. Jeśli będą tego wymagać przepisy, zawsze będziemy stosować 3D Secure i przetwarzać transakcje w odpowiedni sposób.

Przeniesienie odpowiedzialności

Korzyści dla firmy:Mniej trudności przy rozliczeniu, wyższy odsetek autoryzacji i optymalizacja odpowiedzialności w przypadku obciążeń zwrotnych.

Przeniesienie odpowiedzialności

Bank nie obsługuje jeszcze 3D Secure 2, ale Twoja firma jest gotowa na 3DS2. Aby uniknąć konieczności dokonania dodatkowej weryfikacji przez klienta bez potrzeby, wyślemy do banku dane dodatkowe zgodne z 3D Secure 2, aby udowodnić Twoją gotowość. Przenosi to odpowiedzialność za obciążenie zwrotne na bank i pomaga ograniczyć jego wpływ na Twoją firmę.

W tej sytuacji niektóre banki mogą zachować się inaczej i odmówić autoryzacji. Zawsze będziemy przetwarzać transakcję w sposób, który zapewni największą szansę na pomyślną autoryzację, spełni wymagania banku i pozwoli uniknąć utrudnień dla klientów.

Optymalizacja pod kątem wyłączeń

Korzyści dla firmy:Mniej trudności przy rozliczeniu, wyższy odsetek autoryzacji, ograniczenie kosztów i szybsza autoryzacja.

Optymalizacja pod kątem wyłączeń

Bank stosuje wyłączenia przy autoryzacji, a nie uwierzytelnieniu. Wybieramy najlepszy sposób przetworzenia transakcji, w zależności od preferencji banków w zakresie poszczególnych zwolnień.

Na przykład, jeśli bank preferuje pełne uwierzytelnienie 3D Secure, nawet jeśli transakcja spełnia warunki wyłączenia z jego stosowania (np. transakcja o niskiej kwocie poniżej 30 euro), autoryzacja przebiegnie szybciej, jeżeli płatności zostanie przetworzona w tym trybie.

Dalsze zmiany w procesie uwierzytelnienia

Z biegiem czasu będziemy obserwować więcej zmian, wraz ze stabilizacją procesu uwierzytelniania w ramach PSD2. Poza Europą, na przykład w Australii, uczestnicy rynku prowadzą konsultacje dotyczące zasad stosowania SCA, co sugeruje, że wkrótce kolejne państwa wprowadzą dodatkowe zasady uwierzytelniania.

Jeśli korzystasz z platformy Adyen, nasze produkty 3D Secure, Acquiring i Authentication Engine zaspokoją Twoje potrzeby dziś i w przyszłości. Zawsze służymy pomocą, więc jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przepisów lub naszych produktów,skontaktuj się z nami.
Zapisz się do newslettera

Subskrybuj powiadomienia e-mail

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności Adyen i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w jej ramach.